2013.g. valdes protokoli

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 1.

2013. gada 17. janvārī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, A.Ašeradens (līdz pl. 19), V. Romans, M. Kalniņš (līdz pl. 19.30), P. Vēvelis, V. Romans, Ģ. Fišers – Blumbergs, J. Tērauds.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, P. Bormanis, O. Rancāns, J. Ailis, N. Mačukāns, J. Grīslis, A. Buls, A. Ozols, Z. Antapsons.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Par sadarbību ar CSDD.
3. Par Latvijas čempionātiem burāšanā. Sacensību nolikumu apstiprināšana.
4. Par ziedojumiem.
5. Par dalību izstādē Baltic Boatshow.
6. Sporta stratēģija. Par treneru pieņemšanu darbā.
7. Sportistu izvirzīšana LOV.
8. Par G.Avotiņa iesniegumu.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

A. Dāle lūdz apsiprināt iepriekšējo valdes sēžu protokolus.
Nolēma:
1.1. Apstiprināt 22. novembra LZS valdes sēdes protokolu.
1.2. Apstiprināt 28. decembra LZS valdes elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Par sadarbību ar CSDD.

J. Grīslis ziņo par sarunu gaitu ar CSDD par sadarbības līguma slēgšanu. Ir nodoti dati par personām, kuras saņēmušas vadītāju apliecības un kuras ir uzsākušas apliecību iegūšanas procesu, daļēji nokārtojušas eksāmenus, vai nav iesniegušas visus nepieciešamos dokumentus.
J. Grīslis iepazīstina ar jaunu aprēķinu par eksaminatoru darba apmaksu līguma darbības ietvaros. Klātesošie diskutē par eksaminatoru darba apmaksas apmēru, LZS atbildību nepieciešamā  eksaminatoru skaita nodrošināšanā nākotnē un tam nepieciešamajiem pasākumiem – semināriem, vērtētāju atlases kritēriju izstrādi, jahtklubu piesaisti. Izdevumu sadaļā jāparedz specapģērba iegāde, mārketinga un informatīvais atbalsts.
P. Bormanis informē, ka daudz cilvēki interesējas par jauno eksāmenu kārtību.
No 140 cilvēkiem, kuri ir datu bāzē, daļa nav nokārtojusi saistības ar LZS par eksāmeniem, un ir nepieciešams panākt, lai to izdarītu pirms vadītāju apliecību saņemšanas CSDD.

Nolēma.
2.1. Noteikt līguma projektā ar CSDD eksaminatoru darba apmaksas tarifu 30 Ls stundā, kā arī paredzēt apmaksu par LZS sniegtajiem pakalpojumiem un blakus izdevumiem.
2.2. Noteikt 2 gadu pārejas periodu arhīva izziņu izsniegšanai. Apstiprināt tarifu 10 Ls apmērā. Par izziņu sagatavošanu noteikt atlīdzību 3 Ls apmērā pēc nodokļu nomaksas.

3. Par Latvijas čempionātiem burāšanā. Sacensību nolikumu apstiprināšana.

A. Rozins ziņo par apstiprināšanai iesniegtajiem Latvijas čempionātu nolikumiem.
A. Dāle atgādina par prasību vismaz 30 dienas pirms sacensībām noteikt konkrētu sacīkšu akvatoriju, sacensību galveno tiesnesi un protestu komitejas priekšsēdētāju.
Z. Antapsons ziņo par gatavību izvest Latvijas čempionātu ledusburāšanā, līdzko būs atbilstoši ledus apstākļi.
Ģ. Fišers – Blumbergs informē, ka ir pabeigts darbs LAT LYS 2013 handikapu sistēmas izveidē.
V. Romans ierosina ieviest obligāto civiltiesisko apdrošināšanu Latvijas čempionātā jūras jahtām, kā arī atcelt LYS ierobežojumu vecākām jahtām. Klātesošie diskutē par handikapu sistēmām Latvijas čempionātā, nepieciešamību piesaistīt lielāku dalībnieku skaitu, iespēju startēt vienlaicīgi ORC un LAT LYS ieskaitē.
A. Rozins iesaka lietot vienu sistēmu, jo var būt problēmas sadalīt jahtas grupās. Ierosina rīkot 2. atsevišķus čempionātus.
N. Mačukāns ierosina izveidot Latvijas kausu burāšanā jūras jahtām, kas būtu vairāku sacensību – Baltic Open, Latvijas čempionāta un Rudens kausa rezultātu kopvērtējums. JK Auda var uzņemties organizēšanu un noslēguma pasākumu rīkošanu. A. Dāle lūdz LZS valdes kreiserburāšanas komisijai uz nākamo valdes sēdi sagatavot apstiprināšanai Latvijas kausa nolikumu.

Nolēma.
3.1. Apstiprināt Latvijas čempionātu nolikumus vindsērfingā Raceboard, Formula, Techno 293, Slalom klasēs un viļņu braukšanā. Sacensību galvenais tiesnesis A. Krauklis.
3.2. Apstiprināt Latvijas čempionāta Q25 klasē nolikumu un 2013. gada Q25 klases noteikumus.
3.3. Apstiprināt Latvijas čempionāta ledusburāšanā nolikumu un piešķirt DN asociācijai 150 Ls tā rīkošanai.
3.4. Apstiprināt Latvijas čempionāta nolikumu jauniešiem un olimpiskajām klasēm. Galvenais tiesnesis L. Cuccotti, sacensību komitejas priekšsēdētājs O. Rancāns, protestu komitejas priekšsēdētājs E. Kanskis. Apstiprināt A. Dāli kā rīkotāju pārstāvi no LZS.

4. Par ziedojumiem.

M. Kalniņš ziņo, ka ziedojuma kontā šobrīd uzkrāti 145 Ls. Valdei tuvākajā laikā jālemj par ziedojumu izlietojumu.
Pagājušā gada nogalē LZS saņēma vairākus ziedojumus no organizācijām. Par šo ziedojumu izlietojumu ir pieņemti valdes lēmumi un noslēgti attiecīgi līgumi. M. Kalniņš vērš uzmanību par LZS atbildību kā Sabiedriskā labuma organizācijai ziedojumu izlietošanā un lūdz, pirms līguma slēgšanas iepriekš saskaņot ar valdi.

5. Par dalību izstādē Baltic Boatshow.

P. Vēvelis izklāsta galvenos uzdevumus LZS dalībai izstādē Baltic Boatshow. Būs nepieciešams izgatavot vizuālos materiālus – fotogrāfijas, video materiālus, kalendāru. Jāiepazīstina ar treniņu iespējām bērniem un pieaugušajiem, kvalifikācijas iegūšanu, burātāju sasniegumiem, jahtu būvi Latvijā, izplatīt jahtklubu bukletus un sniegt citu informāciju. Galvenais mērķis – popularizēt burāšānu.
Ģ. Fišers – Blumbergs un P. Vēvelis izsaka gatavību piedalīties. O. Rancāns un A. Dāle ierosina piesaistīt darbam izstādē trenerus pēc iepriekšēja grafika. P. Vēvelis apsola sastādīt izdevumu tāmi un uzrunāt trenerus un citus interesentus dalībai stendā.
Ģ. Fišers – Blumbergs atgādina par semināru izstādes laikā, sestdienā, par burātājiem aktuālajiem jautājumiem. Tajā būs iespējams plašāk izrunāt un iepazīstināt burātājus par čempionātiem, kvalifikācijas sistēmas jaunumiem, handikapiem, tiesāšanu u.c.

6. Sporta stratēģija. Par treneru pieņemšanu darbā.

A.Dāle iepazīstina ar izstrādāto burāšanas sporta stratēģiju. Tajā ietverta vēsturiskā sadaļa, prioritārās un citas jahtu klases, un sadaļa par finansēm. Izstrādātā programma būs dokuments, lai mēģinātu piesaistīt finansējumu. Ar pašreizējo finansējumu, kā arī apsolīto simbolisko LOV atbalstu ir nepietiekami, lai sasniegtu mērķi kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Ir jāpārskata arī darbs ar treneriem. Vindsērfings ir saglabājis olimpiskās klases statusu un līdzšinējās prioritārās klases saglabājušās – Optimist bērniem, Laser 4.7, Radial klase un BIC Techno 293 jauniešiem, olimpiskās klases Laser Radial sievietēm, Laser Standard vīriešiem, RS:X – vindsērfinga klase vīriešiem un sievietēm.
J. Ailis informē, ka nākamajiem 4 gadiem tiks saglabāts finansējumu treneru darba apmaksai no IZM. 2013. gadam tas ir piešķirts 85% apmērā no iepriekšējā gada.
A. Dāle uzskata, ka jāpiesaista finanses, lai LZS varētu maksāt izlases treneriem Optimist, vindsērfingā un Laser klasē atbilstošas algas un nodrošināt komandas ar visu nepieciešamo mācību treniņu darbam un dalībai sacensībās. LZS jāpalīdz jahtklubiem sadarboties ar pašvaldībām darbam ar jauniešiem.
M. Kalniņš iebilst, ka darbam ar jauniešiem arī jāparedz piesaistīt valsts finansējumu.
Iepriekš treneriem tika solīts 2013. gadā atalgojumu sadalīt atbilstoši iepriekšējā gadā sportistu uzrādītajiem rezultātiem, tādejādi visu jahtklubu treneriem ir iespēja tikt pie finansējuma.
Klātesošie diskutē par treneru atalgojuma sistēmas maiņu. Jācenšas piesaistīt līdzekļus, lai sagalabātu esošo treneru konkurenci, uz masveidību tendētus rezultātus, nepieciešams pārejas periods sistēmas maiņai.
Lēmums.
6.1. Konceptuāli apstiprināt izstrādāto stratēģiju.
6.2. Līdz nākamajai valdes sēdei vienoties par treneru pieņemšanu darbā 2013. gadā un kritērijiem nākamajam periodam.

7. Sportistu izvirzīšana LOV.

J. Ailis informē par LOV piedāvājumu iekļaut burātāju programmas RIO 2016 jaunatnes sastāvā. Ir iesūtītas kandidatūras no Priedaines JK un LVA. LOV atbalsts plānots aptuveni 550 Ls gadā, kas pamatā ir izmantojams Ķīšezera sporta medicīnas centrā un daļēji arī mācību – treniņu procesa nodrošināšanai.
Nolēma. 7.1. Apstiprināt R. Zvilnas kandidatūru LOV RIO 2016 jaunatnes sastāvam.
Balsojums: Par – 4, pret – 0, atturas – 1 (A. Dāle).

8. Par G.Avotiņa iesniegumu.

J. Ailis informē par Ģ. Avotiņa iesniegumu pārtraukt turpmāk pildīt preses sekretāra pienākumus sabiedriskā kārtā.
Klātesošie apspriež Ģ. Avotiņa devumu LZS popularizēšanā.
V. Romans apņemas pārrunāt ar Ģ. Avotiņu par turpmāko sadarbību.

Klātesošie vienojās nākošo valdes sēdi sasaukt 14. februārī, plkst. 17.30. Grostonas ielā.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes vadītājs                                                                                               Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                                                  Juris Ailis

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 2.

