Kvalifikācijas komisija

Latvijas Burāšanas savienības Kvalifikācijas komisijas sastāvu apstiprina Latvijas Burāšanas savienības valde.

Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētājs – tāljūras jahtu kapteinis Gunārs Šteinerts (mob.t. 29155391, e–pasts steinerts@apollo.lv)

Kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks- tāljūras jahtu kapteinis Jānis Grīslis (mob.t. 29196943, e-pasts grislis.janis@gmail.com)

Kvalifikācijas komisijas locekļi:

 • Valdis Elnionis, tāljūras jahtu kapteinis
 • Jānis Grīslis, tāljūras jahtu kapteinis (mob.t. 29196943)
 • Ilmārs Lakšs, jahtu kapteinis (mob.t. 29339445)
 • Romāns Mickēvičs, tāljūras jahtu kapteinis (mob.t. 29393479)
 • Rolands Millers, tāljūras jahtu kapteinis (mob.t. 22012776)
 • Ēvalds Vēvelis, jahtu kapteinis (mob.t. 29132617)
 • Dzintars Blūms, tāljūras jahtu kapteinis
 • Ronalds Griškēvičs, jahtu kapteinis
 • Jānis Albertiņš, tāljūras jahtu kapteinis
 • Silards Kamergrauzis, tāljūras jahtu kapteinis
 • Alvis Leinasaris, tāljūras jahtu kapteinis
 • Dzintars Ozoliņš, tāljūras jahtu kapteinis
 • Oskars Strēlnieks, tāljūras jahtu kapteinis

Kvalifikācijas komisijas nolikumu skatīt šeit.

SPORTA BURU JAHTU REĢISTRĒŠANA LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJĀ 

Ar kārtību kādā reģistrēt Sporta buru jahtas (SPB) Latvijas Jūras administrācijā (LJA) varat varat iepzaīties LJA mājas lapā

Lai reģistrētu SPB ir jāsaņem LBS izsniegta izsniegta mērgrāmata, kuru izsniedzam saskaņā ar SPB mērgrāmatu izsniegšanas kārtību. Lūdzu skatīt dokumentus zemāk:

Izsniegšanas kārtība  Pieteikums

Mērgrāmatas noformēšanai sazinieties ar mūsu mērītājiem:

Romans Mickevičs tel. 29393479, e-pasts: lat160@inbox.lv

Juris Ailis tel. 29221155, e-pasts: juris.ailis@gmail.com

Jahtu vadītāju kvalifikācijas nodrošināšana ir viena no Latvijas Burāšanas savienības (LBS) nozīmīgākajām darbības jomām.

LBS rīcībā ir  jahtu vadītāju kvalifikācijas dokumentācijas arhīvs sākot ar 1947. gadu.

Līdz 2012.g. 31.decembrim LBS patstāvīgi veica atpūtas kuģu vadītāju sertifikāciju saskaņā ar 2007. gada 21. novembrī apstiprināto “Nolikumu par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu”.  No 2013.g. 1.janvāra LBS patstāvīgi to vairs neveic, bet piedalās eksaminācijā un mācību iestāžu sertifikācijā sadarbībā ar VAS “Ceļu Satiksmes drošibas direkciju” (CSDD) saskaņā ar 2012.g. 4. septembra MK noteikumiem Nr. 619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju” (Noteikumi).

 • Līdz 2013.gada 31.decembrim LBS izsniegtās starptautiskās atpūtas kuģu vadītāja apliecības ir derīgas līdz tajās norādītā derīguma termiņa beigām un tās ir ispējams nomainīt uz Noteikumos paredzētajām jaunās formas apaliecībām.

No 2013.g. 1.janvāra apliecību izsniegšanu atpūtas kuģu vadītājiem veic CSDD. Atbilstoši Noteikumiem CSDD sadarbībā ar LBS veic arī mācību iestāžu sertifikāciju.

Noteikumi paredz, ka CSDD izdod divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības:

 • atpūtas kuģu vadītāju apliecības – motorizētiem atpūtas kuģu vadītājiem, ja atpūtas kuģa garums nepārsniedz 12 metrus, kuģošanai Latvijas Republikas iekšējos ūdeņos;
 • starptautiskās atpūtas kuģu, kuru garums nepārsniedz 24 metrus, vadītāja apliecības šādās kategorijās:

jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus  vai motorizētos atpūtas kuģus;

jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus;

jahtu kapteinis,* kam ir tiesības iekšējos ūdeņos, piekrastes ūdeņos un jūras ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus’;

tāljūras jahtu kapteinis,* kam ir tiesības iekšējos ūdeņos, piekrastes ūdeņos, jūras ūdeņos un okeānā vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus.

