2009.g. valdes protokoli

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 12/11/09

2009. gada 12. novembrī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Valters Romans
Juris Ailis
Ziedonis Antapsons
Eižens Kanskis
Staņislavs Backāns

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins
Valdis Alviķis

Darba kārtība:

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. 2010. gada kalendārs
3. LZS finansu situācija
4. Gatavošanās olimpiādei
5. Jaunās LZS medaļas
6. LZS Kvalifikācijas komisijas iesniegums.
7. Tiesnešu kolēģijas informācija

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

8. oktobra valdes sēdes protokola apstiprināšana nav iespējama, jo tas vēl nav sagatavots.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 8. oktobra valdes sēdes protokolu nākamajā valdes sēdē.

2. 2010. gada kalendārs.

Savus burāšanas kalendārus ir iesūtījušas sekojošas dalīborganizācijas: Usmas jahtklubs, Priedaines jahtklubs, Engures jahtklubs un Ledusburātāju asociācija. Kā prioritāte tiek noteikta LZS rīkoto sacensību apstiprināšana.

Lēmums Nr 2

Tiek apstiprināti sekojošu sacensību datumi:

16-17/01 Latvijas kauss ledusburāšanā
23-24/01 Latvijas čempionāts ledusburāšanā
28-30/05 Eiropas kauss Mikro klasē
30/06-4/07 Latvijas jūrasburāšanas čempionāts
24-25/07 Latvijas čempionāts Laser standart klasē
30/07-1/08 Latvijas Mikro klases čempionāts
5-8/08 Latvijas čempionāts Cadet klasē
13-15/08 Latvijas čempionāts jauniešiem
18-19/09 Latvijas čempionāts Q-25 klasē

3. LZS finansu situācija

LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš informē valdi par finansu situāciju. LOK ir ieskaitījusi LZS kontā solītos 2500 latus. LZS Valsts kases kontā ir 2934 lati un Swedbank kontos ir 3097 lati un 600EUR. LZS kvalifikācijas komisijas kontā ir 7337 lati no kuriem vēl šogad ir paredzēts apmaksāt komisijas locekļu darbu.

Lēmums Nr 3

Plānojot nākamā gada budžetu saglabāt iepriekšpieņemto prioritāti – atbalstīt jauniešu sportu.

4. Gatavošanās olimpiādei.

Mārcis Kalniņš informē par to, ka Anna Aile aktīvi gatavojas 2012. gada Olimpiskajām spēlēm. Galvenā atlase notiks 2011. gadā Austrālijā. Anna ir saņēmusi Austrālijas atbalstu un piedalās sagatavošanās programmā Austrālijā.
Alberts Rozins jautā vai ir vēl kāds sportists kam ir daudzmaz reāla iespēja kvalificēties Olimpiskajām spēlēm. Valdes locekļiem nav zināms neviens reāls pretendents izņemot Annu – Anna ir vienīgā Latvijas sportiste, kas ir ISAF reitingā.
Ansis Dāle sadarbībā ar Juri Aili un Staņislavu Backānu apņemas sagatavot informāciju par potenciālajiem kandidātiem līdz nākamajai valdes sēdei.

5. Jaunās LZS medaļas

Valters Romans iepazīstina valdes locekļus ar iespējamiem medaļu variantiem un izgatavošanas iespējām. Jaunās medaļas varētu izmaksāt līdz 3 Latiem gabalā.

Lēmums Nr 4

Izgatavot janā parauga medaļas līdz 2010 gada ledusburāšanas čempionātam.

6. LZS Kvalifikācijas komisijas iesniegums.

Kvalifikācijas komisija lūdz pagarināt veco dokumentu apmaiņas laiku. Iepriekš izdoto apliecību derīguma termiņš ir noteikts līdz 2010. gada 1. janvārim.

Lēmums Nr 5

Lai arī apliecības nebūs derīgas kuģošanai, noteikt veco apliecību apmaiņas termiņu līdz 2010. gada 31. decembrim.

7. Tiesnešu kolēģijas informācija.

Tiesnešu kolēģijas priekšsēdētājs informē par problēmām ar apelāciju izskatīšanu. Jahtklubs Auda, kas rīkoja sacensības, nesniedz tiesnešu kolēģijas pieprasīto informāciju.

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00

Sēdes Vadītājs                                             Ansis Dāle
Protokolētājs                                                Mārcis Kalniņš

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 08/10/09

 

2009. gada 8. oktobrī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Valters Romans
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis
Staņislavs Backāns

Darba kārtība:

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. Kleistu bāzes nākotnes situācija.
3. LZS izpilddirektora pienākumi.
4. Mikro klases čempionāts.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

27. Augusta valdes sēdes protokols ir iepriekš visiem izsūtīts un pretenziju nav.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 27. augusta valdes sēdes protokolu.

2. Kleistu bāzes nākotnes situācija.

Kleistu un Pāvu ielas bāzes nākotne šobrīd ir neskaidra, tapēc ir nepieciešama aktīva LZS darbība lai vienīgā burāšanas bāze Rīgā netiktu likvidēta.

Lēmums Nr 2

LZS valde pilnvaro Ansi Dāli un Eiženu Kanski pārstāvēt LZS sarunās lai pārņemtu Pāvu ielas bāzi Zēģelētāju savienības apsaimniekošanā.

3. LZS izpilddirektora pienākumi.

Ansis Dāle prezentē sevis sagatavotu LZS izpilddirektora amata aprakstu un prezentē to valdei.
Valdes locekļi saskata vairākas nepilnības piedāvātajā amata apraksta projektā – tajā ir pretrunas ar LZS statūtiem kā arī vairāki punkti dublējas ar LZS statūtos noteiktajiem izpilddirektora pienākumiem.

Lēmums Nr 3

Lai nepārkāptu LZS statūtus, darba uzdevumi izpilddirektoram ir nododami e-pasta veidā. E-pastam ir jābūt adresētam visiem valdes locekļiem, lai uzdevums nebūtu vienpersonisks un valde būtu informēta par izpilddirektora darbiem.

4. Mikro klases čempionāts.

Ir saņemts priekšlikums no Usmas jahtkluba 2011. gada Pasaules čempionātu Mikro klasē organizēt Usmas ezerā. Valdes locekļi apsver iespēju organizēt čempionātu jūrā.

Lēmums Nr 3

Pasaules čempionātu organizēt Usmas zerā 2011. gadā.

 

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.00
Sēdes Vadītājs                                                             Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols

Nr 27/08/09

2009. gada 27. augustā Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 17.00 atklāj un vada LZS ģenerālsekretārs Mārcis Kalniņš.
Protokolē LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Valters Romans
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis
Staņislavs Backāns
Ziedonis Antapsons

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins
Valdis Alviķis
Aivars Aksenoks
Gunārs Šteinerts
Uģis Kalmanis

Darba kārtība:

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. Jaunu biedru uzņemšana
a) Kuivižu jahtklubs
b) Pilsētas jahtklubs
3. Sadarbība ar Vindserfinga asociāciju
4. 2010 gada kalendārs
5. Kleistu bāzes attīstība
6. Vizītkaršu un veidlapu izgatavošana
7. Tiesnešu kolēģijas ziņojums par LLKA un LDJA pārkāpumiem BOR organizēšanā
8. 2010 gada medaļas
9. Jūrmalas skola
10. Dažādi jautājumi

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.</h5

18. jūnija valdes sēdes protokols ir iepriekš visiem izsūtīts un pretenziju nav.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 18. jūnija valdes sēdes protokolu.

2. Jaunu biedru uzņemšana.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdi ar Kuivižu jahtkluba vēstuli, kurā tiek lūgts uzņemt Kuivižu jahtklubu par LZS biedru. Kuivižu jahtkluba pārstāvis Andrejs Šuvalovs iepazīstina LZS valdi ar jahtkluba plāniem un tehniskajām iespējām.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdi ar Pilsētas jahtkluba vēstuli, kurā tiek lūgts uzņemt Pilsētas jahtklubu par LZS biedru. Pilsētas jahtkluba pārstāvis Pauls Vēvelis iepazīstina LZS valdi ar jahtkluba plāniem un tehniskajām iespējām.

Lēmums Nr 2

Kuivižu jahtklubu uzņemt par LZS biedru tiklīdz tiks iesniegts saraksts ar jahtkluba jahtām.

Lēmums Nr 3

Pilsētas jahtklubu uzņemt par LZS biedru.

3. Sadarbība ar Vindserfinga asociāciju.

Mārcis Kalniņš iepazīstina LZS valdi ar vienošanās vēstules projektu, kurā LZS deleģē atsevišķu vindsērfinga klašu administrēšanu Latvijā.
LVA prezidents Aivars Aksenoks skaidro LZS valdei ar kādām problēmām LVA ir jārēķinās uzturot vindsērfinga buru numuru reģistru.
LZS valdes locekļi ir neapmierināti ar to, ka citu jahtklubu biedriem tiek prasīta maksa par buras numuru.

Lēmums Nr 4

Pilnvarot Mārci Kalniņu noslēgt vienošanos ar LVA pēc atsevišķu punktu korekcijas.

4. 2010 gada kalendārs.

Mārcis Kalniņš uzskata, ka Latvijas svarīgo sacensību nolikumiem jābūt laicīgi apstiprinātiem. Ne visai laba ir līdzšinējā prakse, kad nolikumu var apstiprināt mēnesi pirms sacensībām, jo regulāri tiek kavēti nolikumu apstiprināšanas termiņi. Ja noteiktajā datumā nav iesniegti nolikumi, LZS valde var lemt par čempionāta organizēšanu.

Lēmums Nr 5

Latvijas čempionātu un kausu nolikumiem jābūt iesniegtiem LZS valdē līdz 1. martam.

Lēmums Nr 6

2009. gada Q25 Latvijas čempionāta nolikums tiek apstiprināts.
Galvenais tiesnesis Mārcis Kalniņš un protestu komitejas priekšsēdētājs Alberts Rozins

5. Kleistu bāzes attīstība.

Valdei ir jātiek skaidrībā par situāciju Kleistos. Mārcis Kalniņš ziņo, ka citas sporta federācijas bija sagatavojušas vēstuli izglītības ministrijai, bet LZS nevarēja izteikt savu nostāju jo iepriekš valdē šis jautājums netika apspriests.
Tiek noskaidrots, ka Kleistos strādā 7 burāšanas treneri un sporta bāzes vadītājs Visvaldis Briedis. Juris Ailis uzskata, ka, reformējot Kleistu bāzi, cietīs bērnu burāšanas treniņi.

Lēmums Nr 7

Atbalstīt Kleistu bāzes saglabāšanu un nepieļaut nekādas reformas.

6. Vizītkaršu un veidlapu izgatavošana.

Mārcis Kalniņš lūdz valdes akceptu veidlapu un vizītkaršu izgatavošanai. Valdes locekļi uzskata, ka veidlapu izgatavošana nav ekonomiski izdevīga. Izdevīgāk varētu būt iegādāties krāsaino printeri.

Lēmums Nr 8

Izgatavot vizītkartes LZS prezidentam un ģenerālsekretāram, un iegādāties krāsaino printeri.

7. Tiesnešu kolēģijas ziņojums par LLKA un LDJA pārkāpumiem BOR organizēšanā.

Alberts Rozins informē par situāciju apelācijas izskatīšanā. Apelācijas izskatīšana ir bijusi apgrūtināta dēļ tā, ka dalīborganizācijas atteicās sniegt informāciju. Vēl līdz šim brīdim LLKA un LDJA nav izpildījušas apelācijas komisijas lēmumu.
Valdis Alviķis iepazīstina LZS valdi ar starptautiskā tiesneša Andrusa Poksi vēstuli, kurā Andruss apgalvo, ka LZS tiesnešu kolēģijai nav tiesību izskatīt apelāciju un tāpēc sacensību organizatori nav snieguši prasīto informāciju. Valdis Alviķis nepiekrīt tam kā LZS tiesnešu kolēģija skaidro RRS punktu 70.3.
Izskatot konkrēto apelācijas lūgumu, LZS tiesnešu komiteja ir konstatējusi vairākas kļūdas sacensību organizēšanā kuras arī Valdis Alviķis atzīst. Vienīgās domstarpības tiesnešu kolēģijai ar sacensību organizatoru ir par RRS 70.3. Gan Valdis Alviķis, gan LZS valdes locekļi uzskata, ka vienīgais vaids kā atrisināt jautājumi ir lūgt skaidrojumu ISAF.

Lēmums Nr 9

Pieprasīt ISAF skaidrojumu RRS punktam 70.3.

8. 2010 gada medaļas.

Mārcis Kalniņš atgādina valdei, ka, pasūtot medaļas, valdes locekļi bija neapmierināti ar izmaksām. Lai 2010 gadā nebūtu jāpasūta dārgās medaļas, par šo jautājumu jāsāk domāt jau šobrīd. Valters Romans skaidro medaļu izgatavošanas specifiku un sola līdz nākamajai valdes sēdei noskaidrot konkrētas izmaksas jaunu medaļu izgatavošanai.

9. Jūrmalas skola.

Ir saņemta informācija par Jūrmalas burāšanas skolas likvidēšanu. Trenerus ar grupām plāno pievienot sporta skolai. Priedaines jahtklubs, kā viens no dibinātājiem, nepiekrita šim lēmumam un lūdza LZS palīdzību.

10. Dažādi jautājumi.

Eižens Kanskis lūdz valdes atbalstu Viļa Brieža virzīšanai apbalvojumam ar Trīszvaigžņu Ordeni.

Valters Romans ierosina Ģirtu Avotiņu iecelt par LZS preses sekretāru. Tādējādi uzlabotos informācijas sagatavošana LZS mājas lapā un, iespējams, informācija par svarīgākajiem burāšanas noteikumiem nonāktu līdz Latvijas medijiem. Ģirts Avotiņš piekrīt būt par LZS preses sekretāru un, kamēr Zēģelētāju savienībai ir finansiāli grūti laiki, darīt to bez atalgojuma.

Lēmums Nr 10

Atbalstīt Viļa Brieža apbalvošanu ar Trīszvaigžņu Ordeni.

