Latvijas Zēģelētāju savienības nacionālā burāšanas apmācību programma (DNSS) ir ilgtermiņa ieguldījums Latvijas burāšanas sporta attīstībā. Burāšanas apmācības mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu burāšanas apmācību drošā mācību nodarbību vidē – LZS akreditētos klubos/treniņu vietās, un kuros burāšanas nodarbības vada īpaši burāšanas apmācībai sertificēti LZS treneri.

LZS akreditācijas nosacījumos ir ietvertas norādes par standartiem, kas katram Klubam/treniņu vietai ir jāsasniedz – piemērotiem pārvaldības principiem, inventāra un aprīkojuma izmantošanas kārtību, piemērotām telpām, atbilstošu drošības normatīvu ievērošanu, bērnu drošību un aizsardzības prasībām, labas prakses ieteikumiem ilgtspējībai un dabas aizsardzībai, kā arī kādā veidā ir veicama Kluba/treniņu vietas audits.

Kluba/treniņu vietas akreditācija ir specifiska šādiem burāšanas aprīkojuma vispārējiem veidiem:

  • Švertlaivas
  • Vindsērfings
  • Kaitbords
  • saistošie noteikumi Treneru/drošības laivām.

LZS noteiktie nosacījumi atspoguļo kvalitātes un drošības standartu minimālo līmeni, kas jāsasniedz un jānodrošina Kluba/treniņu vietas turpmākajā darbībā. Tomēr, akreditētajam Klubam/treniņu vietai vajadzētu censties pārsniegt noteiktos LZS minimālos standartus. Detalizētāka informācija pieejama šeit.

Sailing_Latvia_NTP_Atbilstibas_Vadlinijas_V2_publicesanai

NTP_Audits

BF_Beernu_aizsardziiba_gala_variants

Pirmas_palidzibas_instrukcija_03-03-2020_copy

LZS nacionālā burāšanas apmācību programmas:

LZS nacionālo treneru kvalifikācijas līmeņu struktūra: