2024

2024. gada budžets skatīt šeit.

2024. gada vadības ziņojumu par 2023. gadu skatīt šeit.

2024. gada Revīzijas komisijas paskaidrojumu skatīt šeit un ziņojumu par 2023. gadu  skatīt šeit.

2023

2023. gada budžets skatīt šeit.

2022

LZS 2022. gada budžetu skatīt šeit.

2022. gada pārskata Revīzijas komisijas ziņojums skatīt šeit.

2022. gada pārskats skatīt šeit.

2022. gada Darbības pārskats skatīt šeit.

2022. gada Valdes ziņojums skatīt šeit.

2021

LZS 2021. gada pārskatu skatīt šeit.

2021. gada pārskata Revīzijas komisijas ziņojums (ziņojumu skatīt šeit).

LZS 2021. gada budžets

Sporta skolu kontrolnormatīvi burāšanā (spēkā no 22.05.2021)   Kontrolnormatīvi burāšanā 2021

2020

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2020

2020.gada pārskats: LZS_GP_2020-FINAL

LZS 2020.g. budžets: LZS budžets 2020 v.2_apstiprinats

LZS Stratēģiskais attīstības plāns “Vīzija 2020” LZS Stratēģiskais attīstības plāns Vīzija 2020

2019

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2019

2019.gada pārskats: GP_LZS_2019_Biedriba

2018

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2018

2018. gada budžets  Budzets2018 

2017

2017. gada pārskats  GP_LZS_2017_Biedriba

2017. gada budžets  Budžets 2017

2016

2016. gada budžets  Budzets16

2015

2015. gada pārskats GP2015LZS