* Piezīme:  Lai saņēmtu šo kategoriju apliecības, eksaminācija nav jāiziet, bet  jāiesniedz CSDD izziņa par jūras praksi, kuras forma noteikta  Noteikumu 3.pielikumā.

2015. gada 5. februārī LBS apstiprināja nolikumu par buru jahtu vadītāju sertifikāciju par Burāšanas sacīkšu noteikumiem.

Maksa par minēto sertifikāciju  noteikta 20 Eur apmērā.

R kategorijas nolikums 

Apliecību paraugi

Atpūtas kuģu vadītāja apliecības paraugs 

Priekšpuse (averss)  

Otra puse (reverss)

Starptautiskās atpūtas kuģu vadītāja apliecības paraugs 

Priekšpuse (averss)

Otra puse (reverss)

CSDD TARIFI ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJU SERTIFIKĀCIJAI

Par ko

Tarifs  (ar PVN)

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem

49,69 EUR

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem

24,84 EUR

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem (ar navigācijas uzdevumu)

99,37 EUR

Teorētiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem (ar navigācijas uzdevumu), kas jaunāki par 18 gadiem

24,84 EUR

Praktiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem

49,69 EUR

Praktiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem

24,84 EUR

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

41,66 EUR

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā personām, kas jaunākas par 18 gadiem

20,82 EUR

Motorjahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

208,31 EUR

Starptautiskās atpūtas kuģu vadītāja apliecības izsniegšanavai maiņa (vadītāja apliecība – 3,99 EUR; vadīšanas tiesību piešķiršana – 4,98 EUR

8,97 EUR

Cenas noteiktas ar 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1000 „Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un ar  valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes lēmumiem.

Sertifikācija

Organizācijām (juridiskām personām), kas vēlas organizēt atpūtas kuģu vadītāju apmācības kursus, jāvēršas CSDD.

CSDD kursu sertifikāciju organizē sadarbībā ar LBS atbilstoši 2012.g. 4. septembra MK noteikumos Nr. 619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju” noteiktajām prasībām.

Kritēriji un prasības mācību iestādei atbilstības sertifikāta saņemšanai notiektas minēto noteiktumu 7.pielikumā. 

Mācību kursi

Atpūtas kuģu vadītājiem mācību kursus organizē sekojošas Latvijas Burāšanas savienības dalīborganizācijas:

Mācību iestāde un kontakti

Sertificētās mācību programmas

Biedrība “Pilsētas Jahtklubs” – Mārkalnes iela 24, Rīga, tālrunis: 29196943 · Buru jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos

·  Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

·  Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

·  Motorjahtu vadītājs iekšējos ūdeņos

Biedrība “Latvijas Daudzkorpusu jahtu asociācija” – A.Deglava iela 66, Rīga,

tālrunis: 29132617

· Buru jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos

· Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

· Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

Biedrība “Usmas jahtklubs” – “Birzes”,  Ugāles pagasts, Ventspils novads,

tālrunis: 29339445

· Buru jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos

· Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

· Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

· Motorjahtu vadītājs iekšējos ūdeņos

Biedrība “Latvijas Burāšanas mācību asociācija” – Eksporta iela 10, Rīga,

tālrunis: 29155391

· Buru jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

· Motorjahtu vadītājs piekrastes ūdeņos

Apliecību izsniegšana

Jaunu apliecību izsniegšanu un to nomaiņu atpūtas kuģu vadītājiem veic CSDD, saskaņā ar 2012.g. 4. septembra MK noteikumiem Nr. 619 “Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju”.

ENG – Certificates

INTERNATIONAL CERTIFICATES FOR OPERATORS OF PLEASURE CRAFT 

 • Issued in Latvia in accordance with the Maritime Administration and Marine Safety Law
 • Issuing authority ROAD TRAFFIC SAFETY DIRECTOTAE in co-operation with LATVIAN YACHTING UNION
 • In force since 1 January, 2013

Sample certificate as in force since 1 January, 2013

Sample of the international certificate for operations of pleasure craft as issued by the Latvian Yachting Union from 21 November,  2007 until 31 December, 2013.  These certificates remain in force until its date of expiry.