2013. gada 14. februārī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: M. Kalniņš
Protokolē: J. Ailis

Piedalās:
valdes locekļi:
V. Romans, M. Kalniņš, P. Vēvelis, V. Romans, Ģ. Fišers – Blumbergs, J. Tērauds, S. Backāns.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, O. Rancāns, J. Ailis, N. Mačukāns, J. Grīslis, J. Jēkabsons, R. Škutāns, I. Lakšs, I. Kaļķe, E. Mežote.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Par Latvijas čempionātiem burāšanā. Sacensību nolikumu apstiprināšana.
3. Tiesnešu kolēģijas nolikuma apstiprināšana.
4. Par sadarbību ar CSDD.
5. Pilnsapulces sasaukšana. Darba kārtība.
6. Par budžeta projektu.
7. Par J. Jēkabsona iesniegumu.
8. Par treneru pieņemšanu darbā.
9. Par gatavošanos dalībai izstādē Baltic Boatshow.
10. RA Sailing iesniegums.
11. Par Kaupo piemiņas izstādes organizēšanu.
12. Par virzību BSN tulkošanā.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 17. janvāra LZS valdes sēdes protokolu.

2. Par Latvijas čempionātiem burāšanā.Sacensību nolikumu apstiprināšana. Tiesnešu kolēģijas nolikuma apstiprināšana.

A. Rozins iepazīstina ar sacensību nolikumiem.
V. Romans informē, ka Latvijas čempionātā jūrasburāšanā tiks pieprasīta jahtu civiltiesiskā apdrošināšana. Par samērīgu samaksu tās piedāvā “Rīgas brokeri” (R. Verdens). Ņemot vērā veiktos aprēķinus, jahtas nevarēs startēt abās grupās, bet būs jāizvēlas startēt ORC vai LAT LYS grupās.

Nolēma. 2.1. Apstiprināt Latvijas čempionāta ORC Sportboat klasē nolikumu. Tiesneši E. Kanskis un E. Rancāns.
2.2. Apstiprināt Latvijas čempionāta jūras jahtām nolikumu.
2.3. Apstiprināt Latvijas čempionāta Mikro klasē un EuroMicro posma nolikumu. Tiesnesis V. Romans.
2.4. Sacensību rīkotājiem un tiesnešu kolēģijai izvirzīt tiesnešus Latvijas čempionātiem līdz aprīļa valdes sēdei.

3. Tiesnešu kolēģijas nolikuma apstiprināšana.

M. Kalniņš iepazīstina ar tiesnešu kolēģijā pieņemto tiesnešu kolēģijas nolikumu un vērš uzmanību nepieciešamiem labojumiem. Tā kā tiesnešu kolēģija ir LZS struktūrvienība un tai ir uzticētas būtiskas pilnvaras, tad arī nolikums ir jāapstiprina valdē.
Klātesošie diskutē par izmaiņām nolikumā.
Lēmums. 3.1. Apstiprināt tiesnešu kolēģijas nolikumu ar izmaiņām:

• Apstiprināt Latvijas Zēģelētāju savienībā.
• 1.2.2.p. papildināt ar “sadarbībā ar kvalifikācijas komisiju”.
• Svītrot 1.5.p. Nav nepieciešams pārapstiprināt tiesnešu kolēģijas lēmumus.
• 1.10.p. Noteikt 5 sēdes dalībniekus lemttiesīgam balsojumam.

4. Par sadarbību ar CSDD.

J. Grīslis informē par saņemto CSDD atbildes priekšlikumu sadarbības līguma noslēgšanai.
Tiek piedāvāta maksa par konkrētu eksāmenu pieņemšanu. Kaut arī piedāvātais apmaksas lielums ir pieņemams, netiek apmaksātas vairākas LZS veicamās funkcijas – mācību centru uzraudzība un sertifikācija, vadītāju kategorijas paaugstināšana. LZS piedāvājums par dienas apmaksu bija labāks.
Lēmums. 4.1. Papildināt LZS deleģētās darba grupas sastāvu sarunām ar CSDD ar A. Dāli un A. Ašeradenu.

5. Pilnsapulces sasaukšana. Darba kārtība.

J. Ailis ierosina sasaukt kārtējo biedru pilnsapulci 22. martā. Pilsētas JK pārstāvji piedāvā telpas Andrejsalā.
Lēmums. 5.1. Sasaukt LZS biedru pilnsapulci 22. martā, plkst. 18, peldošajā darbnīcā, Andrejsalā.
5.2. Darba kārtība.
1. LZS prezidenta ziņojums par LZS darbību un galvenajām aktivitātēm 2012.gadā.
2. Revīzijas komisijas ziņojums par 2012.gada budžeta izpildi.
3. Debates.
4. 2012.gada pārskata un revīzijas komisijas ziņojuma apstiprināšana.
5. 2013.gada budžeta apstiprināšana.
6. Kvalifikācijas komisijas nolikuma grozījumi.

6. Par budžeta projektu.

J. Ailis iepazīstina ar 2013. gada budžeta projektu.
Tiek plānoti ieņēmumi no:
• LOK – 6000Ls un LSFP – 3500 Ls sporta pasākumiem un federācijas darba nodrošināšanai;
• LSFP – 4000 Ls starptautisku sacensību rīkošanai;
• LSFP – 21767 Ls treneru atalgojumam;
• LOK – Jaunatnes olimpiādes organizēšanai;
• pašvaldību finansējuma;
• biedru maksām un sacensību dalības maksām – 3800 Ls;
• kvalifikācijas komisijas sadarbības ar CSDD vadītāju eksaminēšanā;
• ziedojumiem un sponsorēšanas.

Klātesošie diskutē par izdevumiem.
Latvijas čempionātu medaļas plāno izgatavot par LZS līdzekļiem.
Dalības maksām starptautiskajās asociācijās RS:X, Techno 293, Optimist, Laser klasēs, ISAF un Eurosaf – 775 Ls.
Latvijas čempionātu un Latvijas kausa rīkošanai, jauniešu treniņnometnes rīkošanai un mārketinga izdevumiem plānoti 8635 Ls. A. Rozins uzskata, ka jāieplāno izdevumi tiesnešu atalgojumam. J. Jēkabsons ierosina atbalstīt vindsērfinga čempionātu jauniešiem.
Pašvaldību finansējums jāizmanto atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. J. Jēkabsons ierosina LZS veltīt lielāku lomu finansējuma piesaistei un koordinēšanai ar Rīgas pašvaldību un lielajiem valsts uzņēmumiem. J. Ailis piebilst, ka Rīgas domē iesniegtos finansējuma pieteikumus izskata domes komisijās un LZS līdz šim ir atbalstījusi klubu pieprasījumus un koordinējusi šo sadarbību.
Ziedojumus plānots izmantot jahtklubu atbalstam sacensību rīkošanai, dalībai sacensībās un jauniešu atbalstam.
Darba algām, administratīviem izdevumiem, grāmatvedības izmaksas – 7515 Ls.

Lēmums. 6.1. Līdz pilnsapulcei saskaņot valdē budžeta galīgo projektu.
6.2. Pilnvarot A. Rozinu sarunām ar starptautisko Laser asociāciju par Laser klases administrēšanas Latvijā nodošanu Latvijas Zēģelētāju savienībai.
6.3. Apmaksāt RS:X, Laser, Optimist un BIC Techno 293 klašu. ISAF un Eurosaf biedru naudas starptautiskajās asociācijās.
6.4. Tiesnešu kolēģijai sagatavot tarifus tiesnešu atalgošanai.
6.5. Latvijas čempionātu rīkotājiem iesniegt finansējuma pieprasījuma tāmes.

7. Par J. Jēkabsona iesniegumu.

J. Jēkabsons iepazīstina ar LVA 7. februāra iesniegumu valdei.
LVA uzskata, ka iepriekš pieņemtie treneru izvērtēšanas kritēriji ir neobjektīvi un neparāda patieso situāciju treneru darbā. Ir pieļauts interešu konflikts un pieņemti darbā treneri bez attiecīgiem kvalifikācijas dokumentiem. Lūdz nepiemērot iepriekš ieviestos treneru novērtējuma kritērijus un pusi finansējuma piešķirt vindsērfinga treneriem.
M. Kalniņš iebilst, ka kritēriji tika pieņemti pirms gada un līdz šim brīdim netika apstrīdēti, tāpēc attiecībā pret treneriem nebūtu godīgi tos nepiemērot. Izpilddirektors administrēja treneru punktu skaitīšanu saskaņā ar doto uzdevumu. Tie bija jāiesniedz nedēļas laikā pēc sacensībām. J. Ailis norāda, ka līdz šim visiem treneriem, kuri tika pieņemti darbā par treneriem, bija atbilstoši treneru sertifikāti vai izziņas par mācībām. V. Romans iebilst apgalvojumam, ka vindsērfings ir puse no burāšanas un pamato ar aprēķiniem, ka, piemēram, 2012. gadā Latvijas čempionātos piedalījušies 82 vinds. / 357 burātājiem, no tiem janiešiem 21 vinds. / 49 burātājiem. J. Ailis piebilst, ka valsts finansējums tiek sadalīts, balstoties uz iepriekš zināmiem kritērijiem, un tādēļ finansējums atkarīgs no LZS sportistu sasniegtajiem rezultātiem.
J. Jēkabsons turpina izklāstīt viedokli par saskatīto interešu konfliktu izpilddirektora darbā, jāizstrādā amata apraksts, ienākošā informācija tiek šķirota un netiek laicīgi nodota dalīborganizācijām. Arī viņš gribējis braukt uz semināru Spānijā.
M. Kalniņš iebilst, ka izpilddirektora amata apraksts ir apstiprināts valdē. J. Ailis paskaidro, ka ienākošā informācija tiek pārsūtīta prezidentam, valdei un citām iesaistītajām personām. Tomēr, ja ir vajadzība, visu informāciju var nosūtīt arī dalīborganizācijām. Par semināru Spānijā tika informēts arī J. Jēkabsons, bet, tā kā oktobra vidū vindsērfinga statuss nebija olimpisks, seminārs notika Laser klasē. Atšķirībā no iepriekšējiem tas tika organizēts kopā treneriem un sportistiem, tādēļ tika pieņemts lēmums sūtīt labākos Laser sportistus un viņu trenerus, kuri gatavojas Santanderas 2014 pasaules čempionātam.
J. Jēkabsons kritizē burāšanas sporta attīstības programmu. Tā nedarbojas un darba grupai tā jāizstrādā no jauna. M. Kalniņš norāda, ka turpinās darbs pie jaunās programmas un valdē tā jau tika saskaņota. J. Grīslis piebilst, ka ir pārmetumi, bet nav neviena priekšlikuma. J. Jēkabsons apsola nosūtīt LZS savus priekšlikumus.

