LOK Interešu konfliktu vadlīnijas, kas apstiprinātas LOK Izpildkomitejas sēdē, 2023. gada 1. februārī:

Latvijas Olimpiskās komitejas paziņojums / Statement by the Latvian Olympic Committee