Tiesnešu komisija atgādina par pārbaudēm LČ laikā

2024. gada Latvijas čempionāta tehniskā komiteja atgādina, ka līdz galvenajam burāšanas sezonas notikumam Latvijā atlicis tikai mēnesis.

LČ Dalībnieki tiek lūgti savlaicīgi sagatavot savas laivas, dokumentus un aprīkojumu, lai Tehniskā komiteja varētu veikt pārbaudi. Īpaša uzmanība pārbaudes laikā:

– Derīga mērījumu sertifikāta esamība (oriģināls);

– numurs uz buras atbilst mērījumu sertifikātam vai laivas numuram (420 un ILCA klasēm).

– Buras un aprīkojums atbilst klases noteikumiem.

– Sacensību dalībnieka apģērbs un drošības vestes atbilstība klases noteikumiem.