Izsludināta Valdes sēde 25.05.

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.5. punktu tiek sasaukta Valdes sēde 25.05.20. plkst.15.00 Rīgas Brīvostas telpās, Kalpaka bulvārī 12.

Valdes sēdes dienas kārtība:

  1. Administratīvās struktūras vienību vadītāju ievēlēšana.
  2. Komisiju izveidošana.
  3. Dalīborganizāciju, kuras nav nomaksājušas biedru naudu, jautājumu izskatīšana.
  4. Dažādi.