Attālinātā balsojuma protokols Nr. 5/21.12.marts

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” lēmuma projekta steidzama izskatīšana attālināti 12.03.2021.
Attālinātā balsojuma protokols Nr. 5/21.12.marts

Rīgā, 2021.g. 12.martā.

Biedrības “Latvij as Zēģelētāju savienība” prezidents Leonīds Loginovs pamatojoties,uz LZS Statūtu punktu 8.7.,izsludina Valdes lēmuma projektu steidzamai izskatīšanai attālināti,ar sekojošu dienas kārtību:
1. Burāšanas Kluba 360 iesnieguma izskatīšana.

Lēmuma projekts:
Pamatojoties uz iesniegtiem dokumentiem, piekrist organizēt Pasaules čempionātu Raceboard klasē 2021.gada 17.-21.augustā,uzņemoties oficiālā Pasaules čempionāta organizatora statusu.

Attālinātā balsojumā piedalās valdes priekšsēdētājs Leonīds Loginovs un valdes locekļi: Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

Balsojums:

Par – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Inga Jākobsone, Kristīne Kanska, Valters Romans, Juris Rožkalns, Rihards Vaivods.

Pret- NAV balsis

Atturas- NAV balsis

Lēmums: Pieņemts.