8. Par treneru pieņemšanu darbā.

M. Kalniņš informē par treneru darbu 2012. gadā, balstoties uz audzēkņu rezultātiem, saskaņā ar kritērijiem. Kritēriju punkti ir aprēķināti 10 treneriem. Kopējais finansējums ir 85% apmērā no iepriekšējā gada, jo LZS nesasniedza tik augstus rezultātus, salīdzinājumā ar citām federācijām.
S. Backāns uzskata, ka tagad nevar mainīt iepriekš pieņemto apmaksas sistēmu. M. Kalniņš ierosina šo shēmu turpmāk mainīt, pieņemt jaunu formulu vai pamainīt koeficientus.
J. Ailis norāda, ka G. Eistreiķim un K. Močānam līdz 1. maijam jānokārto dokumenti treneru setifikātu iegūšanai.
Lēmums. 8.1. Pieņemt darbā trenerus ar sekojošu algu fondu:

Treneris Aprēķinātie punkti  2012. gadā Aprēķinātais darba algas fonds, Ls Koriģētais darba algas fonds, Ls Līguma termiņš
J. Jēkabsons 175 251 600 maijs – sept. (5 mēn.)
I. Ledauniece 4787 6864 5517 marts – decembris
Ž. Litauniece 2723 3904 3800 marts – decembris
I. Aile 3416 4898 4600 marts – decembris
J. Ailis 1392 1996 1990 marts – decembris
V. Alviķis 2214 3174 31000 marts – decembris
J. Preiss 81 116 480 maijs – sept. (5 mēn.)
G. Eistreiķis 46 66 480 maijs – sept. (5 mēn.)
I. Grīnberga 104 149 480 maijs – sept. (5 mēn.)
K. Močāns 243 348 720 maijs – sept. (5 mēn.)
21767 Ls
Līguma summa
21767 Ls

8.2. Līdz sezonas sākumam apkopot priekšlikumus treneru novērtējuma izmaiņām nākošajam gadam.

9. Par gatavošanos dalībai izstādē Baltic Boatshow.

P. Vēvelis informē par iesākto darbu ekspozīcijas sagatavošanā. Stendā tiek plānots izstādīt optimist laivu, TV ar vispārēju informāciju, mazāku monitoru darbam ar interesntiem, tiks sniegta individuāla informācija, ar uzsvaru uz jauniešiem. Dalīborganizācijas varēs prezentēt savus materiālus un bukletus. Arī treneriem būs iespēja piedalīties izstādē.
J. Jēkabsons izsaka LVA interesi piedalīies izstādē un izstādīt stendā vējdēli.
Ģ. Fišers – Blumbergs atgādina, ka sestdienā notiks seminārs par burātājiem aktuāliem jautājumiem. V. Romans uzskata, ka seminārā būtu lietderīgi izskaidrot sacensību noteikumus, kā arī uzstāties jahtklubu pārstāvjiem.

10. RA Sailing iesniegums.

V. Romans iepazīstina ar biedrības Ra Sailing pārstāvēm I. Kaļķi un E. Mežoti. RA Sailing izteica vēlēšanos palīdzēt Latvijas čempionāta jūras jahtām rīkošanā.
I. Kaļķe izklāsta pamatideju par vēlēšanos redzēt Latvijas čempionātu kā gada notikumu burāšanas dzīvē, paaugstināt burātāju aktivitāti un motivāciju piedalīties, organizēt krasta programmu. Sociālajā vidē plāno popularizēt un veidot materiālus par notikumiem. Pašlaik biedrībā ir 13 biedri.
Lēmums. 10.1. Uzņemt biedrību RA Sailing par asociēto biedru Latvijas Zēģelētāju savienībā.

11. Par Kaupo jubilejas izstādes organizēšanu.

J. Ailis informē, ka šogad martā aprit 10 gadi, kopš katamarāns Kaupo pirmais Latvijas vēsturē veica ceļojumu apkārt zemeslodei. LZS valde 2011. gadā atbalstīja Kaupo komandas locekļa I. Pimenova lūgumu izstādīt viņa filatēlijas kolekciju par godu jubilejai. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs apstiprināja izstādes izvietošanu martā – aprīlī ar atklāšanu 8. martā. Izstāde sastāv no 6 brīvi stāvošiem stendiem ar filatēlijas kolekciju par Kaupo ceļojumu un apmeklēto valstu jūras navigācijas vēsturi. No LZS puses būtu nepieciešams informatīvais atbalsts mājas lapā, medijos un sociālajos tīklos, kā arī palīdzība izstādes atklāšanas pasākuma organizēšanā.
Ģ. Fišers – Blumbergs informē, ka portāla buratajiem.lv žurnāliste Sintija Sīmane ir izteikusi piekrišanu uzņemties vakantos LZS preses sekretāres pienākumus.
Lēmums. 11.1. Vienoties ar Ģ. Avotiņu par informatīvā atbalstu nodrošināšanu izstādes rīkošanā 50 Ls apmērā.
11.2. Apstiprināt S. Sīmani par LZS preses sekretāri.

12. Par virzību BSN tulkošanā.

J. Ailis informē par virzību BSN tulkošanā. Kopš novembra, kad tika nolemts uzticēt tulkojumu P. Bormanim, līgums līdz šim nav parakstīts. Tam ir vairāki iemesli – aizņemtība ar kvalifikācijas dokumentu kārtošanu, neskaidrības par atsevišķiem līguma punktiem, terminu pielietojumu, tulkojuma pieņemšanas noteikumiem. Šobrīd tiek meklēti tulkotāji, kas varētu palīdzēt tulkot, un, iespējams, atvēlētais budžets ir nepietiekošs.
V. Romans ierosina atgriezties pie A. Mežuļa tulkojuma, labot un papildināt to ar aktuālajām izmaiņām. M. Kalniņš piedāvā atbrīvot P. Bormani no tulkošanas pienākuma un apsola uz nākamo valdes sēdi sagatavot iztulkotu nelielu fragmentu.

 

Klātesošie vienojās nākošo valdes sēdi sasaukt 22. martā, plkst. 17.30. Andrejsalā.

Valdes sēdes beigas plkst. 20.30
Sēdes vadītājs                                                             M. Kalniņš

Protokolētājs                                                                J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 3.

2013. gada 26. februārī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ē. Vēvelis, S. Backāns.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Piešķirt 1710 Ls biedrībai Usmas jahtklubs burāšanas inventāra iegādei 2013. gadā.
Lēmums.
1.1. Piešķirt 1710 Ls biedrībai Usmas jahtklubs burāšanas inventāra iegādei 2013. gadā no ziedojumos saņemtiem līdzekļiem.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                               Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                      Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 4.

2013. gada 22. martā, Rīgā, Andrejostas ielā 6.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
V. Romans, M. Kalniņš, P. Vēvelis, V. Romans, J. Tērauds.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, O. Rancāns, J. Ailis, A. Buls, L. Gailis, N. Mačukāns, R. Škutāns, I. Kaļķe, E. Mežote,
A. Zirdziņš, V. Krupovičs, Ģ. Brambergs, U. Kalmanis, G. Šteinerts, L. Gailis, A. Ozols, M. Alviķis, V. Alviķis.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Par biedru statusu.
3. Par DN asociācijas iesniegumu.
4. Par LZS struktūru.

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 14. februāra LZS valdes sēdes protokolu.
1.2. Apstiprināt 26. februāra LZS valdes elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Par biedru statusu.

J. Ailis iepazīstina ar Latvijas jahtkluba, Mikro klases asociācijas un mācību asociācijas iesniegumiem par biedra statusa maiņu.
J. Ailis informē par iemesliem, kuru dēļ Rīgas jahtklubs līdz noteiktajam laikam nav nomaksājis LZS biedru naudu.
Nolēma.
2.1. Mainīt biedra statusu Latvijas jahtklubam uz asociēto biedru.
Balsojums. Par – 5, pret – 0, atturas – 0.
2.2. Mainīt biedra statusu Latvijas Mikro klases asociācijai uz asociēto biedru.
Balsojums. Par – 5, pret – 0, atturas – 0.
2.3. Mainīt biedra statusu Latvijas Burāšanas mācību asociācijai uz asociēto biedru.
Balsojums. Par – 5, pret – 0, atturas – 0.
2.4. Par nenomaksātu biedru naudu izslēgt Andrejostas jahtklubu no LZS.
Balsojums. Par – 4, pret – 0, atturas – 1.
2.5. Par nenomaksātu biedru naudu izslēgt Ventspils jahtklubu no LZS.
Balsojums. Par – 4, pret – 0, atturas – 1.
2.6. Par nenomaksātu biedru naudu izslēgt Rīgas jahtklubu no LZS.
Balsojums. Par – 1, pret – 4, atturas – 0.
Nemainīt biedra statusu Rīgas jahtklubam. Biedru nauda jānomaksā līdz nākamajai valdes sēdei.

3. Par DN asociācijas iesniegumu.

M. Alviķis lūdz LZS finansiāli atbalstīt DN asociācijas dalību starptautiskajā ledusburāšanas konferencē, Amsterdamā. Tajā plānots uzticēt 2014. gada pasaules un Eiropas čempionāta jauniešiem rīkošanu Latvijai.
Klātesošie diskutē par pašas asociācijas finansiālajām iespējām, atbalsta apmēru un čempionāta rīkošanas iespējām.

Lēmums.
3.1. Līdzfinansēt 200 Ls apmērā DN asociācijas dalībai konferencē. Atbalstīt 2014. gada pasaules un Eiropas čempionāta ledusburāšanā jauniešiem rīkošanu Latvijā.

4. Par LZS struktūru.

A. Dāle iepazīstina ar izstrādāto LZS pārvaldes struktūru. Tajā shematiski parādītas LZS funkcijas un atbildības jomas, papildus esošajām izveidot sporta, mārketinga un sponsoru piesaistes komisijas, piesaitīt aktīvus biedrus, kas dotu savus priekšlikumus valdei.
Klātesošie nolemj detalizēti iepazīties ar struktūru un sagatavot jautājumus un ierosinājumus uz nākamo valdes sēdi.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 18.30

Sēdes vadītājs                                                                                                                                         A. Dāle

Protokolētājs                                                                                                                                            J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 5.

2013. gada 11. aprīlī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
V. Romans, P. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, N. Mačukāns, J. Preiss.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējās valdes sēdes protokola apstiprināšana.
2. Tiesnešu apstiprināšana Latvijas čempionātos.
3. LZS struktūra.
4. Par treneru darba kritērijiem.
5. Par finansējuma sadali sacensību rīkošanai.
6. Par finansējuma sadali dalībai sacensībās.
7. Par LZS balles organizēšanu.

1. Iepriekšējās valdes sēdes protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 22. marta LZS valdes sēdes protokolu.

2. Tiesnešu apstiprināšana Latvijas čempionātos.

Latvijas čempionāta jūras jahtām un Mikro klasē rīkotāji lūdz Tiesnešu kolēģijas atbalstu un sola tuvākajā laikā apstiprināt trūkstošos tiesnešus un protestu komiteju priekšsēdētājus.

3. LZS struktūra.

A. Dāle izklāsta savu redzējumu par izstrādāto LZS struktūras projektu, tās saistību ar šogad apstiprināto LZS sporta burāšanas attīstības programmu. Konstruktīvam darbam nepieciešams komisijām apstiprināt vadītājus. Komisiju priekšsēdētāju uzdevums ir izvēlēties kolēģus, lai noformulētu konkrētus uzdevumus un piedāvātu to risinājumu valdei. Valde tos var atbalstīt vai nodot pārstrādāšanai.
A. Dāle piebilst, ka LZS budžetā lielākā daļa finanšu ir atvēlētas sporta darbam, tomēr tas ir nepietiekams un sporta komisijai jāstrādā pie finansējuma piesaistes jauniešu un olimpiskajām klasēm. Komisija sagatavos LOK, Sporta Padomei un LSFP attiecīgas programmas, tāmes un stratēģiju. LZS struktūrā palielinās ģenerālsekretāra loma. A. Dāle sporta komisijā strādās ar V. Briedi, A. Rozinu, J. Jēkabsonu, L. Pavlovu, konsultējoties ar treneriem un olimpiešiem.
S. Backāns lūdz iesaistīt arī sevi sporta komisijas darbā.
P. Vēvelis norāda, ka nākamajā valdē jāvērtē sporta komisijas sagatavotā darba koncepcija.
Ģ. Fišers – Blumbergs uzskata, ka jūras burāšanas komisijai aktīvi jāstrādā ar attiecīgajām jahtu klašu asociācijām, komisiju darbā jāiesaista aktīvi cilvēki, kas var sagatavot prezentācijas.
J. Preiss ierosina tehnisko darbu uzticēt profesionālām firmām.
Nolēma.
3.1. Apstiprināt Ģ. Fišeru – Blumbergu par jūras burāšanas komisijas priekšsēdētāju.
3.2. Apstiprināt G. Šteinertu par kvalifikācijas komisijas priekšsēdētāju.
3.2.1. Avāriju tehniskās komisijas darbu savienot ar kvalifikācijas komisijas darbu un iekļaut tās pienākumus kvalifikācijas komisijas nolikumā.
3.3. Apstiprināt A. Rozinu par Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju.
3.4. Apstiprināt A. Dāli par sporta komisijas priekšsēdētāju.
3.5. Apstiprināt A. Dāli par mārketinga komisijas priekšsēdētāju.

4. Par treneru darba kritērijiem.

Nolēma. 4.1. Sporta komisijai izvērtēt treneru darba novērtēšanas kritērijus un iesniegt tos apstiprināšanai valdē.

5. Par finansējuma sadali sacensību rīkošanai.

Valde izskata Tiesnešu kolēģijas iesniegto tiesnešu darba apmaksas tarifu veidošanas principus, jūras jahtu, jauniešu, vindsērfinga čempionātu un Latvijas kausa organizēšanas izdevumus.
Nolēma.
5.1. Pieņemt zināšanai tiesnešu darba apmaksas veidošanas principus.
5.2. Piešķirt finansējumu 800 Ls Latvijas čempionāta jūras jahtām rīkošanai no ieņemtajām dalības maksām.
5.3. Piešķirt finansējumu 840 Ls Latvijas čempionātam jauniešiem Kuivižos no valsts piešķirtajiem līdzekļiem.
5.4. Piešķirt finansējumu 500 Ls Latvijas čempionātam vindsērfingā jauniešiem no valsts piešķirtajiem līdzekļiem.
5.5. Piešķirt finansējumu 630 Ls Latvijas kausa sacensību rīkošanai no valsts piešķirtajiem līdzekļiem.

6. Par finansējuma sadali dalībai sacensībās.

J. Ailis informē par Priedaines JK, jahtkluba Auda un Optimist asociācijas finansējuma pieprasījumiem.
P. Vēvelis norāda, ka finansējumam jābūt atbalstam iespējami ātrākai stratēģiskā mērķa sasniegšanai vindsērfingā, Laser vai Optimist klasēs.
Ģ. Fišers – Blumbergs iesaka finansējumu sadalīt asociācijām, Tām jāinformē valde par tā izlietojumu sportistu dalībai starptautiskajās regatēs.
Nolēma. 6.1. Piešķirt finansējumu 1612 Ls Optimist asociācijai sportistu dalībai starptautiskās regatēs.
6.2. Pieķirt finansējumu 1000 Ls vindsērfinga asociācijai sportistu dalībai starptautiskās regatēs.
6.3. Valdei sadalīt finansējumu 500 Ls apmērā Laser klases sportistu dalībai starptautiskās regatēs.

7. Par LZS balles organizēšanu.

Turpinās pilnsapulcē aizsāktā diskusija par LZS balles organizēšanu. Kuivižu jahtklubs piedāvā telpas, ēdināšanu un izmitināšanu.
Klātesošie vienojas par balles rīkošanu Rīgas robežās, jānoorganizē komiteja 2 – 3 cilvēku sastāvā apbalvojumu nominācijām un kandidātu ieguldījuma izvērtēšanai.
N. Mačukāns lūdz apstiprināt Latvijas kausa nolikumu jūras jahtām, un norāda, ka Baltic Open rīkotājs Igo Zanders ir izteicis gatavību sadarboties LZS balles rīkošanā.
Nolēma. 7.1. Pārstrādāt iepriekš iesniegto Latvijas kausa nolikumu un apstiprināt to elektroniski.
7.2. J. Ailim sazināties ar I. Zanderu par LZS balles organizēšanas aspektiem. Nākamajā valdes sēdē izskatīt I. Zandera piedāvājumu.

Valdes sēdes beigas plkst. 19.50

Sēdes vadītājs                                                                                                             A. Dāle
Protokolēja                                                                                                                  J. Ailis

LZS PĀRVALDES STRUKTŪRA

 

 

BURĀŠANAS SPORTA TIESNEŠU DARBA APMAKSAS TARIFI

Burāšanas sporta tiesnešu darbu Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) rīkotajās sacensībās, sākot ar 2013.gada 1.maiju, apmaksāt pēc pamattarifa saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969 «Kārtība, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi», kā arī piemaksas par amatu un kvalifikāciju.

Burāšanas sporta tiesnešu un mērītāju darba apmaksas tarifu likmes

1. Pamattarifs

Dienas nauda − Ls 4,00 par katru sacensību dienu un atlīdzināmie izdevumi saskaņā ar spēkā esošajiem LR Ministru Kabineta 2010.gada 12.oktobra noteikumiem Nr.969.

2. Amata piemaksa

Amata piemaksas tarifu likmes
Amats, darba apraksts Piemaksa,
Ls/dienā
1. Galvenais tiesnesis, Protestu komitejas priekšsēdētājs, ja tiesāts uz  ūdens, plus viena darba diena Sacensību instrukcijas sagatavošanai. 30,00
2. Galvenais sekretārs, ja tiesāts uz ūdens, plus viena darba diena Sacensību atskaites sagatavošanai. 20,00
3. Galvenā tiesneša vietnieks, starta/finiša vecākais tiesnesis, Mērīšanas komitejas priekšsēdētājs, Protestu komitejas loceklis, ja tiesāts uz ūdens. 20,00
4. Marku izlicējs, hronometrists, sekretārs, mērītājs, ja tiesāts uz ūdens. 15,00
5. Protestu komitejas loceklis, ja tiesāts no krasta, signālu tiesnesis (mačregatēs, komandu sacensībās, sacensībās ar pārsēšanos), tiesnesis krastā, marku izlicēja palīgs, glābējs. 10,00

 

3. Piemaksa par kvalifikāciju

Ar piemaksu par kvalifikāciju papildina burāšanas sporta tiesnešu un mērītāju darba atlīdzību starptautiskajās regatēs Latvijā, kā arī Latvijas čempionātu un Latvijas Kausa izcīņas sacensībās.

Tarifu likmes piemaksai par kvalifikāciju
Kvalifikācija Piemaksa,
Ls/par regati
1. Pirmās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis 25,00
2. Nacionālās (augstākās) kategorijas burāšanas sporta tiesnesis 50,00
3. Starptautiskās kategorijas burāšanas sporta tiesnesis 100,00

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 6.

2013. gada 17. aprīlī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ē. Vēvelis, S. Backāns.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Apstiprināt LAT LYS Latvijas kausa juras jahtām 2013 nolikumu.
Lēmums.
1.1. Apstiprināt LAT LYS Latvijas kausa jūras jahtām 2013 nolikumu.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                      Ansis Dāle

 

Protokolēja                                                                                 Juris Ailis

 


APSTIPRINĀTS
Latvijas Zēģelētāju Savienības prezidents

_____________ A. Dāle
2013. gada “ ______“ ______________

 

 

LAT LYS LATVIJAS KAUSS JŪRAS JAHTĀM 2013

NOLIKUMS
1. Vispārīgi

1.1 Latvijas Kauss jūras jahtām (Latvijas Kauss) ir Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) dāvāts kauss, kurš tiek izcīnīts LZS dalīborganizāciju burātāju konkurencē absolūtajā vērtējumā sekojošās grupās jūras jahtām pēc LAT-LYS sistēmas:

1.1.1 Ar LAT-LYS balli zem 1,20;
1.1.2 Ar LAT-LYS balli 1,20 un virs;

2 Kritēriji

2.1 Par Latvijas Kausa jūras jahtām ieguvēju var kļūt jebkura LZS dalīborganizācijas jahta, kura sezonas laikā ir uzrādījusi vislabāko rezultātu LZS noteikto Latvijas Kausa sacensību kopvērtējumā.
2.2 Latvijas Kausa posma statuss tiek piešķirts sekojošām sacensībām jūras jahtām:

2.2.1 Baltic Open regatta 2013;
2.2.2 2013. gada Latvijas atklātais jūras burāšanas čempionāts;
2.2.3 Roņu Pirts Regate 2013;
2.2.4 Trīsstūra Kauss 2013;
2.2.5 Rudens Kauss 2013.

3 Latvijas Kausa punktu aprēķina sistēma

3.1 Latvijas Kausa ieguvējs ir dalībnieks ar vismazāko iegūto punktu summu Latvijas Kausa kopvērtējumā, summējot visas Latvijas Kausa sacensības attiecīgajā sezonā.
3.2 Latvijas Kausa kopvērtējuma punktu summu dalībnieks iegūst summējot katra
posma iegūto galarezultāta punktu skaitu.
3.3 Latvijas atklātā jūras burāšanas čempionātā iegūtie punkti tiks reizināti ar
koeficientu 1,5.
3.4 Ja sacensību formāts nosaka sīkāku dalījumu grupās, tad Latvijas Kausa ieskaitē tiek ieskaitīti punkti atbilstoši šī nolikuma grupām.
3.5 Ja sacensību dalībnieks nepiedalās kādā no Latvijas Kausa posmiem, tas par neapmeklēto posmu iegūst attiecīgā posma pēdējās vietas gala rezultātu +1 punktu.
3.6 Ja divi vai vairāki dalībnieki Latvijas Kausa kopvērtējumā iegūst vienādu punktu summu, tad priekšroka tiek dota tam, kurš ieņēmis augstāku vietu Latvijas atklātajā jūras burāšanas čempionātā.

4 Apbalvojumi

4.1 Latvijas Kausa ieguvējs tiek apbalvots ar Latvijas Zēģelētāju savienības ceļojošo kausu, katrā grupā. Sportistam izcīnot Latvijas Kausu trīs gadus pēc kārtas tiek piešķirta Latvijas Kausa replika, kura nonāk viņa īpašumā.
4.2 Burātāji, kuri ir izcīnījuši Latvijas Kausa kopvērtējumā pirmās trīs vietas attiecīgajā grupā, tiek apbalvoti ar Latvijas Zēģelētāju savienības diplomiem.

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 7.

2013. gada 30. Maijā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, J. Tērauds, Ē. Vēvelis.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1.Apstiprināt Mikro klases asociācijas iesniegto tiesnešu sarakstu Latvijas atklātajam čempionātam Mikro klasē:

Galvenais tiesnesis: Valters Romāns
Sekretāre: Kristīne Kanska
Protestu komiteja: Armands Plāte (priekšsēdētājs), Romāns Mickēvičs, Ilmārs Lakšs
Distances tiesnesis: Aldis Kapenieks

Lēmums.
1.1. Apstiprināt tiesnešus.
Balsojums Par – 6, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                    Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                           Juris Ailis

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 8.

