LZS Tiesnešu kolēģija
BURĀŠANAS SPORTA TIESNEŠU SARAKSTS

Tiesnešu saraksts 2024

Nacionālās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Aile Ināra
Bormanis Pēteris
Kanskis Eižens
Plāte Armands
Krauklis Arnis

Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesneši

Bērziņš Artūrs
Graudums Modris
Fišers-Blumbergs Ģirts
Mickevičs Romāns
Romans Valters
Rozins Leonids
Alviķis Valdis
Ailis Juris

Nacionālās kategorijas tiesneši/sekretāri

Kurpniece Dace
Grauduma Iveta
Jēkabsone Madara

Pirmās kategorijas tiesneši/sekretāri

Kanska Kristīne

Kluba kategorijas tiesnieši

Birzulis Māris
Backāns Staņislavs
Fišers-Blumbergs Toms
Jākobsone Inga
Jūliks Ojārs
Kanska Kristīne
Močuļskis Juris
Močāns Kristaps
Penke Normans
Jēkabsons Toms
Rožkalns Juris
Simanoviča Andra
Škutāns Raitis
Tolstika Lella Helga Sāra
Jēkabsons Jānis
Daude Iveta
Zande Gundega
Ozols Arnis
Kamergrauzis Silards
Pļaviņš Eduards
Civjans Gabriels
Tolstika Leila Helga Sāra
Penke Normans
Zumente Aiva

LZS Tiesnešu kolēģijas valde

Bērziņš Artūrs

Rozins Leonīds

Modris Graudums

Dokumenti

1. Tiesnešu kolēģijas protokolus meklē šeit: http://www.sailinglatvia.lv/index.php/valdes-sedes/

2. Tiesnešu kolēģijas nolikums: skatīt šeit

3. Personas datu apstrādes pārzinis ir Tiesnešu kolēģijas valde. Personas dati tiks
apstrādāti un glabāti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem
aktiem. Datu subjektam ir tiesības labot nekorektus personas datus.
Personas datu apstrādes mērķis ir burāšanas sporta tiesnešu anketēšanas process.

Tiesnešu kolēģijas anketa: Burasanas_Sporta_Tiesnesu_anketa_Feb_2021

4. Apmācību tests, lai pārbaudītu burāšanas sacensību noteikumu zināšanas: ŠEIT

5. Kārtība, kādā TK valde saņem un izskata iesniegumus, kas saistīti ar iespējamu lēmumu par disciplinārkomisijas izveidošanu . Metodiskos norādījumus skatīt šeit.

6. Disciplinārkomisijas darba kārtības pamatprincipi

7. World Sailing tehniskos dokumentus (tiesnešu, kvalifikācijas, semināru un pasākumu rīkošana utml) skatīt šeit:  https://www.sailing.org/raceofficials/eventorganizers/seminar_clinic_guidelines.php

LAT LYS Handikapu sistēma pieejama ŠEIT

Rīkojumi

TKV_Riik_01_2021.02.15-4

Disciplinārlietas
  1. DK_1_15.03.2021

Pielikums 1a

Pielikums 2a

Pielikums 2b

Pielikums 3a

2. DK_2_19.03.2021

Pielikums_1

Apelācijas

Latvijas Zēģelētāju savienības Apelācijas komisijas LĒMUMI:

  1. Par E. Amsila 13.09.2018. apelāciju