2015.g. sporta komisijas

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība”
Sporta komisijas protokols Nr. 01-2015

 

2015.gada 07.maijā Rīgā, Grostonas ielā 6b
Sākums Plkst. 15.00

Sporta komisijas vadītājs:  Ansis Dāle
Protokolētājs : Ingrīda Krīgere

 

Piedalās:

  1. Ansis Dāle
  2. Alberts Rozins
  3. Ēvalds Vēvelis
  4. Ināra Aile
  5. Jānis Jēkabsons
  6. Žaklīna Litauniece
  7. Ģirts Fišers – Blumbergs

 

Darba kārtība:

  1. Optimist klases 2015 PC atlases principi (Ž.Litaunieces priekšlikums).
  2. Stratēģisko klašu 2015 finansējuma precizēšana (skat. 2015 LZS apstiprināto budžetu).
  3. Citi jautājumi

 

1.Optimist klases 2015 PC atlases principi

Ž.Litauniece ir iesniegusi savu priekšlikumu kā veikt atlasi, lai iekļūtu  Latvijas komandā, kura piedalīsies  Pasaules čempionātā Optimist klasē.
Sezona ir jau sākusies, bet atlases kritēriji vēl nav. Atlases kritērijiem jābūt skaidriem, lai varētu planot savu kalendāru.
Kā nolemts iepriekšējā gadā, tad komandā piedalīsies 3 sportisti, kuri sasnieguši labākos rezultātus 2014.gadā un divas, vēl brīvās vietas tiks aizpildītas izvēloties labākos sportistus šogad.
Šī gada reitingā ierosinātas iekļaut 4 sacensības:
1.sacensības Lietuvā, kuras jau ir notikušas 30.04.-03.05
2.Usmas sacensības 06.-07.06.,
3.Kuivižu 13.- 14.06.
4.Baltic Open – Audā 27.-28.06.
Visām trim sacensībām Latvijā nepieciešams viens nolikums.
Žaklīnai jāsazinās ar visiem jahtklubiem un ja tie piekrīt – iekļaujam Lietuvas sacensības, kuras notika Nidā reitingā.
Sporta komisija atbalsta Lietuvas posmu un aicina to iekļaut reitingā.
Gatavošanās un pirmsstari ir uz pašu rēķina.

A.Dāle atgādina, ka atbalsts Laser 5000 EUR, Opitistam 4000 EUR – 5 sportisti + 1treneris, šis budžets ir sadalīts un par to nobalsots.
A.Dāle ierosina atbalstīt Ž.Litaunieces priekšlikumu un to virzīt apstiprināšanai arī uz valdi.
Sporta komisija vienbalsīgi pieņem Ž.Litaunieces priekšlikumu – Pasaules čempionātam tiek virzīti 3 labākie sportisti pēc 2014.gada reitinga sacensībām un vēl 2 labākie sportisti pēc rezultātiem šogad, piedaloties 4 sacensībās.

 

 

2.Stratēģisko klašu 2015 finansējuma precizēšana (skat. 2015 LZS apstiprināto budžetu).

A.Dāle atgādina, ka pilnsapulce apstiprināja budžetu, katrai klasei 2015.gadam.
Optimist 5 dalībnieki Ž.Litauniece un J.Ailis brauc uz PČ Polijā.
Laser – piedalīšanās PČ
I.Aile  – 1900 EUR atbalsts sportistam Zvilnam, pārējā summa sadalās starp pārējiem sportistiem.
Malaizijai jāpiesaka Estere Kumpiņa, kuras dalību apmaksā paši, LZSam tikai jāpiesaka sacensībām.
I.Aile izsaka viedokli, ka vērtīgāk aizvest vairāk bērnus uz sacensībām, nekā visus līdzekļus ieguldīt vienā.
Jānis Jēkabsons ierosina koncentrēties uz galvenajām sacensībām.
I.Aile apgalvo, ka zin savus audzēkņus un saprot cik katrs vecāks var/nevar katru no tiem atbalstīt. Bērni ir jāatbalsta, bet ir jāizvērtē, kurām sacensībām tos virzīt.
Ē.Vēvelis – visu LZS  nevar atbalstīt, tas nav reāli. Atbalstam labākos, mums vajag rezultātu.
Jābūt perspektīvam plānam, ja ir rezultāts nauda seko sportistam. Ir izlases dalībnieks, uz kuru LZS liek cerības un atbalsta.

J.Jēkabsons – mūs interesē Eiropas  un Pasaules čempionāti, vietējās sacensības ir pašiem jāfinansē. Jādomā kā mērķtiecīgāk tiek izmantots piešķirtais finansējums.

I.Aile izstāsta par 3 sacensībām, kurās sportisti piedalīsies – Dānija (Zvilna), Nīdrelade( Zvilna), Polija – vairāki sportisti.