Lēmums Nr 11

Iecelt Ģirtu Avotiņu par LZS preses sekretāru.

 

Valdes sēdes beigas plkst. 20.30

Sēdes Vadītājs                        Mārcis Kalniņš
Protokolētājs                           Mārcis Kalniņš

 

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols

Nr 18/06/09

 

2009. gada 18. jūnijā Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Valters Romans
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis
Staņislavs Backāns

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins
Valdis Alviķis
Aivars Aksenoks

Darba kārtība:

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
2. Latvijas Vindsērfinga asociācijas lūgums par biedra statusa atjaunošanu.
3. Latvijas kausa nolikuma apstiprināšana.
4. LZS tiesnešu kolēģijas ziņojums.

1. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.

Eižens Kanskis norāda, ka iepriekšējā valdes sēdē apstiprinātais tiesnešu sastāvs Latvijas čempionātam ir jāmaina. Ir nepieciešams jauns Valdes lēmums par tiesnešu sastāvu. Jautājums par tiesnešu apstiprināšanu tiks izskatīts 4. darba kārtības punktā.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 21. maija valdes sēdes protokolu.

2. Latvijas Vindsērfinga asociācijas lūgums par biedra statusa atjaunošanu.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdi ar Vindsērfinga asociācijas vēstuli, kurā tiek lūgts atjaunot LVA biedra statusu.
LVA prezidents Aivars Aksenoks atzīst, ka ir pieļautas vairākas kļūdas asociācijas darbā, kā rezultātā radušies pārkāpumi, kuru dēļ asociācija tika izslēgta no LZS.
Mārcis Kalniņš lūdz komentēt buru numuru reģistra specifiku. Vai buras numuru ir iespējams iegūt burātājam kurš nav LVA biedrs?
LVA prezidents skaidro, ka LVA valdes lēmums ir bijis piešķirt buru numurus tikai LVA biedriem.
LZS valde norāda, ka jebkura jahtkluba biedram ir tiesības piedalīties sacensībās un saņemt buras numuru.
LVA prezidents sola nākamjā LVA valdes sēdē izskatīt jautājumu par izmaiņām buru numura reģistrā.
Aivars Aksenoks lūdz Vindsērfinga asociācijai adresēto informāciju sūtīt arī viņam, lai nākotnē izvairītos no problēmām dēļ sliktas informācijas apmaiņas.

Lēmums Nr 2

Latvijas Vindsērfinga asociācija tiek uzņemta LZS.

3. Latvijas kausa nolikuma apstiprināšana.

Valdim Alviķim tiek lūgts izskaidrot kā tiks nodrošināta drošība. Tiekuzsvērts, ka bērnu drošība ir pirmajā vietā.
Nolikumā tiek paredzēts, ka laika apstākļu dēļ sacensības var notikt Ķīšezerā

Lēmums Nr 3

Apstiprināt Latvijas kausa nolikumu

Lēmums Nr 4

Apstiprināt par Latvijas kausa galveno tiesnesi Eiženu Kanski un par protestu komitejas priekšsēdētāju Albertu Rozinu.

5. LZS tiesnešu kolēģijas ziņojums.

Alberts Rozins ziņo, par situāciju par protestu izskatīšanu pagājušajās regatēs. Ir problēmas ar tiesnešu nodrošināšanu Latvijas jūrasburāšanas čempionātā. Alberts Rozins lūdz valdi apstiprināt par galveno tiesnesi jūrasburāšanas čempionātā Valteru Romanu kuram nav augstākās kategorijas. Latvijas Mikro un TopCat klašu čempionātā ir nepieciešams apstiprināt citus tiesnešus.

Lēmums Nr 5

Par Latvijas jūrasburāšanas čempionāta galveno tiesnesi apstiprināt Valteru Romanu.

Lēmums Nr 6

Par Latvijas Mikro un TopCat klašu čempionāta galveno tiesnesi apstiprināt Juri Aili un par protestu komitejas priekšsēdētāju Eiženu Kanski.

Valdes sēdes beigas plkst 19.30

Sēdes Vadītājs                                                                      Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                         Mārcis Kalniņš

 

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols

Nr 21/05/09

2009. gada 21. maijā Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

Valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins
Visvaldis Briedis
Mārcis Alders
Guntars Eistreiķis

Citi dalībnieki

Olle Appelbergs
Anna Appelberga

Darba kārtība:

1. Veco laivu regate.
2. Iepriekšējā protokola apstiprināšana.
3. Latvijas čempionātu nolikumu apstiprināšana.
4. Biedru izslēgšana par nemaksāšanu.
5. LZS sporta programma un olimpiskās klases.
6. Gaidu un skautu apvienības lūgums.

1. Veco laivu regate.

Zviedru burātājs Olle Appelbergs informē par situāciju burāšanā Zviedrijā ar klasiskām jahtām. Ir plānots organizēt starptautisku veco, klasisko jahtu regati Baltijas jūras ziemeļu daļā. Regate ir paredzēta 2010. gadā iesaistot Zviedrijas, Latvijas, Igaunijas un Somijas klubus. Tapēc Olle meklē kontaktus Latvijas mazajās ostās. Projekts ir ar Eiropas atbalstu nolūkā veicināt piekrastes mazo pilsētu tūrisma iespējas.

Tiek nodibināti kontakti ar LZS valdi un Rojas jahtklubu.

2. Iepriekšējo protokola apstiprināšana.

Protokolu Mārcis Kalniņš iepriekš valdes locekļiem izsūtījis elektroniski.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 23. aprīļa valdes sēdes protokolu.

3. Latvijas čempionātu nolikumu apstiprināšana.

Mārcis Kalniņš iepazīstina valdi ar Latvijas čempionātu Mikro un Topcat klasēs. Tiek debatēts par iespēju par papildus samaksu reģistrēt dalībniekus arī sestdien no rīta. Tiek apspriesta iespēja ievietot informāciju par naktsmītņu iespējām Rojā.

Lēmums Nr 2

Nolikums Latvijas čempionāta Mikroo un Topcat klasēs apstiprināts ar korekcijām.

Lēmums Nr 3

Par Latvijas čempionāta Mikroo un Topcat klasēs galveno tiesnesi apstiprināts Eižens Kanskis un par protestu komitejas priekšsēdētāju apstiprināts Alberts Rozins.

Valde iepazīstas ar Valtera Romana sagatavoto Latvijas jūrasburāšanas čempionāta nolikumu. Tiek debatēts par sacensību kategoriju.

Lēmums Nr 4

Latvijas jūras burāšanas čempionāta nolikums apstiprināts ar korekcijām.

Lēmums Nr 5

Par Latvijas jūras burāšanas čempionāta galveno tiesnesi apstiprināts Mārcis Kalniņš un par protestu komitejas priekšsēdētāju apstiprināts Alberts Rozins.

