Valdes sēde 2.05.2023. + Protokols 8/23

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” viceprezidents N. Penke izsludināja valdes sēdi 2023. gada 2.maijā 19:00 Grostonas ielā 6B, ar šādu dienas kārtību:


1. Par LVM iepirkumu. Ziņo N. Penke

2. Par izmaiņām reklāmas vadītājas amata aprakstā. Ziņo N. Penke

3. K. Močāna 28. aprīļa vēstule. Ziņo N. Penke.

4. I. Zālītes 26. aprīļa vēstule. Ziņo L. Krīgere, I. Jākobsone

5. Dažādi