Starptautiskā Olimpiskā akadēmija izsludina pieteikšanos Maģistra grāda studijām Peloponesas Universitātē

Peloponēsas Universitāte (Grieķija) sadarbībā ar Starptautisko Olimpisko akadēmiju organizē maģistrantūras programmu “Olimpiskās studijas, Olimpiskā izglītība, Olimpisko pasākumu organizēšana un vadība”. 

Izglītības programma balstās uz trim Olimpiskās kustības pīlāriem: izglītība, sports un kultūra, kas veido Olimpisma un olimpiskās pedagoģijas pamatu.

Programmas ilgums ir trīs (3) semestri. Studentiem klātienē jāapmeklē divi semestri (ziemas un vasaras, 9 nedēļas semestrī) Olimpijā un Spartā, Grieķija. Trešais semestris veltīts maģistra darba izstrādei. 

1. SEMESTRIS 2024. gada 20. septembris – 2024. gada 23. novembrim

Obligātie moduļi:

1. Sporta vēsture un filozofija senatnē: sporta dzimšana un evolūcija;

2. Mūsdienu Olimpiskās spēles (atdzimšana, vasaras un ziemas olimpisko spēļu vēsturiskā attīstība – Olimpisko spēļu sociālie, politiskie un kultūras aspekti – Olimpiskās institūcijas – Olimpiskās tiesības);

3. Sports un ētika – Olimpisma filozofija;

4. Olimpiskā pedagoģija I: Olimpiskās izglītības programmu izstrāde un īstenošana skolās;

5. Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs un olimpiskajās studijās.

2. SEMESTRIS  2025. gada 4. aprīlis – 2025. gada 8. jūnijs (datumi var mainīties)

Obligātie moduļi:

1. Olimpiskā pedagoģija II: Olimpiskās izglītības programmu izstrāde un īstenošana skolās;

2. Olimpiskās spēles un lielākie sporta pasākumi: organizācija un vadība;

3. Sporta mārketings un Olimpiādes sponsorēšana;

Izvēles moduļi (izvēle 2 no 5):

1. Olimpiskā kustība un starptautiskās attiecības;

2. Godīgums sportā;

3. Lielo sporta pasākumu stratēģiskā un operatīvā plānošana;

4. Sporta organizāciju finanšu vadība;

5. Sporta politika.

3. SEMESTRIS Septembris 2025 – Februāris 2026 

Maģistra darba sagatavošana, iesniegšana un prezentācija.

Mācību valoda angļu valoda.

STUDIJU MAKSA 

  • Studiju maksa 5’000,00 EUR par visiem trijiem semestriem; 
  • Dzīvošanas izmaksas (pilna pansija, viss iekļauts) 3’500,00 EUR (2.semestri Grieķija) 

Olimpiskā Solidaritāte piedāvā ierobežotu stipendiju skaitu studiju maksas, dzīvošanas un ceļa izdevumu segšanai. 

KANDIDĀTA PROFILS 

  • Bakalaura grāds;
  • Pieredze darbā sporta organizācijā (Olimpiskajā kustībā, Sporta Federācija, Sporta skola, Sporta klubs);
  • Angļu valodas zināšanas (angļu valodas prasmju apliecinošs dokuments).

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) atbalstīs vienu kandidātu. 

PIETEIKŠANĀS 

  • Pieteikšanās termiņš 2024. gada 10. aprīlis 
  • Pieteikumus sūtīt elektroniski uz e-pastu maruta.taima@olimpiade.lv 
  • Pēc 10. aprīļa LOK atbalstītais kandidāts varēs iesniegt pieteikumu Peloponēsas Universitātē (elektroniski) – termiņš 2024. gada 15. aprīlis

Pieteikuma dokumenti:

– CV (paplašināts dzīves apraksts, kas ietver detalizētu informāciju par studiju, profesionālās pieredzes, pētniecības un/vai zinātniskā darba, kā arī jebkādu ārpus stundu darbību aprakstu);

– Pases vai ID kopija;

– Pieteikuma forma (ŠEIT);

– Bakalaura grāda (vai grādu) fotokopija no Grieķijas vai ārvalstu augstākās izglītības iestādēm, kas apliecina pilna laika studijas vismaz trīs gadus;

– Oficiāls bakalaura grāda izraksts (visu priekšmetu un visu studiju gadu atzīmes, ieskaitot grāda atzīmi un piešķiršanas datumu);

– Bakalaura diploma/sertifikāta fotokopija, kurā norādīts bakalaura darba nosaukums un tā atzīme (ja attiecināms); 

– Sertifikāts – angļu valodu apliecinošs dokuments

– Dokumenti, kas apliecina iepriekš minēto pretendenta profesionālo pieredzi un pētniecisko darbību, t.i., publikāciju kopijas zinātniskos žurnālos, jebkura publicēta darba kopija utt. (ja attiecināms)

– Sertifikācija, kas apliecina jebkādu dalību sporta aktivitātēs, SOA aktivitātēs, semināros par Olimpisko izglītību vai jebkurā sporta pasākumu organizācijā (ja piemērojams).

– Ieteikuma vēstule no universitātes; 

– Citas rekomendācijas vēstules (LOK; Sporta federācija, Sporta skola u.c.).

Papildu informācija pieejama ŠEIT un ŠEIT 

Informācija – Maruta Taima, e-pasts: maruta.taima@olimpiade.lv, 26423519