4. Biedru izslēgšana par nemaksāšanu.

Mārcis Kalniņš informē, ka līdz valdes sēdei LZS biedru naudu nav samaksājušas četras biedrības – Latvijas Vindserfinga asociācija, Pāvilostas jahtklubs, Stirnu raga jahtklubs un Jelgavas jahtklubs. Atgādinājumi par biedru naudu ir vairākkārt izsūtīti elektroniski un telefoniski. Pēdējo reizi Mārcis Kalniņš ar visām organizācijām šinī sakarā ir sazvanījies vēl iepriekšējā dienā. Vienīgais kurš ir ieradies uz valdes sēdi ir Stirnu raga jahtkluba pārstāvis Mārcis Alders. Mārcis Alders nomaksā biedru naudu un jautājums par Stirnu raga jahtkluba izslēgšanu netiek izskatīts.

Lēmums Nr 6

Latvijas Vindserfinga asociācija, Jelgavas jahtklubs un Pāvilostas jahtklubs tiek izslēgti no LZS par biedru naudas nemaksāšanu.

5. LZS sporta programma un olimpiskās klases.

Ansis Dāle informē par LZS sporta programmu, kurā kā svarīgākās klases ir:
Olimpiskās klases – Laser Radial, Laser, Neil Pryde RS:X.
Jauniešu klases – Optimist, Laser 4.7, Laser radial un Bic Texno.

Ņemot vērā to, ka LZS valdē ir izstrādāta sporta burāšanas attīstības programma, kuras ietvaros būtiska loma ir tieši olimpiskajām klasēm. Un ņemot vērā grūto finansiālo stāvokli burāšnā, ir pamats domāt, ka tikai centralizējot olimpiskās klases ir iespējams pienācīgi sagatavoties uz nākamo Olimpiādi.

Lēmums Nr 7

 

Ierosināt 21. maija pilnsapulcē pieņemt lēmumu pārņemt visu olimpisko klašu administrēšanu valstī.

6. Gaidu un skautu apvienības lūgums.

Ir ienācis lūgums uzņemt LZS biedrības LSGCO struktūrvienību – “Latvijas jūras skautu un gaidu osta”. Pašreiz ostā atrodas 4 ķīļjahtas, 8 švertlaivas, 3 jollas, 3 kuteri un 1 motor jahta.

Mārcis Kalniņš norāda, ka osta īsti neatbilst LZS biedra statusam. Jā ārkārtas pilnsapulcē tiks apstiprinātas izmaiņas statūtos, tad nākamajā valdes sēdē būs iespēja lemt par šīs organizācijas uzņemšanu asociētā biedra statusā.

 

 

Valdes sēdes beigas plkst 19.20

Sēdes Vadītājs                                                                     Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                        Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības Pilnsapulces

protokols

 

2009. gada 21. maijā Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 19.30 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Eižens Kanskis

dalīborganizāciju pārstāvji ar balsstiesībām

Alberts Rozins (Andrejostas jahtklubs un Jūras sacīkšu jahtu asociācija)
Pēteris Bormanis (Latvijas Topper klubs)
Andrejs Civjans (Latvijas jahtklubs)
Mārcis Kalniņš (Latvijas Mikro klases jahtu asociācija un Usmas jahtklubs)
Romāns Mickēvičs (Ventspils jahtklubs)
Ziedonis Antapsons (Latvijas DN ledusburāšanas asociācija)
Juris Ailis (Latvijas “Optimists” klases burātāju asociācija un Priedaines jahtklubs)
Uģis Kalmanis (Latvijas burāšanas mācību asociācija)
Visvaldis Briedis (Rīgas jahtklubs)
Zigis Goldmanis (Rojas jahtklubs)
Mārcis Alders (Stirnu raga jahtklubs)

Darba kārtība:

1. LZS Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.
2. Asociēto biedru naudas noteikšana.
3. Olimpisko klašu administrēšana valstī.
4. Kvalifikācijas dokumenta cenas noteikšana un tarifu atlaides jauniešiem.
5. Informācija par 2013. gada Tall Ships regati.

1. LZS Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Jaunā statūtu redakcija tika izsūtīta visām dalīborganizācijām ar komentāriem par izmaiņām. Mārcis Kalniņš atbild uz biedru jautājumiem par izmaiņām statūtos.

Lēmums Nr 1

Jaunā statūtu redakcija tiek apstiprināta. (14 par, 0 pret, 0 atturās)

2. Asociēto biedru naudas noteikšana.

Ir nepieciešams noteikt asociēto biedru naudas apmēru. Eižens Kanskis iesaka noteikt biedru naudu 150 latu apmērā. Pastāv risks, ka jauniešu organizācijām varētu būt grūti samaksāt 150 latus.

Lēmums Nr 2

Noteikt asociēto biedru naudu 150 latu apmērā. (14 par, 0 pret, 0 atturās)

Lēmums Nr 3

Pilnvarot valdi atsevišķos gadījumos samazināt biedru naudu. (14 par, 0 pret, 0 atturās)

3. Olimpisko klašu administrēšana valstī.

Pamatojoties uz 21. maija LZS valdes lēmumu, tiek izvirzīts priekšlikums pārņemt Olimpisko klašu administrēšanu. Olimpisko klašu administrēšana ir jāveic LZS lai veiksmīgi attīstītu sporta burāšanu un pienācīgi sagatavotos Olimpiskajām spēlēm.

Lēmums Nr 4

Pārņemt Olimpisko burāšanas klašu administrēšanu uz nākamajiem 4 gadiem. (14 par, 0 pret, 0 atturās)

4. Kvalifikācijas dokumenta cenas noteikšana un tarifu atlaides jauniešiem.

Mārcis Kalniņš informē par kvalifikācijas komisijas lūgumu noteikt samaksu par apliecību 25 latu apmērā un noteikt 50% atlaidi maksai par eksāmenu kārtošanu un dokumentu saņemšanu jauniešiem līdz 18. gadu vecumam.

Lēmums Nr 5

Noteikt maksu par apliecību 25 latu apmērā sākot no 2009. gada 1. jūnija. (14 par, 0 pret, 0 atturās)

Lēmums Nr 6

Noteikt 50% atlaidi maksai par eksāmenu kārtošanu un dokumentu saņemšanu jauniešiem līdz 18. gadu
vecumam. (14 par, 0 pret, 0 atturās)

5. Informācija par 2013. gada Tall Ships regati..

Uģis Kalmanis informē, ka ir apstiprināts 2013. gada Tall Ships regates maršruts kurā ietilpst arī Rīga. Lai veiksmīgi noorganizētu Rīgas dalību regatē, ir nepieciešama LZS dalīborganizāciju palīdzība. Būtu nepieciešams atbalsts 25 jauniešu dalībai uz kāda burinieka kādā no regates posmiem. Izmaksas par vienu jaunieti ir no 500 Eiro. Ir nepieciešams noslēgt līgumus līdz 1. jūlijam lai būtu iespējams turpināt sarunas par pārējo pasākuma finansējumu ar Rīgas Domi. Lūgums visiem interesentiem kontaktēties ar Uģi Kalmani (e-pasts kalmanis@hanza.lv) papildus informācijas saņemšanai.

