Elektronisks balsojums 03.05.2024. + Protokols Nr.28/24

Pamatojoties uz LZS Statūtu 41., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents K. Rožkalns izsludina elektronisku valdes balsojumu par šādiem jautājumiem:1. Par kandidātiem LOV prezidentam, individuālajiem locekļiem un izpildkomitejai. Ziņo K. Rožkalns 2. Par redakcionālajiem labojumiem ziedojumu kārtībā, pamatojoties uz nosaukuma maiņu. Ziņo L. Krīgere

Informācija par konkursu sporta programmu un pasākumu atbalstam organizēšanu

IZM izsludinājis konkursu ar mērķi ir atbalstīt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu organizēšanu un popularizēšanu visā Latvijā un nozīmīgu starptautisko sacensību rīkošanu Latvijā 2024. gadā. Līdzfinansējumu konkursa kārtībā var piešķirt šādam sporta programmu un pasākumu atbalstam: sabiedriski nozīmīgu sporta … Vairāk

Turpmāk LATVIJAS BURĀŠANAS SAVIENĪBA

2024. gada 22. februāra kopsapulcē tika vienbalsīgi nolemts par biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” nosaukuma maiņu (Protokols Nr. 2024-1, https://www.sailinglatvia.lv/index.php/2024/02/07/izzinota-kopsapulvce-22-02-2024-1800/), turpmāk izmantojot nosaukumu LATVIJAS BURĀŠANAS SAVIENĪBA. 2024. gada 25. aprīlī Uzņēmuma reģistrā ir reģistrēti nepieciešamie grozījumi. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie … Vairāk

Elektronisks valdes balsojums 29.04.2024. + Protokols Nr. 27/24

Pamatojoties uz LBS Statūtu punktu 41, biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Kaspars Rožkalns izsludina elektronisku balsojumu 29. aprīlī par jautājumu: NOTEIKUMI PAR SPORTISTU PIETEIKŠANU INDIVIDUĀLAJOS VASARAS SPORTA VEIDOS OLIMPISKAJĀS BURĀŠANAS DISCIPLĪNĀS UN IEKĻAUŠANU 2025. GADA LATVIJAS OLIMPISKĀS VIENĪBAS SASTĀVOS. Ziņo R. Škutāns.

Valdes sēde 19.04.2024. + Protokols 25/24

Pamatojoties uz LZS Statūtu 41., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents K. Rožkalns izsludina attālinātu valdes sēdi par šādiem jautājumiem:1. Revīzijas komisijas ziņojuma pieņemšana. 2. 2023. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana. 3. Kopsapulces datuma un vietas apstiprināšana. 4. Dažādi

X