Valdes sēdes protokols Nr. 3/21. 1.marts

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” Valdes sēde 1.03.2021.

Valdes sēdes protokols Nr. 3/21.

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) valdes sēde notiek 2021. gada 1.martā 17.00. attālināti.

Sēdes vadītājs: LZS prezidents Leonīds Loginovs.

Sēdē piedalās valdes locekļi: Normans Penke, Māris Birzulis, Rihards Vaivods, Kristīne Kanska, Valters Romans, Inga Jakobsone, Juris Rožkalns.

Uzaicinātās personas: Revīzijas komisijas pārstāvis Aivars Vētra.

Izsludināta šāda dienas kārtība:

  1. LZS 2020.gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana,
  2. Dažādi.

Leonīds Loginovs rosina papildināt dienas kārtību ar Revidenta ziņojuma noklausīšanos.

 

Valde apstiprina šādu dienas kārtību:

  1. Revidenta ziņojuma noklausīšanās,
  2. LZS 2020.gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana,
  3. Dažādi.

 

Sēde gaita:

  1. Revidenta ziņojums.

Revidents informē, valde uzdod papildinošus jautājumus uz kuriem revidents sniedz atbildes.

Revidenta ziņojumu valde pieņem zināšanai.

 

  1. Balsojums par LZS 2020.gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana,

 

Valde iepazinās ar LZS 2020. gada pārskatu un valdes ziņojumu. Nolēma papildināt valdes ziņojumu ar Māra Birzuļa ierosinājumu vairāk izcelt Bērnu un Jauniešu sportu.

Balsojuma jautājums: Vai apstiprināt LZS 2020.g. pārskatu un valdes ziņojumu?

Balsojums:  Par” – Leonīds Loginovs, Normans Penke, Valters Romans, Kristīne Kanska, Inga Jākobsone, Rihards Vaivods, Māris Birzulis. “Pret”- NAV balsis. “Atturas”- NAV balsis.

Lēmums: Apstiprināt LZS 2020.g. pārskatu un valdes ziņojumu.

 

  1. Dažādi.

I. Valde diskutē par biedru kopsapulces datumu un laiku. Valde nolemj sasaukt biedru kopsapulci 15.martā plkst.18.00 attālināti.

Kopsapulces dienas kārtība:

1. 2020.gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana

2. Revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.

3. 2021.g. budžeta projekta apstiprināšana.

4. Dažādi.

 

II. Latvijas čempionāta 2021 sacensību Nolikuma apstiprināšana.

Valde izskatīja Latvijas čempionāta 2021 sacensību Nolikumu, ko iesūtījis Jānis Jēkabsons (LOBS). Valde fiksēja vairākus jautājumus kuri nav Nolikumā precīzi aprakstīti. Piemēram dalības maksa, apdrošināšanas jautājums, divīziju jautājums un citi tehniski jautājumi. Valde nolēma Nolikumu atgriezt organizatoram ar uzdevumu – saskaņot Nolikuma punktus ar čempionātā pārstāvētajām asociācijām. Iesniegt atkārtoti saskaņotu tekstu, tai skaitā ar Tiesnešu kolēģiju un iesniegt divu nedēļu laikā.

 

Rīgā, 2021. gada 1.martā

Protokolu sastādīja ģenerālsekretāre Vita Matīse.