Pilnsapulces beigas plkst 20.20

Sēdes Vadītājs                                                                            Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                               Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 23/04/09

2009. gada 23. aprīlī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Juris Ailis
Valters Romans
Staņislavs Backāns
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins
Guntars Eistreiķis
Gatis Rozenfelds
Z. Goldmanis

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.
2. Annas Ailes apstiprināšna olimpiskajai izlasei.
3. Singapūras jaunatnes olimpiskās spēles.
4. Vindsērfinga asociācijas iesniegums.
5. Priedaines jahtkluba iesniegums.
6. 2009. gada budžetā paredzēto līdzekļu sadale.
7. Ārkārtas pilnsapulces sasaukšana statūtu grozīšanai.
8. Kvalifikācijas komisijas tarifu maiņa un izmaiņas nolikumā.
9. Tiesnešu kolēģijas ziņojums.
10. 2009. gada “melno” maču organizatoriskie jautājumi.
11. Gadagrāmatas.
12. Rojas jahtkluba uzņemšana LZS.

1. Iepriekšējo protokola apstiprināšana.
Lēmums Nr 1

19. februāra un 26. marta valdes sēdes protokolus apstiprināt.

2. Annas Ailes apstiprināšna olimpiskajai izlasei.

Eižens Kanskis ierosina Annu aili apstiprināt kā kandidātu Londonas olimpiskajām spēlēm. Anna Aile šobrīd ISAF Pasaules rangā atrodas 98. vietā.

Lēmums Nr 2

Apstiprināt Annu Aili par kandidātu Latvijas komandai Londonas olimpiskajās spēlēs.

3. Singapūras jaunatnes olimpiskās spēles

Ir saņemts lūgums no trenerēm I. Ledaunieces un I. Ledaunieces par trīs sportistu atbalstīšanu atlasei uz Singapūras jaunatnes olimpiskajām spēlēm. Ansis Dāle gatavo sporta attīstības programmu kurā iekļauj arī gatavošanos jaunatnes olimpiādei. Lai arī kvalificēties uz Singapūras spēlēm ir gandrīz neiespējami, ir iespējams šo programmu censties izpildīt. Ansis Dāle prezentēs sporta attīstības programmu Olimpiskajai komitejai un iespējams, ka, neskatoties uz mazajām izredzēm, atbalstu ir iespējams dabūt.

4. Vindsērfinga asociācijas iesniegums.

Mārcis Kalniņš informē, ka ir saņemts iesniegums no Vindserfinga asociācijas par Liepājas vindserfinga festivālu kura ietvaros notiek eiropas čempionāti divās klasēs. Vindsērfinga asociācija lūdz finansiālu atbalstu pasākuma organizēšanai.

Lēmums Nr 3

Atteikt atbalstu Vindserfinga asociācijai sakarā ar naudas trūkumu un novēlotu informāciju par sacensībām.

5. Priedaines jahtkluba iesniegums.

Ir saņemts iesniegums no Priedaines jahtkluba ar lūgumu atbalstīt Annu Aili.
Juris Ailis īsumā informē par finansiālo situāciju pēdējos gados kad Anna ir uzrādījusi labus rezultātus un pakāpusies ISAF rangā līdz 98. vietai. Annas sasniegumi ir panākti pateicoties privātajiem līdzekļiem, tapēc, ja ir iespēja, būtu nepieciešams arī LZS atbalsts.

6. 2009. gada budžetā paredzēto līdzekļu sadale.

Mārcis Kalniņš informē, ka LSFP tāmē ir 2000 latu, no kuriem iespējams kādu daļu LZS varētu dabūt priekš sporta pasākumu atbalstīšanas. Diemžēl, šobrīd nav iespējams konkrēti pateikt ar kādu summu var rēķināties.

Lēmums Nr 4

Tiek pieņemts lēmums LSFP piešķirtos līdzekļus novirzīt Latvijas jauniešu burāšanas čempionātam.

7. Ārkārtas pilnsapulces sasaukšana statūtu grozīšanai.

Mārcis Kalniņš informē, ka pilnsapulcē apstiprinātajiem statūtiem ir nepieciešams papildinājums ar mērķi izveidot asociētā biedra statusu zēģelētāju savienībā. Lai apstiprinātu jaunu statūtu redakciju nepieciešams sasaukt ārkārtas pilnsapulci.

Lēmums Nr 5

Sasaukt LZS ārkārtas pilnsapulci 21. maijā.

8. Kvalifikācijas komisijas tarifu maiņa un izmaiņas nolikumā.

Eižens Kanskis skaidro nepieciešamos labojumus Kvalifikācijas komisijas nolikumā. Un skaidro nepieciešamību apstiprināt eksāmenu izcenojumus un eksaminācijas komisijas atalgojuma apmēru.

Lēmums Nr 5

Nolikums tiek apstiprināts ar labojumiem balstoties uz pilnsapulces pilnvarojumu.

Lēmums Nr 6

Valde nosaka sekojošas kvalifikācijas iegūšanas izmaksas:

maksa par apliecību -35 lati,
maksa par teorijas eksāmenu -20 lati,
maksa par navigācijas eksāmenu -25 lati,
maksa par praktisko eksāmenu -20 lati.

Lēmums Nr 7

Valde nosaka, ka eksaminācijas komisijā jābūt vismaz trim LZS kvalifikācijas komisijas locekļiem.

Lēmums Nr 8

Valde nosaka sekojošus atalgojumus* eksaminācijas komisijas locekļiem:

maksa par teorijas eksāmenu -17 lati,
maksa par navigācijas eksāmenu -17 lati,
maksa par praktisko eksāmenu -17 lati.

*uzrādītais atalgojums ir katram eksaminācijas komisijas loceklim pēc visu nodokļu atrēķināšanas, pie nosacījuma, ka 10 cilvēku grupai eksāmenu ir pieņēmuši 3 eksaminācijas komisijas locekļi.

Lēmums Nr 9

Valde nosaka, ka LZS biedriem maksa par apmācības kursu sertifikāciju ir 20 lati.

9. Tiesnešu kolēģijas ziņojums.

Alberts Rozins ziņo, ka Arnis Mežulis ir veicis lielu darbu un iztulkojis burāšanas sacensību noteikumus. Tanī pat laikā Alberts skaidro, ka tekstā ir dažas neprecizitātes tapēc to nevar apstiprināt kā “noteikumus latviešu valodā”, bet tikai kā “noteikumu neoficiālu tulkojumu”. Un ja to ievieto internetā, obligāti jābūt skaidrojumam, ka domstarpību gadījumā angļu teksts ir uzskatāms par pamatu.

Lēmums Nr 10

Tulkojumu ievietot LZS mājaslapā ar atsauci “neoficiāls tulkojums”.

10. 2009. gada “melno” maču organizatoriskie jautājumi.

Mārcis Kalniņš lūdz apstiprināt Mikroklases Eiropas etapa nolikumu.
Valters Romans informē, ka Latvijas jūrasburāšanas čempionāta nolikums drīz būs gatavs, šobrīd vēl ir dažas neskaidrības par noteikumiem ostās. Alberts Rozins informē, ka ir rasts risinājums balles noteikšanai vecajām koka jahtām.
Valdim Alviķim ir jautājums par to kādā mērā varētu tikt atbalstīts Latvijas Kauss. Alberts Rozins sola, ka LZS Tiesnešu kolēģija var nodrošināt priekš Latvijas kausa galveno tiesnesi un protestu komitejas priekšsēdētājs

Lēmums Nr 10

Apstiprināt Mikroklases eiropas etapa nolikumu.

