LZS 2022. gada budžetu skatīt šeit.

 

LZS 2021. gada pārskatu skatīt šeit.

2021. gada pārskata Revīzijas komisijas ziņojums (ziņojumu skatīt šeit).

LZS 2021. gada budžets

Sporta skolu kontrolnormatīvi burāšanā (spēkā no 22.05.2021)   Kontrolnormatīvi burāšanā 2021

 

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2020

2020.gada pārskats: LZS_GP_2020-FINAL

LZS 2020.g. budžets: LZS budžets 2020 v.2_apstiprinats

LZS Stratēģiskais attīstības plāns “Vīzija 2020” LZS Stratēģiskais attīstības plāns Vīzija 2020

 

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2019

2019.gada pārskats: GP_LZS_2019_Biedriba

 

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2018

2018. gada budžets  Budzets2018 

 

2017. gada pārskats  GP_LZS_2017_Biedriba

2017. gada budžets  Budžets 2017

 

2016. gada budžets  Budzets16

 

2015. gada pārskats GP2015LZS