A.Dāle – Jābūt plānam, jūs esat atbildīgie treneri un jums jāredz perespektīvie sportisti.
LZS atbalsta galvenajās sacensībās.
BIC Eiropas Čempionāts notiek Latvijā, Pasaules čempionāts varbūt pārceļas no Argentīnas uz Grieķiju, kas finansiāli ir izdevīgāk.
RSX Malaizija 1500, Polija Eiropas čempionāts, Omāna Pasaules Čemionāts.

I.Aile – atbalstīt vienu Zvilnu vai vairākus cilvēkus? 5000 Lazer ietvaros var dalīt.

J.Jēkabsons izsaka viedokli, ka varbūt nevajag likt visu uz 1 pretendentu, varbūt vajag atbalstīt arī otro sportistu, ne tikai pirmo.

A.Dāle – no LZS viedokļa svarīgi, lai aizbrauc labākais Lazer standart – Zvilna , piedalās Pasaulē un varbūt var dabūt Wild karti. Tuvojas Olimpiskās spēles, varbūt tur jāiegulda.

 

I.Aile šobrīd situācija nesakārtota, bērni maina klases. Stratēģiskaisplāns no I.Ailes ir iesniegts.
Ē.Vēvelis ierosina sastādīt olimpiskā cikla –  4 gadu plānu.
A.Dāle – Lazer stratēģiski ir svarīgs.
Vindsērfings – RSX atbalsta Malaiziju.

Sporta komisija atbalsta I.Ailes plānu par sportistiem. Pieņemts vienbalsīgi.

I.Krīgerei jānoskaidro – kā ienāk finasējums – pa daļām vai kopumā, jāsaprot kā varam rēķināties ar līdzekļiem.

Eiropas Čempionātam jānoslēdz līgums, lai varētu saņemt naudu LZS kontā.
J.Jēkabsons stāsta, ka J. Preiss jautā par saņemto fiansiālo atbalstu – par augstiem sasniegumiem sportā – kā LZS šogad rīkosies, 2014.gadā mēs viņiem maksājām 50% no saņemtās summas, proporcionāli katra sasniegumam.
Šogad ienāca 7000EUR, tas nozīmē, ka 3500 būtu jāsamaksā konkrētiem sportistiem, kuri sasniedza augstos rezultātus un pateicoties kuriem šis finansējums ir piešķirts LZSam.
A.Dāle – mēs šogad piešķīrām lielāku atbalstu jauniešiem.
J.Jēkabsons, Ē.Vēvelis, Ž.Litauniece, A.Rozins iesaka rēķināties ar sportistiem un viņiem izmaksāt viņu daļu.
J.Jēkabsons iesaka īdzekļus ņemt no LZS rezerves fonda.
A.Dāle – jāskatās, jādomā kā šogad rīkoties, jo šogad vairāk no LZS puses ir atbalstīti jaunieši.
A.Dāle izsaka priekšlikumu konceptuāli atbalstīt ieteikumu, tikai vēl jāizlemj summa.
No J.Jēkabsona puses izskan priekšlikums – varbūt atbalstīt stratēģiskās klases – apmaksājot dalību vai ceļa izdevumus, lai norēķinātos par veikumu.

Citi jautājumi

J.Jēkabsons vaicā – kādas ir sporta komisijas pilnvaras? Ja valde nolemj kādu konkrētu summu tērēt – tad varbūt Sporta komisija ir tiesīga nolemt finasējuma sadali un šis jautājums nav vairs jāatdod atpakaļ uz valdi lēmuma atkārtotai pieņemšanai.

A.Dāle saka, ka valdei tomēr ir viss jāapstiprina vēlreiz un parasti, ja sporta komisija ir kaut ko izlēmusi, tad atbalsts no valdes puses ir pozitīvs.

Jautājums par ISAF development projektu  – jeb attīstības perespektīvu – nepieciešams dibināt  attīstības komisiju. Valde jau nolēmusi to izveidot un dibināt.
Ž.Litauniece min par 2.līmeni un 3. līmeni arī tas ir nepieciešams – apmācīt trenerus, sporta treneru apmācība.
Svarīga ir sporta attīstība – sports, programmas, apmācības, sava mācību porgramma, apmācīt pašiem trenerus.
J.Jēkabsons – ir nepieciešami sertificēti treneri, tas celtu kvalitāti un prestižu – darītāju skaitu
Notiek diskusija par to, ka varbūt jārīko atklātā burāšanas diena, līdzīgi kā tiek rīkota visas Latvijas golfa diena. Piemēram klubs piedāvā laivas ar kurām pamēģināt burāt.

Par attīstību Ž.Litauniece būtu kā koordinatore. Nepieciešama vēstule LOK par 2. līmeni.

Par stratēģiskām klasēm – vieninieku un divnieki – bija priekšlikums ka RSFeva kā pārejas klase divnieks.

Optimist klasē bērni ienāk 7-8 gadu vecumā un burā  līdz 11-15 gadiem, tad pāriet uz Lazer Radial vai Lazer Standart vai RSFevu – divnieks (tajā var iet kopā ar treneri), tad 29er, Zoom (vieninieks) brauc līdz 16 gadiem.