Valdes sēde 5.04.2023. + Protokols Nr. 7/23

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) viceprezidents N. Penke izsludināja valdes sēdi 2023. gada 5. aprīlī 18:00 Grostonas ielā 6B, ar šādu dienas kārtību:

  1. Par jaunu biedru uzņemšanu. Ziņo J. Rožkalns
    1. Latvijas 470/420 klašu asociācija iesniegums (piedalās A. Bērziņš)
    1. Latvijas Formula Kite Asociācijas iesniegums (piedalās N. Anstrauta)
  2. Par Iepirkuma Nr. LZS/2023/2 “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde” līgumslēgšanas procesa apturēšanu. Ziņo R. Vaivods
  3. Par LV čempionāta 2023 vietas noteikšanu. Ziņo N. Penke
  4. Par LOK ĢA un LSFP biedru kopsapulci. Ziņo N. Penke, L. Krīgere
  5. LOKA iesniegums par Gati Graudumu kā sporta komisijas pārstāvi. Ziņo N. Penke
  6. Dažādi