Kopsapulce Protokols Nr.2024-3 (08.05.2024)

Tēma Kopsapulču protokoli | 0

Pamatojoties uz biedrības “Latvijas Burāšanas savienība” (turpmāk tekstā – LBS)  statūtu 28. punktu, LBS valde izsludina attālinātu biedru kopsapulci 8. maijā, 19:00 ar šādiem darba kārtības jautājumiem: 
1.  2023. gada revidenta ziņojums;
2.  2023. gada pārskata un valdes ziņojuma apstiprināšana;
3.  2024. gada budžeta apstiprināšana;

4.  Dažādi 

Informācijai Protokols Nr. 2024-3: