LZS 2021. gada budžets

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2020

2020.gada pārskats: LZS_GP_2020-FINAL

LZS 2020.g. budžets: LZS budžets 2020 v.2_apstiprinats

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2019

2019.gada pārskats: GP_LZS_2019_Biedriba

LZS Revīzijas Komisijas Ziņojums_2018

2017. gada pārskats  GP_LZS_2017_Biedriba

2018. gada budžets  Budzets2018 

LZS Stratēģiskais attīstības plāns “Vīzija 2020” LZS Stratēģiskais attīstības plāns Vīzija 2020

Sporta skolu kontrolnormatīvi burāšanā (spēkā no 22.05.2021)   Kontrolnormatīvi burāšanā 2021

2017. gada budžets  Budžets 2017

2016. gada budžets  Budzets16

2015. gada pārskats GP2015LZS

 

Burāšanas sacensību noteikumi:

Burāšanas Sacensību Noteikumi latviešu valodā: Burāšanas sacensību noteikumi (LV)

World Sailing RRS 2021-2024 RRS_2021-2024

BSN regulu 5. pielikums latviešu valodā par derībām un korupciju.Pielikums-5-lv

 

Informācija par antidopinga pasākumiem:

Saite uz Aizliegto vielu un metožu sarakstu: https://www.wada-ama.org/sites/default/files/prohibited_list_2018_en.pdf

Saite uz nacionālās antidopinga organizācijas mājas lapu: http://www.vsmc.gov.lv/antidopings/

Apelācijas atbilstīgi BSN 70. punktam un BSN pielikumam R iesniedzamas LZS, nosūtot drukātus dokumentus uz LZS juridisko adresi. Elektroniskie dokumenti nosūtāmi uz LZS kontaktinformācijas e-pastu: info@sailinglatvia.lv


NOTEIKUMUS PAR SPORTISTU PIETEIKŠANU INDIVIDUĀLAJOS VASARAS SPORTA VEIDOS OLIMPISKAJĀS BURĀŠANAS DISCIPLĪNĀS UN IEKĻAUŠANU 2022. GADA LATVIJAS OLIMPISKĀS VIENĪBAS SASTĀVOS skatīt šeit.