Latvijas Zēģelētāju savienībai jauns nosaukums un jauna valde

Š.g. 10. martā notika biedru kopsapulce, kurā, pamatojoties uz iepriekšējās valdes termiņa noslēgumu, tika ievēlēta jauna “Latvijas Zēģelētāju savienība” valde.

Saskaņā ar 22. februāra kopsapulcē apstiprinātajiem biedrības statūtiem, ir nobalsots par divām būtiskām izmaiņām – biedrības nosaukuma maiņa uz LATVIJAS BURĀŠANAS SAVIENĪBA un valdes sastāva samazināšana, t.i., no 8 valdes locekļiem uz 5.

Kopsapulcē, 10. martā, piedalījās 28 dalībnieki, no kuriem 22 bija balstiesīgie biedri un 1 asociētais biedrs.

Saskaņā ar statūtos noteiktajiem termiņiem, tika izvirzīti divi prezidenta kandidāti – Leonīds Loginovs un Kaspars Rožkalns. Aizklātas balsošanas rezultātā ar divu balsu pārsvaru par prezidentu tika ievēlēts Kaspars Rožkalns.

Dalīborganizācijas izvirzīja šādus kandidātus valdes sastāvam: Inga Jākobsone, Kristaps Močāns, Raitis Škutāns, Normans Penke, Leonīds Loginovs, Līva Krīgere, Kristīne Kanska, Rihards Vaivods, Māris Birzulis, Valters Romans, Edgars Krasņikovs, Oto Dzenis, Kristīne Štāla-Bula, Andrejs Bērziņš un Vita Matīse-Lapiņa, no kuriem pieci kandidāti atteicās kandidēt valdes sastāva vēlēšanās (L. Krīgere, R. Vaivods, V. Romans, O. Dzenis un K. Štāla-Bula).

Arī valdes sastāvs tika noteikts ar aizklātu biedru balsojumu. Biedri izrādīja savu atbalstu šādā sadalījumā:

Raitis Škutāns – 19 balsis

Inga Jākobsone – 16 balsis

Kristīne Kanska – 12 balsis

Kristaps Močāns – 12 balsis

Normans Penke – 11 balsis

Edgars Krasņikovs – 8 balsis

Andrejs Bērziņš – 4 balsis

Māris Birzulis – 3 balsis

Vita Matīse-Lapiņa – 3

Valdes sastāvam tika izvirzīti 4 kandidāti, kuri saņēma visvairāk balsu- R. Škutāns, I. Jākobsone, K. Kanska un K. Močāns.

LBS izsaka milzīgu pateicību Andrai Kuzminai un Dainai Ošai par palīdzību administratīvo darbu veikšanā visas dienas garumā!

No kreisās: K. Kanska, K. Rožkalns, K. Močāns, R. Škutāns. (I. Jākobsone personīgu apsvērumu dēļ klātienē nepiedalījās)