Valdes sēde 16.03.2024. + Protokols Nr. 22.24

Pamatojoties uz LBS Statūtu punktu 41, biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” prezidents Kaspars Rožkalns izsludina attālinātu valdes sēdi 16. martā 19:00 ar šādu dienas kārtību:

1Valdes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas. Ziņo K. Rožkalns
2LČ Optimist, ILCA un 420 klasēm nolikuma apstiprināšana. Ziņo K. Rožkalns
3LOK Ģenerālā asambleja un LSFP biedru kopsapulce. Ziņo L. Krīgere
4Valdes atbildību sadalījums. Ziņo K. Rožkalns
5Iesniegums (10.03.24) no A. Bērziņa par LČ 420 klasē. Ziņo L. Krīgere
6A. Seņkāna pieteikums DNSS programmas stipendijai. Ziņo L. Krīgere
7IZM līguma tāme. Ziņo L. Krīgere
8Dažādi