Lēmums Nr 11

Apstiprināt Mikroklases eiropas etapa tiesnešu kolēģiju:

Galvenais tiesnesis – Luigi Cuccotti
Tiesneša palīgs – Mārcis Kalniņš
Galvenā sekretāre – Edīte Dūmiņa
Protestu komitejas priekšsēdētājs – Jonas Tamkvaitis
Protestu komitejas tiesnesis – Alberts Rozins
Distances tiesnesis – Romans Mickevičs

Lēmums Nr 12

2009. gada Latvijas čempionātā iekļaut arī bērnu vējdēlistus.

11. Gadagrāmatas.

Mārcis Kalniņš informē, ka LZS noliktavā ir četri simti astoņdesmitsešas 2006. gada un divi simti astoņdesmittrīs 2007. gada gadagrāmatas. Būtu vēlams tās realizēt, bet par iepriekš noteikto cenu tas nav iespējams.

Lēmums Nr 13

LZS dalīborganizācijām pārdot gadagrāmatas par latu gabalā un atlikušās uzdāvināt bibliotekām.

12. Rojas jahtkluba uzņemšana LZS.

Z. Goldmanis prezentē Rojas Jahtklubu un tā nākotnes plānus, atbild uz valdes locekļu jautājumiem un lūdz LZS valdi uzņemt Rojas jahtklubu par LZS biedru.

Lēmums Nr 14

Par LZS biedru uzņemt biedrību “Rojas Jahtklubs”

 

Valdes sēdes beigas plkst 21.45

Sēdes Vadītājs                                                                    Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                       Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols
Nr 26/03/09

 

2009. gada 26. martā Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Juris Ailis
Valters Romans
Andrejs Civjans
Staņislavs Backāns

Dalīborganizāciju pārstāvji

Alberts Rozins
Andrejs Buls
Visvaldis Briedis
Arnis Remess
Oskars Kaminskis
Andris Zirdziņš

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.
2. 2009. gada budžets.
3. Kvalifikācijas komisijas tarifu maiņa un izmaiņas nolikumā.
4. BSN tulkotā versija.
5. Apdrošināšana Latvijas sacensībās.
6. Tiesnešu kolēģijas priekšlikums.
7. Biedrības Latvian sailing team uzņemšana LZS.

1. Iepriekšējo protokola apstiprināšana.

Protokolu Mārcis Kalniņš iepriekš valdes locekļiem izsūtījis elektroniski, bet aizmirsis paņemt līdzi.

Lēmums Nr 1

19. februāra valdes sēdes protokolu apstiprināt nākamajā valdes sēdē.

2. 2009. gada budžets.

LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš informē, ka, nav vēl īsti skaidrs cik lielā mērā LZS atbalstīs Valsts. Šobrīd bankas kontā ir ap 3.500 LVL. Iepriekšējā gadā saimnieciskos izdevumus lielā mērā izdevās segt no valsts piešķirtā finansējuma.

Lēmums Nr 2

Precizēt iespējamo Valsts finansējuma apjomu un sagatavot pilnsapulces apstiprināšanai budžetu.

3. Kvalifikācijas komisijas tarifu maiņa un izmaiņas nolikumā.

Ir saņemts no kvalifikācijas komisijas priekšlikums nolikuma maiņai. Mārcis Kalniņš norāda uz dažām nepilnībām nolikuma projektā. Tiek diskutēts par tarifu, kā arī licensēšanas maksas pamatotību.

Lēmums Nr 3

Valde pilnvaro Eiženu Kanski sadarbībā ar kvalifikācijas komisiju sagatavot priekšlikumus nolikuma un tarifu izmaiņām, ņemot vērā valdes uzskatu, ka kapteiņa tiesības nedrīkst būt dārgākas par iekšējo ūdeņu vadītāja tiesībām. Sagatavot tāmi par padarīto darbu pamatojoties uz šo tāmi sagatavot pieprasījumu par izmaksām komisijas atalgošanai.

4. BSN tulkotā versija.

Mārcis Kalniņš informē, ka ir saņemti no Arņa Mežuļa BSN tulkojumi. Lai varētu tos publicēt, tiesnešu kolēģijai tie jāapstiprina un jānodod valdei apstiprināšanai. Tiklīdz tas tiks izdarīts noteikumi būs pieejami LZS mājaslapā.
Alberts Rozins stāsta par tiesnešu kolēģijas darbu un skaidro kā klubiem jāstrādā burātāju izglītošanas jautājumos.

5. Apdrošināšana Latvijas sacensībās.

Arnis Remess jautā vai Latvijas sacensībās kā obligātu prasību vajadzētu prasīt jahtas apdrošināšanu. Valters Romans skaidro, ka Latvijas jūras burāšanas čempionātā šogad tiks prasīta apdrošināšana. Mārcis Kalniņš pauž viedokli, ka nebūtu pareizi prasīt apdrošināšanu klubu sacensībās. Tiek pieņemts, ka valde katrreiz apstiprinot “melno maču” nolikumu, var lemt vai ir nepieciešams prasīt apdrošināšanu.

6. Tiesnešu kolēģijas priekšlikums

Alberts Rozins skaidro nepieciešamību izmainīt sacensību noteikumus Latvijas teritorijā.

Lai LZS būtu droša, ka sacensību dalībniekiem ir atbilstoša kvalifikācija, ir nepieciešams noteikt kādiem kvalifikācijas dokumentiem jābūt lai varētu piedalīties Latvijas sacensībās.

Lai nodrošinātu sacensību dalībnieku pakļautību LZS un ieviestu kārtību sacensību organizācijā, ir nepieciešams prasīt dalībnieku piederību konkrētam klubam. Izņēmums ir Ledusburāšanas un vindserfinga asociācijas.

Lai nodrošinātu sacensību organizatorisko kvalitāti, nepieciešams noteikt kādas organizācijas drīkst organizēt sacensības. Priekšlikums ir ierobežot asociācijas, neļaujot tām organizēt citu klašu sacensības. Tiek norādīts uz nopietnām organizatoriskām kļūdām Lāzerklases asociācijas organizētajos jūras jahtu mačos.

Lēmums Nr 4

Burāšanas sacensību nolikumos ietvert šādas prasības Latvijā reģistrētajām jahtām:

Lai jahta tiktu pielaista sacensībām, tās vadītājam vai īpašnieka pilnvarotajai personai, kura visu sacensību laiku atrodas uz jahtas, ir jābūt LZS izdotai attiecīgas kvalifikācijas jahtu vadītāja apliecībai vai kādas citas ISAF dalīborganizācijas (Member National Authority) izdotai attiecīgās kvalifikācijas jahtu vadītāja apliecībai.

Lēmums Nr 5

BSN 86. punktā noteiktajā kārtībā Grozīt Burāšanas sacensību noteikumu 2009-2012 (BSN2009-2012) 89.1 (c) punktu.

