Valdes sēde 26.06.2024. + Protokols 32/24

Pamatojoties uz LBS Statūtu punktu Nr. 41, biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Kaspars Rožkalns izsludināja valdes sēdi 26. jūnijā 10:00 par šādiem jautājumiem:

  1. LBS atbalstu apmēri Latvijas Čempionātu rīkotājiem – ZJUSK un LOBS. Ziņo K. Rožkalns
  2. ⁠Par mērķziedojumu burāšanas sporta veicināšanai un attīstībai. Ziņo K. Kanska
  3. ⁠Par Attīstības komisiju sastāvu. Ziņo K. Rožkalns
  4. ⁠Par sporta komisijas sastāvu. Ziņo K. Rožkalns
  5. ⁠Par Latvijas 420/470 klašu asociācijas darbību. Ziņo K. Rožkalns
  6. ⁠Par burāšanas kluba 360 vēstuli, kurā tiek lūgts precizēt valsts dotāciju apmēru  burāšanas sporta atbalstam bērniem un jauniešiem. Ziņo K. Rožkalns