Attālināta balsojuma protokols Nr.4/21, 2.marts

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” attālinātais balsojums 2.03.2021.
Attālinātā balsojuma protokols Nr. 4/21.2.marts

Rīgā, 2021.g. 2.martā.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7.izsludina lēmuma projekta steidzamu izskatīšanu attālināti ar sekojošu dienas kārtību:
1. Piekrist deleģēt Pasaules čempionātam Riva del Garda,Itālijā 2021.gadā sekojošus Optimist asociācijas Latvijas izlases
sportistus: Karlīnu Vaivodi, Paulu Kristiānu Sīmani, Rihardu Pļaviņu, Jūliju Kauguru un Jēkabu Čodaru.
2. Piekrist Rīgas Domes līdzfinansējumam virzīt Rīgas sportistus Karlīnu Vaivodi un Rihardu Pļaviņu, apstiprinot,ka
līdzfinansējumu dalībai sacensībās sedz LZS dalīborganizācija-Latvijas Optimist asociācija 570,-Eiro apmērā katram
jaunietim.

Attālinātā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods, Māris Birzulis.

 

Attālinātā balsojuma jautājumi:

1. Vai piekrītat deleģēt Pasaules čempionātam Riva del Garda, Itālijā 2021.gadā sekojošus Optimist asociācijas Latvijas izlases
sportistus: Karlīnu Vaivodi,Paulu Kristiānu Sīmani,Rihardu Pļaviņu,Jūliju Kauguru un Jēkabu Čodaru?

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Māris Birzulis.

Pret- NAV balsis

Atturas- Rihards Vaivods

Lēmums: pieņemts

 

2. Vai piekrītat Rīgas Domes līdzfinansējumam virzīt Rīgas sportistus Karlīnu Vaivodi un Rihardu Pļaviņu, apstiprinot, ka
līdzfinansējumu dalībai sacensībās sedz LZS dalīborganizācija-Latvijas Optimist asociācija 570,-Eiro apmērā katram
jaunietim?

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Māris Birzulis.

Pret- NAV balsis

Atturas- Rihards Vaivods

Lēmums: pieņemts