Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

Biedrība “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk LZS) ir apkopojusi epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 inefekcijas izplatības ierobežošanai, kuri attiecas uz burāšanas nozari.

Šobrīd ir atļautas sporta sacensības ārtelpās, ko organizē Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai to juridiskie biedri.

Šobrīd MK notiekumi Nr. 360 pieļauj arī starptautiskās sacensības, ja tās ir iekļautas starptautiskajā sporta federāciju sacensību kalendārā. Lai sacensības tiktu iekļautas LSFP kalendārā, sacensību organizatoram ir jāiesūta pieprasījums uz LZS oficiālo epastu info@sailinglatvia.lv, norādot sacensību nosaukumu, vietu, laiku un saiti uz starptautiskās sporta federācijas tīmekļvietnē pieejamo sacensību kalendāru (https://lsfp.lv/sporta_registrs/atzitas_federacijas/29). Attiecīgi, sacensībām ir jābūt iekļautām kādā no šiem kalendāriem:

  Visa sabiedrība Vakcinētas un/vai COVID-19 izslimojušas personas

 

Vakcinētas, Covid-19 izslimojušas un testētas personas

 

 

 

 

 

Sporta treniņi

– Sporta treniņi grupās drīkst notikt ārpus telpām līdz 20 cilvēkiem, neizmantojot ģērbtuves.
– Sporta treniņus un nodarbības ārtelpās drīkst uzsākt ne agrāk kā plkst. 6.00 un beigt ne vēlāk kā plkst. 24.00.- Sporta treniņi izlašu sportistiem, komandu sporta spēļu starptautisko un augstāko līgu sportistiem bez papildu ierobežojumiem.
– Sporta treniņi telpās un ārtelpās (gan individuāli, gan grupā), tai skaitā amatieru sporta kolektīviem, kā arī publiskas lietošanas peldbaseinos, drīkst notikt bez papildus nosacījumiem, ja personas ir vakcinētas vai pārslimojušas Covid-19 (nodrošinot, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām).
– Telpā nedrīkstēt atrasties personas, par kurām nav informācijas, ka tās ir vakcinētas vai izslimojušas Covid-19.
– Telpā drīkst atrasties dažādu sertifikātu turētāji (testēti, izslimojuši, vakcinēti), bet jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 uz personu un vienā grupā vienlaicīgi var darboties ne vairāk kā 20 dalībnieki. Jānodrošina, ka arī personāls atbilst minētajām prasībām (testēti, izslimojuši, vakcinēti). Jāievēro arī citas epidemioloģiskās drošības prasības (treniņgrupu plūsmas fiziska nepārklāšanās, treniņu ilgums nepārsniedz 90 minūtes, piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %, prasības gaisa kvalitātei u.c.).

Telpā drīkst norisināties arī interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu audzēkņu sporta treniņi (nodarbības) iekštelpās, ja tiek veikta audzēkņu un nodarbināto iknedēļas testēšana, vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 20 audzēkņi, vienai personai ir nodrošināti ne mazāk kā 15 m2 no treniņa (nodarbības) norises telpas platības. Jāievēro arī citas epidemioloģiskās drošības prasības (treniņgrupu plūsmas fiziska nepārklāšanās, treniņu ilgums nepārsniedz 90 minūtes, netiek izmantotas ģērbtuves [izņemot peldbaseinā], audzēkņi vismaz piecus gadus veci [izņemot peldētapmācībā], prasības gaisa kvalitātei, u.c.).

 

 

 

 

 

 

Sacensības

-Drīkst notikt starptautisko sporta federāciju sacensību kalendārā iekļautās sacensības un treniņi (arī telpās) sportistiem vecumā no 10 gadiem, ievērojot visus epidemioloģiskās prasības un nosacījumus.
– Drīkst notikt profesionālo sportistu sacensības (arī telpās).
– Komandu sporta spēļu starptautiskās un augstāko līgu sporta sacensības, ja tajās tiek izcīnīts Latvijas čempiona tituls pieaugušajiem.
– Atļautas sporta sacensības ārtelpās, ko organizē Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītās sporta federācijas vai to juridiskie biedri. Sacensību organizatoriem jāievēro noteiktie epidemioloģiskie drošības pasākumi (tai skaitā vienlaicīgi sacensībās esošo personu skaits nepārsniedz 500).
– Drīkst klātienē vērot iekštelpu un ārtelpu sporta sacensības.
– Drīkst klātienē vērot ārtelpu sporta sacensības (tai skaitā vienlaicīgi ar skatītājiem, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai Covid-19 pārslimošanas sertifikāts, ja tiek nodrošināts, ka to plūsma nepārklājas), ja tiek ievērotas epidemioloģiskās drošības prasības publisko pasākumu apmeklēšanai (tai skaitā personalizētas biļetes, atrodas sēdvietās u.tml.).
 

