Sporta komisija 18.10.2017

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Sporta komisijas protokols Nr. 04-2017

2017.gada 18. oktobrī Rīgā, Grostonas ielā 6B
Sākums Plkst. 16.00
Piedalās: Ansis Dāle, Rihards Vaivods, Jānis Grīslis, Alberts Rozins, Andrejs Buls
Protokolētājs : Oskars Krūze

Darba kārtība:
1. Treneru līgumu slēgšana 2018. gadā
2. Starptautisko sacensību rīkošana 2018. gadā
3. Latvijas čempionāta jauniešiem rīkošana 2018. gadā
4. Citi jautājumi

 

Jautājuma skaidrojums Lēmumi Atbildīgie un termiņi
1. Vindserfinga LJO 2017 nolikuma izmaiņu izskatīšana
O. Krūze informē par apkopoto treneru reitingu:
Vindserfings:

  • A. Krauklis 1053.2
  • I. Grīnberga 435.8
  •  J. Jēkabsons 111.2
  •  R. Škutāns 33

Burāšana

  •  Ž. Litauniece 3781.6
  •  G. Krauklis 2824.6
  •  I. Aile 1182.7
Visi SK sēdes dalībnieki pauž atbalstu rekomendēt LZS valdei 3+3 treneru algošanu 2018. gadā atbilstoši reitinga punktiem, kā arī rekomendē algas veidot 50% fiksētā daļa visiem treneriem vienādi + 50% proporcionāli reitinga punktiem (vindsērfingam un burāšanai rēķinot atsevišķi)
Virzīt jautājumu apstiprināšanai Valdē.
O. Krūze, 25.10.2017.
2. Starptautisko sacensību rīkošana 2018. gadā
O. Krūze informē par saņemtajiem pieteikumiem – PČ Platu 25, PČ Techno 293, PČ Topcat un Euro Baltic cup vindsērfingā un Kaitserfingā. SK atzīst, ka svarīgākais un nozīmīgākais pasākums ir PČ Techno 293. Lemjot par Platu 25 vai Topcat prioritāti, vajadzētu esošo kritēriju sarakstu papildināt ar aktīvo sportistu skaitu konkrētajā disciplīnā. Virzīt jautājumu izvērtēšanai Valdē O. Krūze, 25.10.2017
3. Latvijas čempionāta jauniešiem rīkošana 2018. gadā
O.Krūze informē par iesniegumu no Laser asociācijas par pieaugušo Laser čempionāta atdalīšanas no jauniešu čempionāta, kā arī par pieteikumuiem LČ rīkošanai no Engures JK, Pilsētas JK, Audas JK un Kuivižu JK. SK norāda, ka Laser jautājumā pietrūkst pamatojošās informācijas, lai jautājumu virzītu apstiprināšanai Valdē. Izvēloties LČ rīkotāju jāvienojas par izvēles prioritātēm, kā arī jāizveido plašāks kritēriju saraksts Nosakot LČ datumus jāņem vērā starptautisko sacensību kalendāru, kuru O. Krūzem jāsagatavo uz Valdes sēdi. O. Krūze, 25.10.2017.
4. Citi jautājumi
J.Grīslis aktualizē jautājumu par treneru līgumiem 2018. gadam saistībā ar drošību uz ūdens Saskaņot ar T. Zirdziņu nepieciešamo dokumentu un darbu sarakstu un saturu. O. Krūze, 25.10.2017.