LSFP izsludina pieteikšanos finansējumam perspektīviem sportistiem no 15 līdz 21 gadu vecumam

Latvijas Sporta federāciju padome izsludina pieteikšanos projektu konkursam par finansējuma piešķiršanu atzīto sporta federāciju jauno talantu atbalsta programmu īstenošanai.

OHM.LV

Konkursa mērķis ir sniegt finansiālu atbalstu atzīto sporta federāciju talantīgiem un perspektīviem sportistiem no 15 līdz 21 gadu (ieskaitot) vecumam, kuri ir sasnieguši vai gatavojas sasniegt augstus sportiskus rezultātus.

Finansējums jauno talantu atbalsta programmas ietvaros tiek sniegts atzīto sporta veidu federāciju sportistu atbalstam, kuriem ir visaugstākais potenciāls izcīnīt izcilus sasniegumus LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos noteiktajās sacensībās (Pasaules spēles, Pasaules čempionāts, Eiropas čempionāts, Pasaules kauss (kopvērtējums), Eiropas kauss (kopvērtējums), Pasaules čempionāts junioriem, Eiropas čempionāts junioriem, Pasaules čempionāts jauniešiem, Pasaules Jaunatnes Olimpiādes, Eiropas čempionāts jauniešiem, Eiropas Jaunatnes Olimpiādes), kā arī atsevišķās savu starptautisko federāciju rīkotajās prestižajās sacensības, kuras pielīdzināmas LSFP valsts budžeta līdzekļu sadales augstu sasniegumu sporta kritērijos minētajām sacensībām, ja attiecīgajos sporta veidos netiek rīkoti pasaules vai Eiropas čempionāti.

Maksimālā piešķiramā finansējuma summa vienam sportistam nevar pārsniegt EUR 5 000 (pieci tūkstoši euro). Finansējums paredzēts sportistiem ar mērķi nodrošināt sportistu izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sporta sacensībās un, paredzēts kā mērķfinansējums dalībai treniņos un visaugstākā līmeņa sporta sacensībās, sacensību un treniņu inventāra un ekipējumam, tai skaitā tehniskā aprīkojuma un starta formu iegādei sportistiem, kuriem ir visaugstākais potenciāls izcīnīt izcilus sasniegumus visaugstākā līmeņa sacensībās līdz 2023. gada 31. decembrim.

Latvijas Sporta federāciju padome aicina pretendentus iepazīties ar zemāk pieejamo konkursa nolikumu un tajā noteiktajā kārtībā pieteikties konkursam, iesniedzot pieteikumu noformētu datorrakstā latviešu valodā uz epastu info@sailinglatvia.lv

Nolikums šeit: https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/konkurss-par-finansejuma-pieskirsanu-jauno-talantu-atbalstam

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2022. gada 10. oktobrim.

Pieteikuma veidlapa: