LZS uzņem divus jaunus biedrus

2023. gada 5. aprīļa valdes sēdē ir uzņemti divi jauni biedri – Latvijas Formula Kite Asociācija un Biedrība “Latvijas 470/420 klašu asociācija”. Vēlamies iepazīstināt jūs ar šo organizāciju mērķiem un uzdevumiem.

Biedrība Latvijas 470/420 klašu asociācija

Biedrības galvenie mērķi ir: 

 1. veicināt 470/420 klašu jahtu burāšanas attīstību Latvijā un aizstāv’te burātāju intereses. Asociāciju biedru interešu aizsardzība;
 2. nodrošināt labāko sportistu pieadlīšanos Eiropas un Pasaules čempionātos, kā arī Olimpiskajās spēlēs;
 3. nodrošināt sportistiem materiāli tehnisko bāzi;
 4. investīciju piesaistīšana burāšanas sporta attīstībai;
 5. popularizēt un attīstīt burāšanas sportu Latvijā;
 6. veicināt iespējami pilnīgu integrāciju cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Latvijas 470/420 klašu asociācijas statūtus skatīt šeit.

470 klase ir Olimpisko spēļu jahtu klase.

Latvijas Formula Kite Asociācija

Asociācijas galvenie mērķi ir:

 1. veicināt Olimpiskās kaitborda disciplīnas Formula Kite attīstību un nodrošināt tam nepieciešamos apstākļus un infrastruktūru;
 2. sagatavot sportistus dalībai Olimpiādē Formula Kite disciplīnā;
 3. finansiāli atbalstīt Latvijas sportistus Olimpiskajā disciplīnā Formula Kite;
 4. izveidot jauniešu programmu un iesaistīt jauniešus kaitborda sporta
  veidā.

Asociācijas uzdevumi ir:

 1. organizēt un atbalstīt sporta pasākumus;
 2. piesaistīt finansējumu Latvijas Formula Kite sportistu atbalstam
  inventāra iegādei, dalībai starptautiskās sacensībās un treniņu nometnēs;
 3. sadarboties ar vietējām un starptautiskām organizācijām;
  pārstāvēt Latvijas Formula Kite sportistu intereses Latvijas Zēģelētāju Savienībā;
 4. papilddarbības veidā veikt saimniecisko darbību atbilstoši normatīvo aktu noteikumiem.

Formula Kite asociācijas statūtus skatīt šeit.

Formula Kite klase ir iekļauta 2024. gada Parīzes Olimpiskajās spēlēs.

Sēdes protokolu skatīt šeit https://www.sailinglatvia.lv/index.php/2023/04/13/valdes-sede-5-04-2023-protokols-nr-7-23/