2013. gada 4. jūnijā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, P. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns, A. Ašeradens.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, N. Mačukāns, J. Preiss, J. Grīslis, A. Ozols, I. Zanders, A. Remess,
L. Pavlovs.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēdžu protokolu apstiprināšana.
2. Informācija par NVO atbalsta programmām.
3. Kvalifikācijas komisijas nolikuma apstiprināšana.
4. A. Dāles ziņojums par pirmajā pusgadā paveikto.
5. Sporta komisijas starpziņojums.
6. Par LZS balles organizēšanu.
7. Par burāšanas sacensību noteikumu tulkojumu.
8. Par finansējuma sadali dalībai sacensībās.

1. Iepriekšējo valdes sēdžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 11. aprīļa LZS valdes sēdes protokolu.
1.2. Apstiprināt 17. aprīļa elektroniskā balsojuma protokolu.
1.3. Apstiprināt 30. maija elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Informācija par NVO atbalsta programmām.

DIY Investment, Ltd pārstāve Baiba Rozenberga informē par NVO atbalsta programmām, par iespējām sadraudzības projektu ietvaros ar kaimiņvalstīm organizēt nometnes, sportistu apmācību, pieredzes apmaiņas programmas un sacensības. Kompānija var LZS savlaicīgi informēt par jaunajām programmām un palīdzēt tās sagatavot. Lieliem starptautiskiem, stratēģiskiem, sociāli ekonomiskiem projektiem var tikt rakstīti pilotprojekti to sagatavošanai.
Nolēma:
2.1. J. Ailim pastāvīgi kontaktēt ar DIY Investment,Ltd par programmu piedāvājumiem un informēt par tiem LZS biedrus.
2.2. LZS, kopā ar ieinteresētiem LZS biedriem organizēt sadarbību ar DIY Investment, Ltd programmu sagatavošanā.

3. Kvalifikācijas komisijas nolikuma apstiprināšana.

J. Grīslis informē par pārstrādāto kvalifikācijas komisijas nolikumu. Tas ir izstrādāts un apstiprināts kvalifikācijas komisijas sēdē 3. maijā un atbilst sadarbības līguma ar CSDD saistībām par vadītāju eksaminēšanu, saskaņā ar MK 04.09.2012. noteikumiem Nr. 619.
J. Grīslis norāda, ka pašlaik notiek teorētiskie eksāmeni, bet tuvākajā laikā tiks pieņemti praktiskie eksāmeni, kā arī līdz galam vēl nav atrisināts jautājums par eksaminatoru darba apmaksu.
Nolēma.
3.1. Apstiprināt kvalifikācijas komisijas nolikumu. Papildināt nolikuma 4.1.3. p. par eksaminatoru saraksta apstiprināšanu ar individuālu balsojumu par katru kandidātu.

4. A. Dāles ziņojums par pirmajā pusgadā paveikto.

A. Dāle informē par ISAF pusgada konferenci, par prezidenta B. Kroče iecerētajām pārmaiņām turpmākajā ISAF darbībā. Liela nozīme ir spēcīgai sacensību programmai, jāaktivizē sporta mārketings. Ar papildus finansu piesaisti ISAF būs iespēja reinvestēt ne tik spēcīgās MNA.
LZS pirmajā pusgadā ir izstrādājusi stratēģisko klašu attīstības programmu un strādā atbilstoši noteiktajām prioritātēm. Tiek rīkoti Latvijas čempionāti un Latvijas Jaunatnes olimpiāde. Ir nodibinātas sporta, jūras burāšanas un sporta mārketinga komisijas. Tiek gatavota The Tall Ships Regatta ienākšana Rīgā.
LZS sekmīgi piedalījās izstādē Boat Show, ir noslēgti finansējuma līgumi ar LOK, LSFP un IZM, pieņemti darbā treneri, sportisti ar panākumiem piedalās pasaules un Eiropas čempionātos. Augustā notiks Eiropas čempionāts Formula Windsurfing klasē. Sakārtots ir turpmākais darbs ar CSDD vadītāju kvalifikācijas eksaminēšanā.

5. Sporta komisijas starpziņojums.

A. Dāle informē par sporta komisijas darbu. Notikušas 2 sēdes. Komisijas darbam ir jēga, ja jautājumi, kas ir saistīti ar sporta burāšanu iet caur komisiju un tikai tad nonāk valdē galīgā lēmuma pieņemšanai.
A. Dāle informē par mārketinga komisija sēdi. Tajā izskatīta nepieciešamība izstrādāt mārketinga plānu, organizācijas tālāko virzību, izdiskutēt stiprās un vājās puses, iespējas un draudus.
Nolēma.
5.1. 19. jūnijā pl. 11 organizēt LZS SVID analīzi. A. Dālem pieaicināt biznesa konsultantu sekmīgai apspriedes norisei.

6. Par LZS balles organizēšanu.

I. Zanders apstiprina gatavību rīkot LZS burātāju gada balli, sadarbībā ar valdi uzņemties organizatoriskas saistības. Piesaistot sponsorus un izvēlot viegli pieejamu balles vietu, ielūguma cena nepārsniegtu 10 Ls, kas nodrošinātu labu apmeklējumu. Svinīgajā daļā jāparedz labāko sportistu apbalvošana, sponsoru un nopelniem bagātu cilvēku godināšana.
Nolēma.
6.1. Uzdot I. Zanderam, sadarbībā ar valdi organizēt LZS gada balli 9. novembrī.

7. Par burāšanas sacensību noteikumu tulkojumu.

A. Dāle informē, ka, uzsākot burāšanas sezonu, sabiedriskā kārtā A. Mežulis un I. Aile ir iztulkojuši BSN 2013 – 2016. Sporta komisijas sēdē nolemts aicināt valdi pieņemt lēmumu galīgā noteikumu tulkojuma redakcijas apstiprināšanai.
Nolēma.
7.1. Izveidot komisiju Burāšanas sacensību noteikumu tulkojuma galīgās redakcijas izstrādāšanai A. Mežuļa, I. Ailes, A. Rozina un O. Rancāna sastāvā. Mēneša laikā sagatavot pilnu tekstu apstiprināšanai. Paredzēt atalgojumu par darbu 300 Ls apmērā tulkotājiem un 100 Ls apmērā redaktoriem.

8. Par finansējuma sadali dalībai sacensībās.

A. Dāle informē par sporta komisijas lēmumu pieņemt zināšanai Optimist asociācijas iesniegto finansējuma sadalījumu, turpmāk ar sporta burāšanu saistītus jautājumus vispirms nodot izskatīšanai sporta komisijā. Par Laser klases sportistu finansiālu atbalstu 500 Ls apmērā sporta komisija vēl nav lēmusi.
A. Rozins informē valdi par sarunām ar starptautisko Laser asociāciju par Laser klases administrēšanu Latvijā un lūdz valdi pilnvarot pagaidu atbildīgo personu par Laser klasi. Augustā, Latvijas čempionāta laikā paredzēta Laser klases burātāju sapulce, kurā tiks ievēlēts jauns vadītājs.
Nolēma.
8.1. Pilnvarot A. Rozinu par Laser klases vadītāju Latvijas Zēģelētāju savienībā.
8.2. Jahtklubiem iesniegt savus priekšlikumus finansējuma sadalei Laser klasē.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.30

Sēdes vadītājs                                                                                                                                                      A. Dāle
Protokolēja                                                                                                                                                           J. Ailis

 

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 9.

2013. gada 29. jūnijā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, J. Tērauds, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Apstiprināt Latvijas jūras burāšanas čempionāta tiesnešus:

Galvenais tiesnesis – Andrejs Bērziņš
Distances tiesnesis – Ēvalds Vēvelis
Protestu komitejas priekšsēdētājs – Mārcis Kalniņš
Protestu komiteja – Ēvalds Vēvelis , Ilmārs Lakša
Sekretāre – Irēna Stalidzāne ( jahta RA )

2. Apstiprināt SIA LDC ziedojuma 300 Ls izlietošanu Latvijas jūras burāšanas čempionāta rīkošanai.
3. Apstiprināt SIA Baltijas jahtu servisa ziedojuma 300 Ls izlietošanu Latvijas jūras burāšanas čempionāta rīkošanai.

Lēmums.
1.1. Apstiprināt tiesnešus.
Balsojums Par – 7, pret – 1, atturas – 0.
1.2. Apstiprināt ziedojuma izlietojumu 300 Ls no SIA LDC čempionāta rīkošanai.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.
1.3. Apstiprināt ziedojuma izlietojumu 300 Ls no SIA Baltijas jahtu serviss čempionāta rīkošanai.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                                                    Ansis Dāle

Protokolēja                                                                                                                            Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes sēdes protokols Nr. 10.1.

2013. gada 1. augustā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, P. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns.

Valdes jautājums.

1. Par izmaiņām Latvijas čempionāta nolikumā.

A. Dāle informē valdi par sporta komisijā apspriesto gatavošanos Latvijas čempionātam Kuivižos. Ierosinājums pagarināt agrās pieteikšanās termiņu neguva atbalstu. Laser Radial klasē ir pieteikušās tikai 3 laivas, tādejādi, saskaņā ar nolikumu, sacensības tajā nenotiks. Valde var lemt par termiņa pagarināšanu.
Nolēma. 1.(1). Nepagarināt agrās pieteikšanās termiņu Latvijas čempionātam.

Valdes sēdes protokols Nr. 10.2.

2013. gada 1. augustā, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.57.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, P. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, N. Mačukāns, V. Briedis.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Latvijas čempionāta Match Race apstiprināšana.
3. Par Latvijas čempionātu kaitbordā.
4. LZS stratēģijas apstiprināšana.
5. Par burāšanas sacensību noteikumu tulkojumu.
6. Q25 klases nolikuma apstiprināšana.
7. Asociētā biedra uzņemšana.

1. Iepriekšējo valdes sēdžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 4. jūnija LZS valdes sēdes protokolu.
1.2. Apstiprināt 29. jūnija elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Latvijas čempionāta Match Race apstiprināšana.

N. Mačukāns iepazīstina ar Match Race nolikumu. Sacensībām ir noteikts ISAF Grade 3 statuss. Regati vadīs Krievijas tiesneši.
A. Dāle norāda, ka Latvijas čempionātu nolikumi jāiesniedz valdei līdz 1. martam, turklāt nolikuma teksts latviešu valodā ir nepieņemamā kvalitātē.
Jūras jahtu komisija ierosina apstiprināt sacensību rīkošanu.

Nolēma. 2.1. Apstiprināt Latvijas Match Race čempionāta 2013 rīkošanu no 16. – 18.
augustam. Pirms sacensībām koriģēt nolikuma tekstu.

3. Par Latvijas čempionātu kaitbordā.

A. Dāle informē par notikušo Latvijas čempionātu kaitbordā Kursa disciplīnā. Pirms sacensībām tika iesniegts nolikums un pieņemts ar labojumiem. Tika aizvadīti 4 braucieni, piedalījās 7 Latvijas sportisti.
Valde atzinīgi novērtē kaitbordistu aktivitātes, taču norāda uz organizatoriskā līmeņa neatbilstībām no sacensību noteikumu viedokļa. LZS atbalsta sportistu sertifikācijas sakārtošanu.
Nolēma. 3.1. Akceptēt Latvijas čempionātu kaitbordā, ja sacensību rīkotāji iesniegs rezultātus, dalībnieku un tiesnešu sarakstus.

