Tiek sasaukta LZS kopsapulce

LZS biedru kopsapulce notiks 15.martā plkst.18.00 attālināti.

Darba kārtība:

  1. Gada pārskata apstiprināšana,
  2. Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana,
  3. 2021.g. budžeta apstiprināša.
  4. Dažādi.