Latvijas Burāšanas savienība (LBS) ir Latvijas nacionālā burāšanas autoritāte.

LBS ir savs karogs un ģerbonis, kas ir mantots no 1926. gadā dibinātās Latvijas Zēģelētāju savienības. 2024. gadā biedrība tika pārdēvēta par “Latvijas Burāšanas savienība”. LBS ģerbonis ir Latvijas Republikas ģerboņa vairogs uz divu sakrustotu enkuru un trejžubura fona.

Šobrīd tā apvieno 30 ar burāšanu saistītas dalīborganizācijas.

Latvijas Burāšanas savienības mērķis ir koordinēt burāšanas sportu Latvijā un veicināt tā attīstību. Latvijas Burāšanas savienības vīzija – burāšana – veselīgs, godīgs, azartisks, inovatīvs un videi draudzīgs sporta un atpūtas veids, kas vieno, attīsta un pilnveido.

Latvijas Burāšanas savienības statūti (apstiprināti 2024. gada 22. februārī): skatīt šeit

Latvijas Zēģelētāju savienības 2017. gada 9. marta kopsapulcē apstiprinātie statūti ir zaudējuši spēku:  Statūti

Saskaņā ar LBS valdes lēmumu, lai iestātos Latvijas Burāšanas savienībā, ir jāiesniedz aizpildīta veidlapa (Pieteikuma-forma-dalibai-LZSun sekojoši dokumenti:

  • Biedrības statūtu kopija;
  • Reģistrācijas apliecības kopija;
  • Jahtkluba (asociācijas) biedru saraksts;
  • jahtkluba (asociācijas) jahtu saraksts;
  • iesniegums.