4. LZS stratēģijas apstiprināšana.

M. Kalniņš iebilst pret 19. jūnijā izstrādāto LZS stratēģiju un uzskata, ka tas ir nekvalitatīvs produkts. Tajā ir pareizrakstības kļūdas, saturs ir vispārīgs, iztērētā nauda nav adekvāta dokumenta apjomam. S. Backāns un V. Romans atzīst, ka dokuments ir nopirkts par dārgu naudu, tomēr tajā atspoguļots sapulces dalībnieku radītais produkts.
A. Dāle atgādina, ka iepriekš valde bija lēmusi par šādas stratēģijas izstrādes nepieciešamību, izmaksas un dokumenta apjoms bija saskaņots. Apspriedē bija nepieciešama visas valdes aktīva līdzdalība, stratēģija ir tikai sākuma stadijā un tā jāpilnveido tālāk. J. Ailis norāda, ka sanāksme tika profesionāli vadīta, bet netika vispusīgi analizētas LZS stiprās un vājās puses, iespējas un draudi.

Nolēma. 4.1. Nodot iesniegto dokumentu pārstrādāšanai un kļūdu labošanai.

5. Par burāšanas sacensību noteikumu tulkojumu.

A. Rozins informē par komisijas darbu BSN tulkošanā un uzskata, ka A. Mežuļa tulkojums ir jāapstirina par pamatu, kaut arī tajā ir daudz kļūdu un dažas vietas ir neiztulkotas. Tiesnešiem, sportistiem un citiem burātājiem jāsūta savas piezīmes labošanai.
S. Backāns un M. Kalniņš uzskata, ka labojumi jāsūta tiesnešu kolēģijai vai valdei, tie jāizskata, ja nepieciešams, jākonsultējas ar A. Mežuli un jāapstiprina valdē.

Nolēma. 5.1. Apstiprināt ISAF BSN 2013 – 2016 tulkojumu latviešu valodā, A. Mežuļa redakcijā. Strīdu gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.
5.2. Izmaksāt atalgojumu komisijas locekļiem.

6. Q25 klases nolikuma apstiprināšana.

A. Dāle informē, ka kreiserburāšanas komisija ir izskatījusi un iesaka apstiprināt Q25 klases asociācijas iesniegumu par izmaiņām Q25 klases noteikumos. Tajos nomainīta iepriekšējā jahtu apmērīšanas sistēma no VAN uz pašreizējo – LATLYS.

Nolēma. 6.1. Apstiprināt Q25 klases noteikumus.

7. Asociētā biedra uzņemšana.

J. Ailis iepaīstina ar biedrības Latvijas Skautu un gaidu centrālās organizācijas iesniegumu. Skautu ostā Lielupē ir 6 švertlaivas un 1 ķīļjahta. Tiek plānots palielināt jahtu skaitu un paralēli darbam ar jūras skautiem, apmācīt bērnus burāšanā un piedalīties LZS rīkotajās sacensībās un pasākumos.

Nolēma. Uzņemt Latvijas Skautu un gaidu centrālo organizāciju Latvijas Zēģelētāju savienībā par asociētajiem biedriem.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.08

Sēdes vadītājs                                                                                                                                       A. Dāle
Protokolēja                                                                                                                                            J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 11.

2013. gada 7. augustā, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, J. Tērauds, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Izmainīt Latvijas atklātā čempionāta nolikuma p.4.7. un p.4.12. Uz doto brīdi Latvijas apdrošināšanas kompānijas nepiedāvā sacensību dalībnieku civiltiesiskās apdrošināšanas polises sacensībām Latvijā.

Lēmums.
1.1. Svītrot nolikuma p.4.7.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.
1.2. Svītrot nolikuma p.4.12. trešo apakšpunktu.
Balsojums Par – 8, pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                                                      Ansis Dāle
Protokolēja                                                                                                                              Juris Ailis

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 12.

2013. gada 17. oktobrī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.39.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, P. Vēvelis, A. Ašeradens, S. Backāns.
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, J. Preiss, V. Briedis, J. Grīslis, P. Bormanis.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Jaunu biedru uzņemšana. Latvijas kaitsērfinga asociācija un Latvijas kaitborda asociācija.
3. Kvalifikācijas komisijas eksaminatoru darba apmaksas noteikumi.
4. LZS stratēģijas apstiprināšana.
5. LOV kandidātu apstiprināšana.
6. 2014.g. sacensību kalendārs.
7. Par Latvijas čempionātu Laser Radial klasē.
8. Par piedalīšanos ISAF konferencē.
9. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēdžu protokolu apstiprināšana.

A. Rozins norāda, ka 1. augusta protokolā nav atspoguļots punkts par lēmumu nepagarināt pieteikšanās termiņu Latvijas čempionātam Kuivižos.
Nolēma:
1.1. J. Ailim pārbaudīt un papildināt 1. augusta LZS valdes sēdes protokolu.
1.2. Apstiprināt 7. augusta elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Jaunu biedru uzņemšana. Latvijas Kaitsērfinga asociācija un Latvijas Kaitborda asociācija.

J. Ailis informē par Latvijas Kaitborda asociācijas un Latvijas Kaitsērfinga asociācijas pieteikumiem iestāties Latvijas Zēģelētāju savienībā. Sporta komisija izskatīja pieteikumus un uzklausīja prezentācijas, un ieteica uzņemt Latvijas Kaitsērfinga asociāciju. Starptautiskajai Kaitborda asociācijai arī ir nepieciešams zināt, ar kuru organizāciju sadarbosies LZS.
M. Kalniņš piebilst, ka LZS interesēs ir šī sporta veida pārstāvēšanu deleģēt vienai organizācijai un atbalsta Latvijas Kaitsērfinga asociācijas uzņemšanu, ņemot vērā arī iepriekšējo sadarbību Latvijas čempionātu rīkošanā 2012. un 2013. gadā.
Nolēma.
2.1. Uzņemt Latvijas Kaitsērfinga asociāciju par Latvijas Zēģelētāju savienības biedru.
2.2. Noraidīt Latvijas Kaitborda asociācijas pieteikumu un rekomendēt iekļauties Latvijas Kaitsērfinga asociācijas sastāvā.

3. Kvalifikācijas komisijas eksaminatoru darba apmaksas noteikumi.

J. Ailis iepazīstina ar Kvalifikācijas komisijas izstrādātajiem tarifiem eksaminatoru darba apmaksai sadarbības līguma ar CSDD darbības ietvaros.
Klātesošie diskutē par atsevišķiem tarifu punktiem.
Ja CSDD plāno eksāmenus vai kursu sertificēšanu ārpus Rīgas, tad ir papildus komandējumu izmaksas, par kurām pagaidām nav vienošanās. Šogad bija brauciens uz Pāvilostu. Atbalsta ierosinājumu pieprasīt no CSDD nākamā gada eksāmenu plānu, veikt aprēķinus un sagatavot pamatotus līguma grozījumus.
J. Grīslis norāda, ka par tarifu apmēru iepriekš bija vienošanās. J. Ailis piebilst, ka tarifi par eksāmenu pieņemšanu un mācibu iestāžu sertifikāciju ir pieņemami, taču izziņu pārbaude ir iekļauta eksaminatoru darbā sadarbības līguma ar CSDD ietvaros, bet komisiju nozīmēšana ir paredzēta Kvalifikācijas komisijas darbā.
J. Grīslis informē, ka P. Bormanis dara ikdienas darbu dažādu jautājumu risināšanā ar CSDD, par komisiju nozīmēšanu, jautājumiem par vecajām un jaunajām apliecībām, kā arī izziņu par juras praksi pārbaudi. Tas ir papildus darba apjoms, par ko jāsaņem atlīdzība.
Nolēma. 3.1. Apstiprināt eksaminatoru darba tarifu likmes:

Darba apraksts Likme, Ls
3.1.1. Teorētiskais eksāmens buru (S) atpūtas kuģu vadītājiem iekšējos ūdeņos, par vienu eksaminējamo. 5.81
3.1.2. Teorētiskais eksāmens motora (M) atpūtas kuģu vadītājiem iekšējos ūdeņos, par vienu eksaminējamo 5.81
3.1.3. Teorētiskais eksāmens buru un motora (S/M) atpūtas kuģu vadītājiem iekšējos ūdeņos, par vienu eksaminējamo 5.81
3.1.4. Teorētiskais eksāmens buru (S) atpūtas kuģu vadītājiem piekrastes ūdeņos, par vienu eksaminējamo. 11.61
3.1.5. Teorētiskais eksāmens motora (M) atpūtas kuģu vadītājiem piekrastes ūdeņos, par vienu eksaminējamo. 11.61
3.1.5. Teorētiskais eksāmens motora (M) atpūtas kuģu vadītājiem piekrastes ūdeņos, par vienu eksaminējamo. 11.61
3.1.7. Praktiskais eksāmens buru (S) vai motora (M) atpūtas kuģu vadītājiem iekšējos vai piekrastes ūdeņos, par vienu eksaminējamo  5.81

 

3.2. J. Grīslim, A. Ašeradenam un Ē. Vēvelim uz nākamo valdes sēdi sagatavot priekšlikumus tarifu papildināšanai un līguma ar CSDD grozījumiem. J. Ailim veikt nepieciešamos aprēķinus.

4. LZS stratēģijas apstiprināšana.

J. Ailis informē, ka ir veikti gramatiski labojumi LZS stratēģijā.
A. Dāle paskaidro, ka LZS ir uzticējusi pienākumus dažādām komisijām un tālākais atkarīgs no katras komisijas ģenerētajām idejām, darba un tā rezultātiem. Šobrīd svarīgākais ir mārketinga komisijas veiksmīgs darbs, tai jāpiesaista cilvēki. A. Ašeradens piebilst, ka jāpiesaista resursi sacensību kā pakalpojuma pārdošanas organizēšanā, lai varētu sākt ģenerēt naudu. Ē. Vēvelis uzskata, ka jāpiesaista cilvēki no dalīborganizācijām, jānosaka konkrēti termiņi un atbildīgie. J. Grīslis papildina, ka tam jāparedz samaksa.

Nolēma. 4.1. Apstiprināt LZS stratēģiju. Par 3, atturas 2.

5. LOV kandidātu apstiprināšana.

J. Ailis informē, ka LOV kritēriji ir ļoti augsti un mūsu sportisti tos nevar izpildīt. Tomēr LOK piešķir vienu vietu federācijai jaunatnes sastāvā. Sporta komisija izskatīja LOV kandidātus un ieteica atkārtoti atbalstīt R. Zvilnas kandidatūru jaunatnes sastāvam, nosakot rezultatīvo kritēriju un papildus, vindsērfingistēm – K. Birzulei, A. Kaupai un N. Cepleniecei, iespēju saņemt Sporta medicīnas centra pakalpojumus. Pēc sporta komisijas sēdes Rīgas JK lūdza papildināt kandidātu sarakstu ar Laser Radial sportistu D. Andersonu.
A. Dāle informē, ka sarunā ar E. Fogeli ir apspriedis šo jautājumu un cer uz pozitīvu iznākumu LOK asamblejā.

Nolēma. 5.1. Apstiprināt R. Zvilnas kandidatūru iekļaušanai LOV sastāvā.
5.2. A. Dālem turpināt sarunas ar LOK par pārējo sportistu iekļaušanu LOV, Sporta medicīnas centra pakalpojumu saņemšanai.

6. 2014.g. sacensību kalendārs.

