Sporta komisijas protokols 11.05.2017

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Sporta komisijas protokols Nr. 02-2017

2017.gada 11. maijā Rīgā, Grostonas ielā 6B
Sākums Plkst. 16.00
Piedalās: Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Valters Romans, Ģirts Fišers-Blumbergs,
Protokolētājs : Oskars Krūze

Darba kārtība:
1. Vindserfinga LJO 2017 nolikuma izmaiņu izskatīšana
2. Engures Kausa statuss
3. Laser klases finansējuma sadalījuma izskatīšana
4. Vindserfinga klašu finansējuma sadalījuma izskatīšana
5. Treneru reitinga 2017 izskatīšana

 

Jautājuma skaidrojums Lēmumi Atbildīgie un termiņi
1. Vindserfinga LJO 2017 nolikuma izmaiņu izskatīšana
Ir aktualizēts jautājums par LJO dalībnieku vecuma noteikšanu 2017. gada sacensībām. O. Krūze informē, ka veiktās izmaiņas, salīdzinot ar 2015. gadu, ir pamatotas ar pieskaņošanos 2018. gada Argentīnas olimpiādes vecumam – attiecīgi arī 2017. gada atlases sacensībām. M. Birzulis norāda, ka Klases noteikumi šim vecumam atbilst Techno Plus kategorijai, attiecīgi tie pieļauj lielās buras izmantošanu. Klātesošie vienojas, ka izmaiņu veikšana nolikumā nav veicama Informēt Vindserfinga klubus un trenerus par to, ka LJO nolikumā uzrādītie vecumi atbilst BIC Techno PLUS klasei, tādejādi tie nerada ierobežojumus buru izmēra izvēlei. Pēc būtības, tas atbilst LZS interesēm, gatavojoties Argentīnas olimpiādes atlasei 15.05.2017. O. Krūze .
2. Engures kausa statuss
Tiek precizēts jautājums par Engures kausa sacensību statusu attiecībā uz Latvijas kausu. Tiek norādīts, ka LJO olimpiādē startējošās grupas nevarēs piedalīties Engures kausā, tādejādi tas nevar tikt uzskatīts par Latvijas kausa posmu. Sporta komisija rekomendē Engures Kausu neiekļaut Latvijas kausā, kā arī lūdz LOKA neiekļaut Engures kausu LOKA reitingā
3. Laser klases finansējuma sadalījuma izskatīšana
Ģ. Fišers-Blumbergs informē par LKA rekomendāciju LZS finansējumu novirzīt 7 pēc reitinga labākajiem sportistiem dalības maksu segšanai startam Eiropas un Pasaules čempionātos. SK atbalsta LKA rekomendāciju un nolemj priekšlikumu virzīt apstiprināšanai LZS Valdē
4. Vindserfinga klašu finansējuma sadalījuma izskatīšana
O.Krūze informē par saņemto LVA finansējuma nolikuma projektu. Kopumā, ar nelielām izmaiņām, nolikums ir līdzīgs 2016. gada finansējumam. Komisija atbalsta atsevišķu 1500 eur piešķiršanu dalībai Techno Plus PČ, kas ir atlase Argentīnas olimpiādei. Tomēr, tiek norādīts, ka nebūtu lietderīgi atbalstīt visus, kas vēlas tajā piedalīties, bet gan tikai pašus labākos un rekomendē atbalstīt 2 labākos jauniešus un 2 jaunietes. Tiek diskutēts par atlikušo finansējuma sadalījumu, un no LZS interešu viedokļa proporcionāli mazāks finansējums RS:X klasei netiek atbalstīs. Galvenokārt, valsts finansējums tiek piešķirts šīs klases atbalstam, kā arī šogad varam cerēt uz pieaugošu sportistu skaitu šajā grupā. Vēl tiek norādīts uz nolikuma punktu 2.1.4. un SK rekomendē šajos nosacījumos iekļaut 2016. gadu visos apakšpunktos, jo lielākoties pieteikšanās starptautiskajām sacensībām ir pirms Latvijas un Baltijas šīs sezonas sacensību norises. Informēt LVA par SK un LZS viedokli saistībā ar finansējuma projektu un lūgt LVA projektu pārskatīt. 23.05.2017. J. Jēkabsons
5. Treneru reitinga 2017. izskatīšana
O.Krūze aicina diskutēt par treneru reitingu 2017. gadam, kurš būtu par pamatu treneru līgumu slēgšanai uz 2018. gadu, ja šāds finansējums tiks piešķirts. SK kopumā atbalsta iepriekšējā reitinga pārnešanu uz nākamo gadu, atsevišķi diskutējot par reitinga sacensībām. Izskatot nolikumā noteiktās sacensības un to koeficentus, SK atbalsta tos pēc būtības nemainīt, tikai pārskatot atbilstību 2017. gada kalendāram. SK atbalsta 2016. gada treneru reitinga izmantošanu 2017. gadam, pārskatot atbilstību 2017. gada kalendāram. Reitingu virzīt apstiprināšanai LZS Valdē. 23.05.2017. O. Krūze