Saskaņā ar Sporta likuma 20.panta trešo daļu sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”.

Sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un prasības, kādām jāatbilst sporta speciālistam, lai iegūtu tiesības strādāt sporta jomā, nosaka Ministru kabineta 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 “Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām” (turpmāk – Sertifikācijas noteikumi).

Ar sertificēto burāšanas treneru sarakstu varat iepazīties šeit: https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti?name=&category=0&sport=93&type=0 un šeit: https://lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti?name=&category=0&sport=168&type=0