Kopsapulce/valdes vēlēšanas 10.03.2024. 11:00 + Protokols Nr.2024-2

Saskaņā ar spēkā esošajiem statūtiem, izziņojam kopsapulci un valdes vēlēšanas 10. martā izziņotajai kopsapulcei 10. martā, kura notiks E.Gulbja laboratorijas telpās Brīvības ielā 366. 

Darba kārtībā: 

1. Valdes vēlēšanas

1.1. Kopsapulces vadītāja ievēlēšana

1.2. Kopsapulces balsu skaitītāja ievēlēšana

1.3. Kopsapulces protokolētāja ievēlēšana

1.4. Kopsapulces dienas kārtības apstiprināšana

1.5. Prezidenta kandidātu prezentācijas (15 min katram prezentācijai + 10 min jautājumiem)

1.6. Valdes locekļu prezentācija (5 min katram)

1.7. Debates līdz 45 min

1.8. Priekšsēdetāja vēlēšanas

1.9. Valdes locekļa vēlēšanas

2. Dažādi
Lūgums jautājumus sadaļai “Dažādi” iesūtīt līdz 4. martam (ieskaitot). 

Pamatojoties uz 22.02.2024. kopsapulcē pielemtajām statūtu izmaiņām, turpāk valde sastāvēs no 5 cilvēkiem (prezidents un četri valdes locekļi).  Lūdzam līdz svētdienas izskaņai (25.02.2024. 23:59) iesūtīt kandidātus jaunajam “Latvijas burāšanas savienības” valdes sastāvam LBS oficiālajā epastā – info@sailinglatvia.lv .Saskaņā ar spēkā esošajiem un vakardien apstiprinātās jaunās redakcijas statūtiem – nemainīgi tiek saglabāts punkts par kandidātu iesniegšanu ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kopsapulces. 
Valdes locekļu vai valdes priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanai lūgums iesūtīt elektroniski parakstītu iesniegumu, kurā jānorāda: kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, kā arī burāšanas klubs vai organizācija, ko attiecīgais kandidāts pārstāv.Papildus, iesniegumam jāpievieno valdes locekļu kandidātu piekrišana. No visiem kandidātiem ir nepieciešams saņemt mutisku (klātienē, kopsapulces laikā) vai rakstisku piekrišanu viņu ievēlēšanai attiecīgajos amatos.