 

Publiskie pasākumi

– Nenotiek. – Dalībnieku/apmeklētāju skaita ierobežojumi nepastāv. – Atļauts pulcēties telpās līdz 500 cilvēkiem, ārpus telpām – līdz 1000 cilvēkiem.
– Pasākumos var piedalīties arī bērni līdz 12 gadu vecumam bez testa veikšanas.**
 

Iebraukšana Latvijā

– Jāievēro pašizolācija, atgriežoties Latvijā.
– Jāveic tests, atgriežoties Latvijā no augsta riska un īpaši augsta riska valstīm.
– Nav jāveic Covid-19 tests, atgriežoties no ES, EEZ, Šveices, Apvienotās Karalistes un zema riska trešajām valstīm.
– Nav jāveic Covid-19 tests,  izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
– Nav jāievēro pašizolācija, izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
– Nav jāveic Covid-19 tests,  izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.
– Nav jāievēro pašizolācija, izņemot atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm.

*Persona par vakcinētu pret Covid-19 tiek uzskatīta:

 • sākot ar divdesmit otro dienu līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas Vaxzevria (AstraZeneca) pirmās devas saņemšanas:
  • lai persona varētu tikt uzskatīta par vakcinētu pret Covid-19 arī trīs mēnešus pēc pirmās devas saņemšanas, tai ir jāveic balstvakcinācija līdz 90. dienai;
  • pēc pabeigtas vakcinācijas personai turpinās vakcinētas personas statuss, bet, ja līdz 90. dienai nav veikta balstvakcinācija, personu vairs nevar uzskatīt par vakcinētu.
 • sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar jebkuru citu Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētu vai Pasaules Veselības organizācijas atzītu vakcīnu atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai:
  • Comirnaty (Pfizer) (nepieciešamas divas devas);
  • Spikevax (Moderna) (nepieciešamas divas devas);
  • Janssen (nepieciešama viena deva).

**Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju ir mazāks par 100, līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteikta šāda pakalpojuma sniegšanai paredzētā platība un pieļaujamais personu skaits, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības.
Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 
14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus. Ja tiek konstatēts saslimstības samazinājums, attiecīgie piesardzības pasākumi tiek piemēroti nākamajā dienā pēc publikācijas. Ja tiek konstatēts saslimstības pieaugums, Slimību profilakses un kontroles centrs oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicē attiecīgu informāciju par epidemioloģiskās drošības stāvokli, kurā nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, un attiecīgie pasākumi tiek piemēroti trešajā darbdienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

 

Papildus aicinām sekot līdz aktuālajai informācijai šeit: https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

Lai uzzinātu aktuālo informāciju par konkrēto valsti, kuru plānots apmeklēt vai no kuras atgriezties, informāciju pārbaudīt šeit: https://reopen.europa.eu/lv/.

Informācijai publicējam IZM apkopojumu par Ministru kabinets 2021.gada 1.aprīļa sēdē izskatītajiem grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi) – jautājumus par sporta norišu tiesisko regulējumu pēc ārkārtējās situācijas beigām (t.i., pēc 2021. gada 6. aprīļa). Skatīt šeit.

LZS valdes sēdē (Protokols nr.10/21) ir saskaņotas šādas vadlīnijas epidemioloģiski drošiem burāšanas treniņiem, sacensībām un bērnu nometnēm, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 360. : 9. jūlijā aktualizētas LZS vadlīnijas (Esošās vadlīnijas tiks aktualizētas pamatojoties uz  izmaiņām MK 360 noteikumos).

Papildus vēlamies informēt, ka LZS izsniedz apliecinājumus sportistiem un pavadošajam treneriem par sacensību apmeklēšanu. Ar šī apliecinājuma esamību nav nepieciešams ievērot pašizolāciju, pat, ja to paredz valstī noteiktie drošības pasākumi (atgriežoties no īpaši augsta riska valstīm).

 

Informācija aktualizēta: 09.07.2021.