89.1 (c) punkta jaunā redakcija: “jahtklubam, kas uzņemts nacionālajā autoritātē, vai nacionālajā autoritātē uzņemtai jahtu klašu asociācijai, kas drīkst rīkot sacensības tikai savā klasē;”

7. Biedrības Latvian sailing team uzņemšana LZS.

Oskars Kaminskis un Andrejs Buls prezentē biedrību, iepazīstina LZS valdi ar biedrības plāniem un atbild uz valdes locekļu jautājumiem. Tiek aktīvi diskutēts par biedrības nosaukumu – tā pretrunām ar LZS idejām par Latvijas izlases prezentēšanu starptautiskā mērogā. LZS valde norāda, ka “Latvian sailing team” ir Latvijas izlases nosaukums angļu valodā, un to lieto izlases burātāji starptautiskās sacensībās.
Tiek norādīts uz vēsturisku tradīciju LZS uzņemt Jahtklubus un asociācijas, kas ir starptautisku ISAF asociāciju biedri, tapēc nebūti īsti korekti LZS uzņemt citas organizācijas. Mārcis Kalniņš pieļauj iespēju grozīt LZS statūtus un paredzēt iespēju uzņemt LZS asociētos biedrus.

Lēmums Nr 6

Lai arī LZS valde atbalsta biedrības centienus attīstīt burāšanu, bet jautājums par uzņemšanu LZS tiek atlikts, jo valdei jātiek skaidrībā kādā veidā uzņemt biedrības, kas nav jahtklubi un asociācijas.

 

Valdes sēdes beigas plkst 20.00

Sēdes Vadītājs                                                                    Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                       Mārcis Kalniņš

 

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols

Nr 19/02/09

2009. gada 19. februārī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 19.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Juris Ailis
Valters Romans
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji

Guntars Eistreiķis
Alberts Rozins
Ilgonis Balodis
Visvaldis Briedis

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.
2. LZS jauno statūtu izveide.
3. 2009. gada pilnsapulce.
4. 2009. gada Kalendārs.
5. BSN rokasgrāmatas izdošana.
6. Dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējo protokola apstiprināšana.

Ziedonis Antapsons ir norādījis uz kļūdu 8. janvāra protokolā, kas ir izlabota.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 8. janvāra valdes sēdes protokolu.

2. LZS jauno statūtu izveide.

LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš informē, ka, statūtu grozīšanas komisija ir radījusi priekšlikumus statūtu grozījumiem. Eižens Kanskis, Uģis kalmanis un Toms Zirdziņš prezentē savus priekšlikumus valdei. Toms Zirdziņš apņemās apkopot priekšlikumus ar valdes izteiktajām korekcijām, papildināt tos ar komentāriem un nodot valdei, izsūtīšanai dalīborganizācijām.

Lēmums Nr 2

Virzīt statūtu grozījumus apstiprināšanai pilnsapulcē.

3. 2009. gada pilnsapulce.

Alberts Rozins norāda, ka marta beigās ir boatshows kura laikā nebūtu vēlams organizēt pilnsapulci. Svarīgi izsludināt pilnsapulces laiku un norises vietu laicīgi, lai dalīborganizācijām ir iespēja apspriest jautājumus, kas apspriežami sapulcē. Arī sākuma laikam jābūt tādam lai visi var paspēt ierasties.

Lēmums Nr 3

Valde sasauc LZS pilnsapulci 21. martā 11.00 ar sekojošu darba kārtību:

4. 2009. gada Kalendārs.

Mārcis Kalniņš informē, ka ir ievietojis internetā 2009. gada kalendāru. Labojumus ir iesnieguši Engures un Priedaines jahtklubi. Aktīva diskusija par latvijas jūrasburāšanas čempionāta organizēšanu.
Ir nopietnas finansiālas problēmas 2009. gada sacensību organizēšanai. Jau iepriekš ar valdes lēmumu ir apstiprinātas prioritātes un ir skaidrs, ka LZS finanses tiks tērētas bērnu sportam, tāpēc jūrasburāšanas čempionāts jāfinansē no dalības maksām un sponsoriem.

Lēmums Nr 4

Līdz nākamajai valdes sēdei Valters Romans un Andrejs Civjans, apspriežoties ar dalīborganizācijām, sagatavo konkrētu, detalizētu plānu kā organizēt 2009. gada Latvijas jūrasburāšanas čempionātu.

Lēmums Nr 5

Apstiprināt Latvijas čempionātu “Cadet” klasē no 23. līdz 25. jūlijam. Organizators ir Priedaines jahtklubs.

5. BSN rokasgrāmatas izdošana.

Juris Ailis informē, ka izdos mazu grāmatiņu, kas būs mācību līdzeklis BSN apgūšanai. Juris Ailis lūdz valdi atļaut izmantot LZS simboliku grāmatiņā.

Lēmums Nr 6

Atļaut izmantot LZS simboliku.

6. Dažādi.

Eižens Kanskis informē, ka ir izstrādāta burāšanas sporta attīstības programma Rīgas jauniešiem. Pamatproblēma ir tā, ka līdz šim no Rīgas domes saņemtais finansējums tika izmantots šauram burātāju lokam, nevis Rīgas bērniem. Tapēc LZS piedalās sarunās ar Rīgas domi par finansējuma godīgu sadali. Programmas mērķis ir piesaistīt burāšanai Rīgas bērnus.

Lēmums Nr 7

LZS valde atbalsta izstrādāto programmu par LZS pārstāvjiem sarunās ar Rīgas domi pilnvaro Ansi Dāli un Eiženu Kanski.

 

Valdes sēdes beigas plkst 22.00

Sēdes Vadītājs                                                Ansis Dāle
Protokolētājs                                                   Mārcis Kalniņš

 

Latvijas Zēģelētāju Savienības

valdes sēdes protokols

Nr 08/01/09

2009. gada 8. janvārī Rīgā, Eksporta iela 1a.

Sēdi plkst. 18.00 atklāj un vada LZS prezidents Ansis Dāle.
Protokolē LZS sekretārs Mārcis Kalniņš

Piedalās:

valdes locekļi

Ziedonis Antapsons
Staņislavs Backāns
Juris Ailis
Andrejs Civjans
Valters Romans
Eižens Kanskis

Dalīborganizāciju pārstāvji

Valdis Alviķis
Guntars Eistreiķis
Alberts Rozins
Ilgonis Balodis
Visvaldis Briedis

Darba kārtība:

1. Iepriekšējo protokolu apstiprināšana.
2. LZS adreses maiņa.
3. Tiesnešu kolēģijas apstiprināšana.
4. Tiesnešu apstiprināšana apelācijas lūguma izskatīšanai.
5. 2009. gada Kalendāra apstiprināšana.
6. Valsts un sponsoru finansējuma efektīgs izlietojums.
7. Nolikuma apstiprināšana LČ ledusburāšanā.
8. Rīgas jahtkluba uzņemšana LZS.
9. dažādi jautājumi.

