Seminārs par Burāšanas sacensību noteikumiem

Vēl īsi pirms jaunās burāšanas sezonas sākuma ir iespēja atcerēties un aktualizēt burāšanas sacensību noteikumus. Pie tam stājušies spēkā arī jaunā 2021.-2024. cikla BSN. Par būtisko un aktuālo zināšanās dalīsies izcilais un iedvesmojošais World Sailing starptautiskais tiesnesis Andrus Poksi (Igaunija). … Vairāk

Attālinātā balsojuma protokols Nr. 5/21.12.marts

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” lēmuma projekta steidzama izskatīšana attālināti 12.03.2021. Attālinātā balsojuma protokols Nr. 5/21.12.marts Rīgā, 2021.g. 12.martā. Biedrības “Latvij as Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs pamatojoties,uz LZS Statūtu punktu 8.7.,izsludina Valdes lēmuma projektu steidzamai izskatīšanai attālināti,ar sekojošu dienas kārtību: 1. Burāšanas … Vairāk

Attālināta balsojuma protokols Nr.4/21, 2.marts

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” attālinātais balsojums 2.03.2021. Attālinātā balsojuma protokols Nr. 4/21.2.marts Rīgā, 2021.g. 2.martā. Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7.izsludina lēmuma projekta steidzamu izskatīšanu attālināti ar sekojošu dienas kārtību: 1. Piekrist deleģēt Pasaules čempionātam Riva … Vairāk

Valdes sēdes protokols Nr. 3/21. 1.marts

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 1.03.2021. Valdes sēdes protokols Nr. 3/21. Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2021. gada 1.martā 17.00. attālināti. Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs. Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, … Vairāk

X