Kopsapulce Protokols Nr.2024-3 (08.05.2024)

Tēma Kopsapulču protokoli | 0

Pamatojoties uz biedrības “Latvijas Burāšanas savienība” (turpmāk tekstā – LBS)  statūtu 28. punktu, LBS valde izsludina attālinātu biedru kopsapulci 8. maijā, 19:00 ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 1.  2023. gada revidenta ziņojums;2.  2023. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana;3.  2024. gada … Vairāk

Antidopinga birojs aicina pieteikties izglītības pasākumiem

Pamatojoties  dopinga kontrolieru pieredzi, ir bieži redzētas situācijas, kad nacionālu izlašu spēlētāji, starptautisko pasākumu sportisti nav informēti par minimālajiem antidopinga jautājumiem, kas saistīti ar testēšanu/ dopinga kontroli, kur pārbaudīt medikamentu, uztura bagātinātāju riskiem, un protams sportista, kā arī sportista atbalsta … Vairāk

Elektronisks balsojums 03.05.2024. + Protokols Nr.28/24

Pamatojoties uz LZS Statūtu 41., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents K. Rožkalns izsludina elektronisku valdes balsojumu par šādiem jautājumiem:1. Par kandidātiem LOV prezidentam, individuālajiem locekļiem un izpildkomitejai. Ziņo K. Rožkalns 2. Par redakcionālajiem labojumiem ziedojumu kārtībā, pamatojoties uz nosaukuma maiņu. Ziņo L. Krīgere

Informācija par konkursu sporta programmu un pasākumu atbalstam organizēšanu

IZM izsludinājis konkursu ar mērķi ir atbalstīt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu organizēšanu un popularizēšanu visā Latvijā un nozīmīgu starptautisko sacensību rīkošanu Latvijā 2024. gadā. Līdzfinansējumu konkursa kārtībā var piešķirt šādam sporta programmu un pasākumu atbalstam: sabiedriski nozīmīgu sporta … Vairāk

Turpmāk LATVIJAS BURĀŠANAS SAVIENĪBA

2024. gada 22. februāra kopsapulcē tika vienbalsīgi nolemts par biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” nosaukuma maiņu (Protokols Nr. 2024-1, https://www.sailinglatvia.lv/index.php/2024/02/07/izzinota-kopsapulvce-22-02-2024-1800/), turpmāk izmantojot nosaukumu LATVIJAS BURĀŠANAS SAVIENĪBA. 2024. gada 25. aprīlī Uzņēmuma reģistrā ir reģistrēti nepieciešamie grozījumi. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie … Vairāk

Elektronisks valdes balsojums 29.04.2024. + Protokols Nr. 27/24

Pamatojoties uz LBS Statūtu punktu 41, biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Kaspars Rožkalns izsludina elektronisku balsojumu 29. aprīlī par jautājumu: NOTEIKUMI PAR SPORTISTU PIETEIKŠANU INDIVIDUĀLAJOS VASARAS SPORTA VEIDOS OLIMPISKAJĀS BURĀŠANAS DISCIPLĪNĀS UN IEKĻAUŠANU 2025. GADA LATVIJAS OLIMPISKĀS VIENĪBAS SASTĀVOS. Ziņo R. Škutāns.

X