Šī gada 30.martā LZS valde apturēja LZS Sporta komisijas nolikuma darbību (11.12.2020.), koriģējot Sporta komisijas sastāvu un veicamos uzdevumus. Rezultātā, no šī gada 20. aprīļa Sporta komisijas sastāvs ir šāds:

Komisijas vadītājs – N.Penke

Komisijas loceklis (Optimist pārstāvis) – G. Graudums

Komisijas loceklis (Laser (ILCA) pārstāvis) – Ģ.Fišers-Blumbergs

Komisijas loceklis (Techno pārstāvis) – M. Birzulis

Komisijas loceklis (IQFoil pārstāvis) – J.Preiss

2022. gada 11. decembra Sporta komisijas nolikums ir apturēts ar 2022. gada 30. marta LZS Valdes lēmumu (protokols Nr.5/22, 7. dienas kārtības punkts līdz turpmākam lēmumam.