Saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo daļu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”.

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – Sertifikācijas noteikumi).

Ar sertificēto burāšanas treneru sarakstu varat iepazīties šeit: https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti?name=&category=0&sport=93&type=0 un šeit: https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti?name=&category=0&sport=168&type=0

Lai saņemtu federācijas atzinumu, ka persona atbilst sporta speciālista definīcijai augstākminēto MK noteikumu izpratnē, sporta speciālistam jāiesniedz izziņa no LSPA, ka ir apgūtas nepieciešamās stundas kvalifikācijas uzturēšanai, kā arī šis sporta speciālists ir atrodams LSPA publiskajā sertificēto treneru sarakstā.

LZS neatbild par treneru apmācību, kvalifikāciju un to atbilstību kategorijām vai re-sertificēšanu.