J. Ailis informē, ka vairākas organizācijas ir iesniegušas sacensību kalendārus 2014. gadam.
JK Auda iesniegumā lūdz rast iespēju apvienot LČ jūras jahtām ar BOR. V. Romans norāda, ka Latvijas čempionāta laiks tiks noteikts pēc tam, kad būs zināmi Igaunijas sacensību datumi un piebilst, ka pastāv vairāki faktori, kas traucē rīkot regates kopā – sacensību statuss, dalības maksas u.c.
M. Kalniņš piebilst, ka jahtklubi jāinformē, ka nebūtu pareizi rīkot sacensības vienā laikā ar Latvijas čempionātu, kā arī sacensību kalendārā jūras jahtu regates iekļaut tikai pēc tam, kad būs zināmi LČ datumi. A. Rozins atgādina, ka laicīgi jāiesniedz sacensību nolikumi un jāapstiprina sacensību tiesneši.
J. Ailis informē, ka DN asociācija ir saņēmusi tiesības rīkot 2014. gada Pasaules un Eiropas čempionātu jauniešiem ledusburāšanā, no 17. – 22. februārim. A. Dāle iebilst, ka DN asaociācija par šo pasākumu nav formāli iesniegusi iesniegumu federācijai un Nacionālajai Sporta padomei.

Nolēma. 6.1. Uz nākamo valdes sēdi jahtklubiem iesniegt 2014. gada sacensību kalendārus.
6.2. DN asociācijai, kā arī citām LZS organizācijām. kuras vēlas rīkot startptautiskas
sacensības, nepieciešams par to savlaicīgi (vienlaicīgi ar šī jautājuma saskaņošanu ar savu staptautisko federāciju) informēt LZS valdi un saņemt tās apstiprinājumu. LZS, lai
izskatītu šādu iesniegumu, jābūt sekojošiem dokumentiem :

– Iesniegums.
– Sacensību izmaksu tāme/projekts.
– Organizatoriskās/darba grupas apraksts. Ar atbilidīgajām personām
(V.U.pkods), kas par ko atbild, konkrēti šo sacensību organizēšanā. Tai skaitā
galvenais tiesnesis un protestu komiteja.
– Sacensību nolikums.

7. Par Latvijas čempionātu Laser Radial klasē.

J. Ailis informē, ka augustā nenotika Latvijas čempionāts Laser Radial klasē, jo nebija saņemts pietiekams pieteikumu skaits. Tomēr treneri un JK pārstāvji ierosināja atkārtoti izvest čempionātu nākamo sacensību ietvaros. JK Auda iesniedza nolikumu apstiprināšanai, tomēr formāli valde lēmumu līdz sacensībām nepieņēma.
A. Rozins iebilst, ka laikus netika iesniegts nolikums sacensībām, kā arī tiesneši netika valdē apstiprināti, nolikumā ir kļūdas un to vērtē kā noteikumu pārkāpumu. LZS mājas lapā nolikums un rezultāti tika publicēti tikai pēc sacensībām.
M. Kalniņš uzskata, ka LZS interesēs ir, lai tiktu organizēti vairāk čempionāti, jo par katru no tiem federācija saņem kritēriju punktus un finansējumu, bez tam Laser Radial ir LZS stratēģiskā klase. S. Backāns un M. Kalniņš uzsver, ka valdes vairākums izteica atbalstu nolikuma apstiprināšanai un uzskatīja to par elektronisko balsojumu.

Nolēma. 7.1. Apstiprināt Latvijas čempionāta Laser Radial klasē nolikumu un rezultātus.
Turpmāk nepieļaut šāda veida kompromisus, kad tiek akceptēti pašas valdes pieņemti kritēriji.
7.2. Sacensību rīkotājiem turpmāk savlaicīgiu informēt par sacensībām, ievērot LZS noteiktos termiņus un procedūru.

8. Par piedalīšanos ISAF konferencē.

A. Rozins informē par priekšlikumu deleģēt LZS pārstāvi uz ISAF gadskārtējo konferenci Omānā. Iepriekšējā gada labā pieredze, kad arī Latvijas balss izšķīra vindsērfinga atgriešanu olimpiskajās klasēs, var attaisnoties arī turpmāk, jo arī turpmāk var izšķirties šadi jautājumi, piemēram, par Laser klasi.
A. Dāle iepazīstina ar plānotajiem jautājumiem:
– personīgi tikties ar Laser klases prezidentu, lai pārunātu ieilgušo diskusiju par Laser klases administrēšanu Latvijā;
– darbs vindsērfinga un kaitborda komisijā;
– precizēt nostāju dažādās sadarbības programmās;
– ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem piedalīties klašu politikas jautājumu apspriešanā.
Klātesošie diskutē par piedalīšanās lietderību, budžeta iespējām un konkrētiem brauciena mērķiem.

Nolēma. 8.1. Ierosināt elektronisko balsojumu par A. Dāles komandēšanu uz ISAF konferenci Omānā, no 9. – 16. novembrim.

Dažādi.

Par treneru darbu.
A. Dāle informē, ka sarunā ar E. Fogeli ir saņemts apstirpinājums par turmāku treneru finansējuma iekļaušanu budžetā, un Saeimas pozitīvs balsojums ļautu nodarbināt trenerus bez darba līguma pārrāvuma.

Par Tiesnešu kolēģijas pieprasījumu.
A. Rozins atgādina valdei sniegt oficiālu atbildi uz pieprasījumu par Latvijas čempionātu Laser Radial klasē.

Par Mežaparka bāzi.
V. Briedis informē, ka kopš augusta beigām IZM organizē sanāksmes par turpmāko bāzes apsaimniekošanu.
LZS ir nosūtījusi IZM savu viedokli arī turpmāk nodrošināt finansējumu bāzes uzturēšanai un attīstībai un deleģē A. Dāli pārstāvēt LZS viedokli turpmākajās sanāksmēs.

Par burātāju balli.
V. Romans uskata, ka balles rīkošanu ir jāatliek, jo piedāvātā vieta ABC neatbilst balles plānotajam apmeklētāju skaitam 250 cilvēkiem.
J. Ailis ierosina balles organizēšanas darbā iesaistīt arī citu jahtklubu pieredzējušus biedrus, un pārcelt burātāju balli uz janvāri.

 

 

Valdes sēdes beigas plkst. 19.30

Sēdes vadītājs                                                                                                                                              A. Dāle
Protokolēja                                                                                                                                                   J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 13.

2013. gada 19. oktobrī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, A. Ašeradens.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. Komandēt LZS prezidentu uz ISAF konferenci Omānā, no 10. – 16. novembrim.
Plānotā darba kārtība:
1. Piedalīties windsurfing – kitesufing komisijas sēdē.
2. Pārstāvēt LZS intereses un atrisināt jautājumu par klasi Latvijā, tiekoties ar Laser klases prezidentu.
3. ISAF atbalsta programmas sportistiem un treneriem.
4. ISAF treneru apmācības metodika.
5. Paralēli tiks apspriesti jautājumi par 2016 Olimpisko spēļu programmu.
6. 2020 Olimpisko klašu atlases politika.
7. ISAF klašu apvienoto pasaules čempionātu koncepts.
8. Iespēja klatienē un personīgi tikties ar atbildīgajiem ISAF un pārējiem burašanas sporta pārstāvjiem (klašu un asociāciju vadītājiem, valstu pārstāvjiem).

Budžets 1,000 Ls apmerā.

 

Lēmums.
1.1. Komandēt A. Dāli uz ISAF konferenci Omānā.
Balsojums Par 5 , pret 2, atturas – .

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                    Ansis Dāle
Protokolēja                                                                            Juris Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

valdes sēdes protokols Nr. 14.

 

2013. gada 5. decembrī, Rīgā, Grostonas ielā 6b.
Sēdes sākums plkst. 17.30.

Sēdes vadītājs: A. Dāle.
Protokolē: J. Ailis.

Piedalās:
valdes locekļi:
A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, P. Vēvelis, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs
Dalīborganizāciju pārstāvji:
A. Rozins, J. Ailis, I. Lakšs, N. Mačukāns, M. Alviķis, G. Graudums, J. Grīslis, I. Kaļķe, E. Mežote, A. Ozols.

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo valdes sēžu protokolu apstiprināšana.
2. Kvalifikācijas komisijas darba apmaksas noteikumi.
3. Par LZS balles rīkošanu.
4. Par pasaules čempionāta DN junioriem un Ice Opti rīkošanu.
5. Par 2014. gada sacensību kalendāru.
6. Par dalību ISAF konferencē.
7. ISAF noteikumu par derībām un korupciju tulkojums.
8. Par pilnsapulces darba kārtību.
9. Par jahtas Figaro apelāciju.
10. Par dalību izstādēs 2014. gadā.
11. Dažādi.

1. Iepriekšējo valdes sēdžu protokolu apstiprināšana.

Nolēma:
1.1. Apstiprināt 1. augusta LZS valdes sēdes protokolu ar papildinājumu.
1.2. Apstiprināt 17. oktobra valdes sēdes protokolu.
1.3. Apstiprināt 19. oktobra elektroniskā balsojuma protokolu.

2. Kvalifikācijas komisijas darba apmaksas noteikumi.

J. Grīslis informē par sarunām ar CSDD pārstāvjiem un lūdz papildināt iepriekš pieņemtos tarifus ar samaksu par mācību kursu sertificēšanu un P. Bormaņa paveikto 2013. gadā. Pēc vienošanās ar CSDD no LZS puses vēlreiz tika pārbaudīta eksaminējamo iepriekšējo saistību izpilde. Pašlaik nav iespējas izmainīt vienošanos ar CSDD par apmaksas noteikumiem, netiek atsevišķi apmaksāta mācību kursu sertifikācija.
M. Kalniņš piekrīt, ka jāsamaksā P. Bormanim, tomēr turpmāk jāpieturas līgumā noteikumiem.
Nolēma.
2.1. Papildus 17. oktobrī noteiktajiem tarifiem apmaksāt:
2.1.1. komandējumu izdevumus saskaņā ar MK 2010.g. 12. oktobra noteikumiem Nr. 969.
2.1.2. mācību iestādes sertifikācija, par vienu iestādi – 20.00 Ls, ieskaitot nodokļus.
2.2. Par kvalifikācijas komisijas lietvedību izmaksāt P. Bormanim 600 Ls, ieskaitot nodokļus.
2.3. Informēt CSDD, ka jūras prakses izziņas turpmāk tiks pārbaudītas saskaņā ar līguma noteikumiem – eksāmenu laikā.

3. Par LZS balles rīkošanu.

V. Romans informē par darba grupas darbu pie LZS balles organizēšanaas. No apskatītajiem variantiem Mazās ģildes piedāvājums tika atzīts par labāko.
I. Kaļķe papildina, ka ģildes izvēle samazinātu rīkošanas izmaksas par 700 – 800 Ls, kā arī ir dejas grīda un nav ierobežota balles laika beigas. Plānotā ielūgumu cena ir 20 Ls, tomēr būs nepieciešamas LZS finanšu ieguldījums balvām un diplomiem, un aicina pieteikties sponsorus balvām.
V. Romans piebilst, ka jāpieņem lēmums par uzaicinātajām personām un atlaidēm pensionāriem, apbalvošanu un apsola uzņemties nomināciju izvēli.
N. Mačukāns atgādina, ka ir iepriekšēja vienošanās par atbalstu drukas darbu izgatavošanā.
Nolēma. 3.1. Apstiprināt LZS balles rīkošanu Mazajā ģildē 2014. gada 1. februārī. Sākums pl. 18.
3.2. Darba grupai sagatavot galīgo balles rīkošanas piedāvājumu un organizatorisko jautājumu risinājumus.
3.3. J. Ailim sagatavot LZS garantijas vēstuli Mazās ģildes telpu īrei.

