LZS 2020.g. budžets LZS Budžets 2020

LZS Revīzijas komisijas ziņojums 2019 LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2019

2019.gada pārskats GP_LZS_2019_Biedriba

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2018

2017. gada pārskats  GP_LZS_2017_Biedriba

2018. gada budžets  Budzets2018 

LZS Stratēģiskais attīstības plāns “Vīzija 2020” LZS Stratēģiskais attīstības plāns Vīzija 2020

Sporta skolu kontrolnormatīvi burāšanā  KontrolnormatīviBurāšana

2017. gada budžets  Budžets 2017

2016. gada budžets  Budzets16

2015. gada pārskats GP2015LZS