LBS Tiesnešu komisija
BURĀŠANAS SPORTA TIESNEŠU SARAKSTS

Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Artūrs Bērziņš
Leonids Rozins
Modris Graudums
Ģirts Fišers-Blumbergs

Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneši/sekretāri

Kristīne Kanska

Kluba kategorijas tiesnieši

Toms Fišers-Blumbergs
Aiva Zumente
Normans Penke
Gundega Zande
Arnis Ozols
Silards Kamergrauzis
Eduards Pļaviņš
Gabriels Civjans
Leila Helga Sāra Tolstika

LBS Tiesnešu komisijas valde

Bērziņš Artūrs

Rozins Leonīds

Modris Graudums

Dokumenti

1. Tiesnešu komisijas protokolus meklē šeit: http://www.sailinglatvia.lv/index.php/valdes-sedes/

2. Tiesnešu komisijas nolikums: skatīt šeit.

3. Personas datu apstrādes pārzinis ir Tiesnešu komisijas valde. Personas dati tiks
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Datu subjektam ir tiesības labot nekorektus personas datus.
Personas datu apstrādes mērķis ir burāšanas sporta tiesnešu anketēšanas process.

Tiesnešu komisijas anketa: Burasanas_Sporta_Tiesnesu_anketa_Feb_2021

4. Apmācību tests, lai pārbaudītu burāšanas sacensību noteikumu zināšanas: ŠEIT

5. Kārtība, kādā TK valde saņem un izskata iesniegumus, kas saistīti ar iespējamu lēmumu par disciplinārkomisijas izveidošanu . Metodiskos norādījumus skatīt šeit.

6. Disciplinārkomisijas darba kārtības pamatprincipi

7. World Sailing tehniskos dokumentus (tiesnešu, kvalifikācijas, semināru un pasākumu rīkošana utml) skatīt šeit:  https://www.sailing.org/raceofficials/eventorganizers/seminar_clinic_guidelines.php

LAT LYS Handikapu sistēma pieejama ŠEIT

Rīkojumi

TKV_Riik_01_2021.02.15-4

Disciplinārlietas
  1. DK_1_15.03.2021

Pielikums 1a

Pielikums 2a

Pielikums 2b

Pielikums 3a

2. DK_2_19.03.2021

Pielikums_1

Apelācijas

Apelācijas komisijas LĒMUMI:

  1. Par E. Amsila 13.09.2018. apelāciju