*Tiek precizēts dzimšanas gads sportistiem, kuriem tas nav minēts pievienotajā sarakstā. Šo sportisti ir pilngadīgi.