Vadlīnijas saskarsmei ar individuālajiem neitrālajiem atlētiem sporta sacensību ietvaros

 1. gada 24. februārī, rupji pārkāpjot Olimpisko pamieru un starptautisko tiesību normas, Krievijas Federācija (Krievija) ar Baltkrievijas Republikas (Baltkrievijas) atbalstu uzsāka kara darbību un iebruka Ukrainā, radot neaprakstāmas ciešanas Ukrainas sabiedrībai, kā arī izraisot nāvi tās iedzīvotājiem.
 2. gada 8. decembrī Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) Izpildkomiteja pieņēma lēmumu pielaist dalībai XXXIII Olimpiādes spēlēs, kas norisināsies Parīzē (Francijas Republika) no 2024. gada 26. jūlija līdz 11. augustam, individuālos neitrālos atlētus (INA) (Individual Neutral Athletes – AINs – angļu val.) ar Krievijas un Baltkrievijas pasēm, kuri saskaņā ar attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikto kvalifikācijas sistēmu, piedaloties sacensībās, kvalificējušies dalībai Olimpiskajās spēlēs. Vienlaicīgi SOK Izpildkomiteja noteica uz šiem atlētiem attiecināmus pielaides nosacījumus. SOK Izpildkomitejas piemēram sekojušas arī vairākas starptautiskās sporta veidu federācijas, paredzot iespēju INA piedalīties gan Olimpisko spēļu kvalifikācijas, gan arī citās starptautiskās sacensībās. Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) neatbalsta un nepiekrīt SOK Izpildkomitejas pieņemtajam lēmumam, uzskatot
  jebkādu ar agresorvalstīm saistītu sportistu dalību starptautiskās sacensībās par pāragru un nepiemērotu Olimpisko spēļu formātam un būtībai. Vienlaikus, lai nodrošinātu Latvijas sportistu dalību Olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās, kā arī citās starptautiskās sacensībās, LOK Latvijas sportistiem un Latvijas delegācijas pārstāvjiem saskarsmē ar INA iesaka:
 • ievērot attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikumus, tai skaitā tehniskos noteikumus un sacensību
  protokolu, tiktāl, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu minimālo prasību izpildi Latvijas sportistu atbilstībai un pilnvērtīgai
  dalībai šajās sacensībās;
 • apbalvošanas un ziedu ceremonijās iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar INA, tai skaitā, iespēju
  robežās ievērot distanci no INA un atturēties no kopīgiem foto vai video, ja vien šāda nepieciešamība nav saistīta ar
  sacensību protokolā obligāti noteikto prasību ievērošanu;
 • arī ārpus apbalvošanas un ziedu ceremonijām, iespēju robežās norobežoties no jebkādas saskarsmes ar INA, kas nav
  nepieciešama sacensību norises nodrošināšanai;
 • norobežoties no piedalīšanās preses konferencēs, tiešraidēs (kas nav nesaraujami saistītas ar sacensību pienācīgu norisi),
  intervijās un citās pirms un pēc sacensību publicitātes norisēs kopā ar INA;
 • nepiedalīties nekāda veida sociālo tīklu saskarsmē un diskusijās ar INA, nedalīties un nereaģēt uz INA saturu, nepublicēt
  kopīgus foto un video materiālus kā attiecībā uz sacensībām, tā arī ārpus sacensību perioda;
 • informēt attiecīgo starptautisko sporta veida federāciju un sacensību organizētāju, ja tiek konstatēta SOK Izpildkomitejas
  formulēto un/vai attiecīgo starptautisko sporta veidu federāciju noteikto INA pielaides nosacījumu pārkāpumi;
 • gadījumā, ja Latvijas sportists ir Nacionālo bruņoto spēku vai Iekšlietu ministrijas struktūru darbinieks – papildus šiem
  ieteikumiem ievērot attiecīgo struktūru noteikumus un ieteikumus saskarsmē ar INA.
  LOK ieteikumi ir attiecināmi gan uz saskarsmi ar INA, gan arī citām personām, kas atbalsta agresorvalstu politiku
  un var kalpot to propagandas mērķiem.

Projekts Izskatīšanai Latvijas Olimpiskās komitejas Izpildkomitejas 2024. gada 13. marta sēdē
Lēmums Nr. 10.2. Protokols Nr. 4