2013.g. sporta komisijas

PROTOKOLS LZS Sporta komisija sēde Nr. 1/2013 Datums : 2013.gada 10. maijs Laiks :  15:00 – 16:20 Piedalās : Ansis Dāle, Alberts Rozins, Lauris Pavlovs, Jānis Jēkabsons, Visvaldis Briedis Sēdē izskatāmie jautājumi: 1. LZS Sporta programmas 2016 izpilde un finansējums. … Vairāk

X