Informācija par konkursu sporta programmu un pasākumu atbalstam organizēšanu

IZM izsludinājis konkursu ar mērķi ir atbalstīt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu organizēšanu un popularizēšanu visā Latvijā un nozīmīgu starptautisko sacensību rīkošanu Latvijā 2024. gadā.

Līdzfinansējumu konkursa kārtībā var piešķirt šādam sporta programmu un pasākumu atbalstam:

  1. sabiedriski nozīmīgu sporta pasākumu organizēšanas projektiem, nodrošinot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu veicinošu pasākumu organizēšanu un popularizēšanu visām sabiedrības vecuma grupām (īpaši jauniešiem) visā Latvijā (turpmāk – Pasākums);
  2. atzīto sporta federāciju starptautiskās vai Eiropas sporta federācijas nozīmīgu starptautisko sacensību rīkošanai Latvijā (turpmāk – Sacensības).

Maksimālā piešķiramā Līdzfinansējuma summa vienam Pasākumam vai Sacensībām nepārsniedz EUR 40 000 (četrdesmit tūkstoši euro) un ministrijas piešķirtais Līdzfinansējums nepārsniedz 50% no Pasākuma vai Sacensību kopējām izmaksām.

Līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumi:

  1. Pasākuma dalībā iesaistītas dažādas sabiedrības vecuma grupas, īpaši sekmējot jauniešu dalību (skolu jaunatne ietver izglītojamos – skolas vecuma bērnus un jauniešus, bet augstskolas – studējošos);
  2. Pasākums veicina sporta norišu daudzveidību;
  3. Pasākums var sastāvēt no vairākiem posmiem, kopā Pasākumā nodrošinot vismaz 500 (pieci simti) dalībnieku;
  4. Pasākums ir iekļauts Pretendenta sporta pasākumu kalendārā un publiskots Pretendenta tīmekļvietnē;
  5. Sacensības ir iekļautas attiecīgās starptautiskās vai Eiropas sporta federācijas sacensību kalendārā un tajās piedalās vismaz 6 (sešu) valstu sportisti (komandu sporta spēlēs vismaz 4 (četru) valstu sportisti). Pasaules un Eiropas čempionātu finālsacensību norisei, saskaņā ar Sporta likuma 17. pantu, ir  saskaņota ar Latvijas Nacionālo sporta padomi. Starptautiskās sacensības ir iekļautas attiecīgā sporta veida Federācijas sacensību kalendārā, tostarp Baltijas valstu Sacensības;

Visi noteikumi šeit: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/informacija-par-konkursu-sporta-programmu-un-pasakumu-atbalstam-organizesanu

Gaidām pieteikumus līdz 7. maijam (ieskaitot) uz info@sailinglatvia.lv . Pieteikuma anketa, kura jāiesūta līdz 7. maijam šeit: