Sporta Komisija 3. decembris

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Sporta komisijas protokols Nr. 02-2015

 
2015.gada 3. decembrī Rīgā, Brīvības ielā 155
Sākums Plkst. 15.00
Sporta komisijas vadītājs:  Ansis Dāle
Protokolētājs : Oskars Krūze
Piedalās: Alberts Rozins, Ēvalds Vēvelis, Ināra Aile, Jānis Jēkabsons, Māris Birzulis, Jānis Grīslis, Armis Krauklis
Darba kārtība:
1.Treneru algas 2016.
2.Latvijas čempionāts 2016.
3.Citi jautājumi

 

Jautājuma skaidrojums Lēmumi Atbildīgie un termiņi
1. Treneru algas 2016
Sporta komisija diskutē par 2016. gada treneru skaitu, atbildības jomām un LZS mērķiem. A.Rozins norāda, ka LZS trenerim jābūt atbildīgam par visas klases attīstību. J.Grīslis norāda, ka katrai klasei nepieciešams atbildīgais treneris. A.Dāle iesaka diskutēt atsevišķi par katru stratēģisko klasi. Ē.Vēvelis vērš uzmanību uz vājo Standart klases attīstību un, runājot par treneriem, nedrīkst aizmirst par sportiskajiem rezultātiem.
M.Birzulis norāda, ka nav kritēriju, pēc kuriem izvērtēt treneru pieņemšanu darbā. A.Dāle norāda, ka 2016 uz esošo brīdi nav finanses, lai atsevišķi nodrošinātu mācību un treniņu darbu Latvijas izlasei. J.Jēkabsons norāda, ka olimpisko burāšanas klašu attīstība un finansēšana ir valstisks pasūtījums un tam jābūt nodrošinātam no valsts institūcijām caur LZS.Komisija diskutē vai prioritārs ir klubu atbalsts un tādejādi sporta masveidības atbalstīšana vai arī sasniegumu atbalsts un masveidības nodrošināšanu atstāt klubu ziņā. J.Grīslis norāda uz nepieciešamību izlases trenerim vest sportistus uz sacensībām, lai to laikā neapstājas kluba darbs.
2016. gadā tiks saglabātas 6 treneru pozīcijas līdzīgi kā 2015. gadā –  3 vindserfingam un 3 burāšanai.

Vindserfinga asociācija nāks klajā ar kritērijiem treneru izvēlei. Tie iekļaus kluba tehniskos priekšnosacījumus un kluba trenera audzēkņu rezultātus 2015. gadā.

Jāprecizē 2016. gada burāšanas treneru izvēles kritēriji – jāsameklē atbilstošais 2015. gada lēmums un jākoriģē formula, lai pie sportistu skaita 50 un vairāk neparādītos negatīvas vērtības

2017. gada treneru izvēlei ir jānosaka 2016. gada sākumā pirms sezonas uzsākšanas.  Kritēriji tiks balstīti uz treneru audzēkņu rezultātiem visās stratēģiskajās klasēs kopā, nosakot sacensību kopumu, par kurām tiks rēķināti punkti.

LVA, 2015. gada decembris

 

 

 

O. Krūze, 15.12.15.

 

 

Sporta komisija, 31.03.2016.

2.   Latvijas čempionāts 2016
A.Dāle piedāvā apvienot LČ burāšanā ar vindsērfingu 2016 Kuivižos. Tāpat, A.Dāle informē par plāniem rīkot kopīgas burāšanas un vindsērfinga sacensības ar igauņiem. No 2016 gada sākt veidot Baltijas kausu burāšanā, iesaistot Baltijas valstis, tuvākās pierobežas, kā ari potenciāli Nordic grupas valstis.
Vindserfinga asociācijas pārstāvji neiebilst pret LČ organizēšanu Kuivižos un precizēs nepieciešamās izmaiņas sacensību kalendārā.
Jāsaskaņo ar organizatoriem iespēja LČ Kuivižos iekļaut vindsērfingu.

Jāsagatavo organizatorisko lietu jautājumu saraksts LČ organizatoram par vindsērfinga iekļušanu šajās sacensībās.

Sazināties ar Igaunijas sacensību rīkotājiem par kopīgām sacensībām un datumiem.

O. Krūze, 10.12.15.

 

O. Krūze (M.Birzulis). 15.12.15.

 

A. Dāle 10.12.15.

3. Citi jautājumi
M.Birzulis atgādina par iepriekšējo treneru kopsapulci un piedāvā sasaukt jaunu kopsapulci. Tiek diskutēts par tās lietderību un tiek norādīts, ka tai jābūt ir saturiski piepildītai. Tāpat, izskan viedoklis, ka to vajadzētu darīt jaunajai valdei, kad tā ir noteikusi savas prioritātes attiecībā uz treneru darbu.

Izskan ierosinājums treneru darba līgumos noteikt atbildību pret citu klubu audzēkņiem, lai nerastos situācijas, kad LZS apmaksātie treneri bez pamatotas motivācijas atsakās pieskatīt citu klubu audzēkņus sacensībās.

Nodot stratēģiju un budžetu izskatīšanai Valdes sēdē. O. Krūze
11.07.2016.