Latvijas Zēģelētāju savienība (LZS) ir Latvijas nacionālā burāšanas autoritāte.

Latvijas Zēģelētāju savienība ir dibināta 1926. gadā, un šobrīd tā apvieno 30 ar burāšanu saistītas dalīborganizācijas.

Latvijas Zēģelētāju savienības mērķis ir koordinēt burāšanas sportu Latvijā un veicināt tā attīstību. Latvijas Zēģelētāju savienības vīzija – burāšana – veselīgs, godīgs, azartisks, inovatīvs un videi draudzīgs sporta un atpūtas veids, kas vieno, attīsta un pilnveido.

Latvijas Zēģelētāju savienības statūti (2017. gada 9. marta redakcija):  Statūti

Saskaņā ar LZS valdes lēmumu, lai iestātos Latvijas Zēģelētāju savienībā, ir jāiesniedz aizpildīta veidlapa (Pieteikuma-forma-dalibai-LZSun sekojoši dokumenti:

  • Biedrības statūtu kopija;
  • Reģistrācijas apliecības kopija;
  • Jahtkluba (asociācijas) biedru saraksts;
  • jahtkluba (asociācijas) jahtu saraksts;
  • iesniegums.