Aicinām zemāk skatīt dokumentus, kas būs saistoši sporta organizācijām iesaistoties godīgā un patiesā sporta veicināšanā.

Ieteikumi sporta organizācijām ir vērsti uz dopinga/sportā aizliegto vielu lietošanas gadījumu, kā arī sportistu un sporta darbinieku antidopinga noteikumu pārkāpumu skaita mazināšanu. Ieteikumu pielietošana praksē ļauj izvairīties no nejaušiem antidopinga pārkāpumiem, palielinot sporta organizāciju efektivitāti, iesaistoties procesa realizācijā. Skatīt šeit.

Saņemot pagaidu aizliegumu vai diskvalifikāciju par antidopinga noteikumu pārkāpumu, Pasaules Antidopinga kodekss paredz virkni aizliegumus. Iepazīsties, ar piemēriem darbībām, kuras ir aizliegtas diskvalifikācijas laikā. Skatīt šeit.

Pirms uzsāc sadarbību sporta jomā, iepazīsties, ko nozīmē aizliegtā biedrošanās un kādas sekas pienākas to neievērojotSkatīt šeit.

Visiem interesentiem pieejama e-mācību programma ADEL (Anti-Doping Education and Learnig) vietnē: https://adel.wada-ama.org.

 

Biežāk uzdotie jautājumi par antidopingu šeit.

Sporta likums: https://likumi.lv/ta/id/68294-sporta-likums

Vairāk informācija: https://www.antidopings.gov.lv/lv/noderigi-sporta-organizacijam

 

Informācija par antidopinga pasākumiem:

Apelācijas atbilstīgi BSN 70. punktam un BSN pielikumam R iesniedzamas LZS, nosūtot drukātus dokumentus uz LZS juridisko adresi. Elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz LZS kontaktinformācijas e-pastu: info@sailinglatvia.lv