1. Iepriekšējo protokola apstiprināšana.

17. septembra valdes sēdes protokolu nav iespējams apstiprināt, jo, protokolētāja un vadītāja paraksta trūkuma dēļ, tas pat nav uzskatāms par protokolu. Neskatoties uz protokola trūkumu, 17. septembra valdes sēdē tika pieņemti būtiski lēmumui, kurus jāapkopo lēmumu reģistrā, lai tie laika gaitā neaizmirstās.

Lēmums Nr 1

Apstiprināt 27. novembra valdes sēdes protokolu.

Lēmums Nr 2

17. septembra valdes sēdes lēmumus reģistrēt lēmumu reģistrā.

2. LZS adreses maiņa

LZS izpilddirektors Mārcis Kalniņš informē, ka, sakarā ar sporta pārvaldes likvidēšanu, ir nepieciešams mainīt LZS juridisko un pasta adresi.

Lēmums Nr 3

Jāpāradresē LZS ienākošais pasts

Lēmums Nr 4

Valde pilnvaro izpilddirektoru pārreģistrēt LZS juridisko adresi

3. Tiesnešu kolēģijas apstiprināšana.

Alberts Rozins informē, ka piedāvātajā tiesnešu kolēģijas sastāvā ir tiesneši, kas iepriekš bijuši ar valdes lēmumiem apstiprināti. No aktīvo tiesnešu saraksta izņemti tiesneši, kas ilgu laiku nav tiesājuši LZS rīkotas sacensības.

Lēmums Nr 5

Valde apstiprina LZS tiesnešu kolēģiju sekojošā sastāvā:

Augstākās kategorijas tiesnieši
1. Juris Ailis (žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs),
2. Ģirts Bērziņš (sacensību komitejas priekšsēdētājs);
3. Alberts Rozins (žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs),
4. Jons Tamkvaitis(žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs),
5. Armands Plāte (sacensību komitejas priekšsēdētājs),
6. Eižens Kanskis (žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs)
7. Mārcis Kalniņš (žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs)
8. Juris Kreigers (DN žūrijas loceklis, DN sacensību komitejas priekšsēdētājs)
9. Ilze Prūse (sekretāre)
10. Ināra Aile (sekretāre)

Neaktīvie augstākās kategorijas tiesneši
– Arnis Mežulis (žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs)
– Pēteris Bormanis (žūrijas loceklis, sacensību komitejas priekšsēdētājs)
– Visvaldis Briedis (DN žūrijas loceklis, DN sacensību komitejas priekšsēdētājs)

Lēmums Nr 6

Par tiesnešu kolēģijas priekšsēdētāju apstiprināts Alberts Rozins

4. Tiesnešu apstiprināšana apelācijas lūguma izskatīšanai.

Iepriekšējā valdes sēdē nolemts norīkot tiesnešus apelācijas izskatīšanai, tiklīdz būs apstiprināts tiesnešu kolēģijas sastāvs. Mārcis Kalniņš informē, ka ir sazinājies ar apelācijas lūguma iesniedzēju, kurš ir informēts par lietu virzību.

Lēmums Nr 7

Apelācijas izskatīšanu uzticēt Jurim Ailim, Albertam Rozinam un Eiženam Kanskim.

5. 2009. gada kalendāra apstiprināšana.

Rojas jahtklubs ir apstiprinājis Latvijas čempionāta Mikro un Toipcat klasēm organizēšanu no 19. līdz 21 jūnijam.
Latvijas Laser klases asociācija ir apstiprinājusi Latvijas kausa organizēšanu no 10. līdz 12. jūnijam.

Lēmums Nr 8

Ievietot kalendāru LZS mājaslapā.

6. Valsts un sponsoru finansējuma efektīgs izlietojums.

Mārcis Kalniņš informē par 2008. gada nogalē saņemto ziedojumu 14775 latu apmērā. Daļu no šīs summas LZS varētu paturēt administratīviem izdevumiem, bet daļu pārskaitīt organizācijām, kas veicina burāšanas attīstību valstī. Vēl Mārcis Kalniņš informē par LSFP piešķirto līdzekļu sadalījumu Latvijas čempionātu jauniešiem organizēšanai.

Lēmums Nr 9

Biedrībau Burinieks atbalstīt ar 6650 latiem
Usmas jahtklubu atbalstīt ar 4800 latiem
Latvijas jahtklubu atbalstīt ar 1425 latiem
Biedrību “Kāla ezera padome” atbalstīt ar 1140 latiem

Lēmums Nr 10

Par prioritāti finansu atbalstam 2009. gadā noteikt bērnu sportu (windsurfing, DN un optimist asociācijas)

Lēmums Nr 11

Valde atbalsta 2008. gada nogalē izpilddirektora pieņemtos lēmumus par LSFP piešķirtā finansējuma izlietojumu.

7. Nolikuma apstiprināšana LČ ledusburāšanā.

Ziedonis Antapsons iepazīstina valdi ar ledusburāšanas čempionāta nolikumu un skaidro, ka konkrētu
laiku nav iespējams noteikt dēļ neprognozējamajiem laika apstākļiem.

Lēmums Nr 12

Apstiprināt 2009. gada Latvijas čempionāta ledusburāšanā nolikumu.
Par tiesnešiem apstiprināti Juris Kreigers un Visvaldis Briedis

8. Rīgas jahtkluba uzņemšana LZS.

Eižens Kanskis un Visvaldis Briedis iepazīstina LZS valdi ar Rīgas jahtkluba vēsturi, sasniegumiem un nākotnes plāniem. Iesniedz lūgumu uzņemt Rīgas jahtklubu Latvijas Zēģelētāju savienībā. Valdei tiek iesniegti nepieciešamie dokumenti.

Lēmums Nr 13

Uzņemt Rīgas jahtklubu Latvijas Zēģelētāju savienībā. (Par – 7, Pret – 0, Atturās – 1)

9. dažādi jautājumi

Ilgonis Balodis informē par dalību Open800 klases konferencē, kas notika Krievijā, kur uzstājies ar prezentāciju par BalticOpen regati. Vienojušies par 15-20 Krievijas jahtu dalību regatē. Nodibināti daudz svarīgi kontakti.

Ilgonis Balodis informē par sadarbību ar kaimiņvalstīm. Iespējams, tiks veidots kopīgs TV raidījums.

Visvaldis Briedis izklāsta savas idejas par LZS mājaslapas uzlabošanu.

Ansis Dāle infoemē par ISAF konferenci, par sadarbības plāniem ar Lietuvu un Igauniju, par plānoto tikšanos ar Olimpisko komiteju.

Alberts rozins stāsta par ORC programmu.

Ziedonis Antapsons ierosina operatīvi iztulkot burāšanas sacensību noteikumus.

Lēmums Nr 14

Noslēgt līgumu par sadarbību ar ORC, kas paredzētu informācijas apmaiņu un LZS ģērboņa izmantošanu.

Lēmums Nr 15

Vienoties ar Arni Mežuli par noteikumu tulkošanu. Iztulkotos noteikumus nodot tiesnešu kolēģijai apstiprināšanai.

 

Valdes sēdes beigas plkst 20.00

Sēdes Vadītājs                                                                     Ansis Dāle
Protokolētājs                                                                        Mārcis Kalniņš