4. Par pasaules čempionāta DN junioriem un Ice Opti rīkošanu.

M. Alviķis informē par IDNIYRA lēmumu uzticēt 2014. gada Pasaules un Eiropas čempionāta junioriem DN un IceOpti klasēs rīkošanu Latvijas DN asociācijai un iesniedz iesniegumu, izdevumu tāmi, un lūdz iesniegt LZS pieteikumu sacensību rīkošanai Latvijas Nacionālajā Sporta padomē un LSFP.
A. Dāle uzskata, ka iesniegums ir novēlots un ir maz cerības čempionāta rīkošanai piesaistīt valsts budžeta līdzekļus.
Klātesošie diskutē par čempionāta rīkošanu saistībā ar neparedzamiem laika apstākļiem, finansēm, LZS lomu tajā un rīkotāju atbildības jomu sadali.
Nolēma. 4.1. Atbalstīt čempionāta rīkošanu. Ierakstīt nolikumā LZS kā sacensību rīkotāju. Ieteikt DN asociācijai piesaistīt Rīgas domes finansējumu.
4.2. Saskaņot čempionāta rīkošanu ar Nacionālo Sporta padomi un LSFP.

5. Par 2014. gada sacensību kalendāru.

Ģ. Fišers – Blumbergs informē par paredzētajām sacensībam 2014. gadā. Micro čempionātu ir paredzēts pārcelt no jūnija uz augustu.
Match Race čempionāts Rīgā no 8. – 10. augustam.
Pēc tikšanās ar BOR rīkotājiem, Latvijas čempionātu jūras jahtām paredzēts rīkot no 29. jūnija līdz 5. jūlijam, piesaistot BOR kā ģenerālsponsoru. Starts Rojā, finišs Rīgā. Plānots čempionāta maršrutā iesaistīt arī kādu no Igaunijas ostām.
I. Kaļķe interesējas, kāds būs reālais BOR finansiālais un ieguldījums rīkošanā.
Nolēma. 5.1. Turpināt organizācijas komitejas darbību čempionāta organizēšanā.

A. Dāle informē, ka sporta komisija izskatīja Ģ. Fišera – Blumberga priekšlikumu rīkot atsevišķu čempionātu Laser klasēs un ierosina Latvijas čempionāta 4 dienu programmā noteikt sacensības Laser 4.7 klasē ceturtdienā un piektdienā, Laser Radial klasē – sestdienā un svētdienā, Optimist klasē – ceturtdienā (apmērīšana), piektdienā, sestdienā un svētdienā.

6. Par dalību ISAF konferencē.

A.Dāle informē par piedalīšanos ISAF konferencē Omānā. Tā bija pirmā konference jaunajā ISAF vadības sastāvā. Vindsērfinga un kaitborda komisijā tika izskatīti jautājumi par kaitborda attīstību, apstiprināti dēļu izgatavošanas noteikumi. Pieprasīja atsevišķu olimpisko medaļu 2020. gadā, iekļaut kaitbordu ISAF sacensību kalendārā, padarīt to skatāmu un tuvāk skatītājiem.
Tika apspriesta ISAF sacensību piramīda – Pasaules kausa 4 posmi, atzīto klašu pasaules čempionāti, ISAF pasaules čempionāti visām klasēm un Olimpiskās spēles.
Jaunatnes un attīstības komitejā piedalījās SOK pārstāvis un, sadarbībā ar NOK, aicināja izmantot Solidaritātes fonda palīdzību treneru apmācības sistēmas attīstīšanai. Šobrīd LZS jau ir nosūtījusi pieteikuma anketu 1. līmeņa treneru kursu rīkošanai Rīgā 2014. gada pavasarī. Kopīgais budžets, ko atbalsta SOK Solidaritāte, var sasniegt 12 000 USD.
Ģenerālā asambleja pieņēma lēmumu pievienot Latviju un Lietuvu ISAF G – Ziemeļvalstu grupai. Tas dos iespēju iespēju turpmāk attīstīt vienotu klašu politiku sadarbībā ar Dāniju, Zviedriju, Somiju un Igauniju.

7. ISAF noteikumu par derībām un korupciju tulkojums.

A. Rozins informē par iztulkotajiem ISAF noteikumiem par derībām un korupciju un lūdz apstiprināt tulkojumu. Būtiski iebildumi par tulkojumu nav saņemti, bet atklātās pareizrakstības kļūdas ir apzinātas un tiks izlabotas.

Nolēma. 7.1. Apstiprināt tulkojumu ISAF noteikumiem par derībām un korupciju.
Balsojums. 6 – par, 1 – atturas.

8. punkts svītrots ar 2014. gada 28. februāra valdes lēmumu 1.1.
Balsojums. Par – 4. A. Dāle, A. Ašeradens, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, Atturas – 2 S. Backāns, V. Romans.

8. Par pilnsapulces darba kārtību.

M. Kalniņš izklāsta savu viedokli par LZS valdes iepriekš pieņemtajiem lēmumiem pašreizējā finansiālajā situācijā, un uzskata, ka LZS valdes lēmumi par finanšu izlietojumu, par kuriem bija informējis valdi jau iepriekš, neattaisno pilnsapulcē izrādīto uzticību un tādēļ ierosina nākamajā biedru pilnsapulcē iekļaut jautājumu par valdes vēlēšanām.
Klātesošie diskutē par ārkārtas vēlēšanu nepieciešamību un jautājuma atbilstību statūtiem.
Nolēma.
8.1. Kārtējās pilnsapulces darba kārtībā iekļaut punktu par valdes vēlēšanām.
Balsojums. 4 – Par (S. Backāns, V. Romans, Ē. Vēvelis, M. Kalniņš), 3 – Pret (A. Dāle, J. Tērauds, Ģ. Fišers – Blumbergs).

9. Par jahtas Figaro apelāciju.

M. Kalniņš informē, ka viņš kā ģenerālsekretārs ir griezies Tiesnešu kolēģijā paskaidrot pretrunas apelācijas pieņemtajos lēmumos, nav saņēmis apmierinošu atbildi un tāpēc tagad vēlas saņemt paskaidrojumus no TK priekšsēdētāja A. Rozina un izklāsta protesta izskatīšanas gaitu.
A. Rozins uzsver, ka apelācijas komisijai bija pietiekami dokumenti lietas izskatīšanai, bija jauna protesta izskatīšana un M. Kalniņš par neskaidriem punktiem varēja iesniegt vēl vienu apelāciju, bet tagad paskaidrojumu pieprasījumu uzskata par spiediena izdarīšanu uz Tiesnešu kolēģiju.
Ģ. Fišers – Blumbergs izsaka personisku viedokli, nesaredz spiediena izdarīšanu, netiek arī pieprasītas izmaiņas rezultātos, tomēr izskatīšana neliekas godprātīga, ir nesakritības datumos.
Arī Ē. Vēvelis ir neizpratnē par protesta izskatīšanas veidu, tā izskatās safabricēta, pēc kā vairs nav prieka burāt.

10. Par dalību izstādēs 2014. gadā.

Ģ. Fišers – Blumbergs informē par uzsākto informācijas apkopošanu par burāšanas apmācības iespējām jahtklubos ar nolūku to izvietot mājas lapā un citur internetā, izgatavot bukletus, kā arī ierosina Ē. Vēvelim uzņemties izstādes rīkošanu.
Ē. Vēvelis uzskata, ka nav atgriezeniskās saites par iepriekšējās izstādes rezultātiem, un nepieciešams saņemt jahtklubu priekšlikumus par prezentācijas mērķiem. Ekspozīcijas platība federācijām tiek piešķirta par brīvu, ir iespējas vienoties par izdevīgu piedāvājumu prezentācijas tehnikas īrei. Jahtklubiem arī būtu jāfinansē daļa no izdevumiem.
Nolēma. 10.1. Ģ. Fišeram – Blumbergam sagatavot informāciju par burāšanas apmācības iespējām jahtklubos.
10.2. Ē. Vēvelim sagatavot aptaujas jautājumus par dalību izstādē, mērķiem un rezultātiem.

11. Dažādi.

A. Dāle informē, ka LOK ir piešķīris SOK Solidaritātes fonda finansējumu jauniešu sagatavošanās posmam Nandzjiņas 2014 Jaunatnes olimpiskajām spēlēm.

A. Dāle informē, ka Nacionālā Sporta padome ir apstiprinājusi naudas balvu piešķiršanu par izciliem sasniegumiem sportā.

J. Ailis informē, ka valsts finansējums treneru atalgojumam šajā gadā ir jāiztērē.
Nolēma. 11.1. Izmaksāt strādājošiem treneriem finansējuma atlikumu vienādās daļās.

J. Ailis informē, ka turpinās sarakste ar VID par LZS saimnieciskās darbības interpretāciju sabiedriskā labuma darbības ietvaros.

J. Grīslis izsaka pārmetumus, ka nebija publicēta informācija par stipendiju konkursa nolikumu. J. Ailis atzīst, ka V. Matīsa nebija par to informēta, jo nezināja, ka viņa studē. Iepriekš LZS sportisti bija neveiksmīgi startējuši šajā konkursā, jo sasniegtie sportiskie rezultāti nebija pietiekami. V. Matīsas sasniegtais rezultāts pasaules čempionātā noteikti ļaus sekmīgi startēt konkursa nākamajā mācību gadā.
Nolēma. 11.2. Lai uzlabotu informācijas apmaiņu, J. Ailim turpmāk sūtīt ienākošo
informāciju visām dalīborganizācijām.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.20

Sēdes vadītājs                                                                        A. Dāle
Protokolēja                                                                             J. Ailis

 

Biedrības „Latvijas Zēģelētāju savienība”

Valdes elektroniskā balsojuma protokols Nr 15.

2013. gada 20. decembrī, Rīgā.

Elektroniskais balsojums

Piedalās valdes locekļi:
A. Dāle, Ģ. Fišers – Blumbergs, V. Romans, Ē. Vēvelis, S. Backāns, J. Tērauds.

Elektroniskā balsojuma jautājums.

1. 5700 Ls no SIA Cesar 19. decembra ziedojuma nodot Latvijas DN asociācijai ledusburāšanas attīstībai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei.

Lēmums.
1.1. 5700 Ls no SIA Cesar 19. decembra ziedojuma nodot Latvijas DN asociācijai
ledusburāšanas attīstībai, dalībai sacensībās un inventāra iegādei.
Balsojums Par 6 , pret 0, atturas 0 .
1.2. Noslēgt līgumu par finansējuma piešķiršanu no ziedojumos saņemtajiem līdzekļiem.
1.3. Latvijas DN asociācijai mēneša laikā iesniegt ziedojuma izlietojuma atskaiti.

Lēmumi 1.1., 1.2., un 1.3. pārbalsoti klātienē LZS valdes sēdē 2014. gada 28. februārī (lēmums Nr. 1.2).
Balsojums. Par – 7. A. Dāle, M. Kalniņš, V. Romans, A. Ašeradens, J. Tērauds, S. Backāns, Ģ. Fišers – Blumbergs.
Pret – 0, atturas – 0.

 

LZS valdes priekšsēdētājs                                                                                                        Ansis Dāle

 

Protokolēja                                                                                                                                Juris Ailis