Par aktuālo

Tēma Aktualitātes | 0

Informējam, ka 22. februārī notikušajā kopsapulcē tika pieņemti nozīmīgi lēmumi atzītās sporta federācjas jomā. Šobrīd protokols ir izstrādes stadijā, bet vēlamies informēt par svarīgāko, kas tika nolemts.

Ar prieku paziņojam, ka biedri atbalstīja “Latvijas Zēģelētāju savienība” nosaukuma maiņu uz “Latvijas burāšanas savienība” (saīsinājumā – LBS). Ar patiesu cieņu noglabāsim mūsu organizācijas arhīvā līdz šim pastāvošo nosaukumu un turpmāk būsim atpazīstami ar mūsdienīgāku apzīmējumu, turpinot pildīt Statūtos izvirzītos mērķus un uzdevumus.

Kopsapulcē tika grozīti vairāki Statūtu punkti, no kuriem būtiskākie ir:

  1. Nosaukuma maiņa;
  2. Valdes sastāvs turpmāk būs 5 cilvēki, iepriekš noteikto 7 vietā;
  3. Revīzijas komisija tuprmāk var sastāvēt no 1 – 3 cilvēkiem un to kopsapulce ievēl uz 2 gadiem.

2024. gada 12. martā beidzas esošās valdes pilnvaras, attiecīgi tiek izsludināta pieteikšanās uz jaunās valdes sastāvu. Saskaņā ar 22. februāra kopsapulcē grozītajiem Statūtiem, valde sastāvēs no prezidenta un četriem valdes locekļiem. Dalīborganizācijas lūdzam iesniegt kandidātus līdz 25. februāra 23:59 (saskaņā ar spēkā esošajiem un vakardien apstiprinātās jaunās redakcijas statūtiem – nemainīgi tiek saglabāts punkts par kandidātu iesniegšanu ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms kopsapulces) oficiālajā epastā – info@sailinglatvia.lv.

Valdes locekļu vai valdes priekšsēdētāja kandidātu pieteikšanai lūgums iesūtīt elektroniski* parakstītu iesniegumu, kurā jānorāda: kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, kā arī burāšanas klubs vai organizācija, ko attiecīgais kandidāts pārstāv.Papildus, iesniegumam jāpievieno valdes locekļu kandidātu piekrišana. No visiem kandidātiem ir nepieciešams saņemt mutisku (klātienē, kopsapulces laikā) vai rakstisku piekrišanu viņu ievēlēšanai attiecīgajos amatos.

Kopsapulce un jaunās valdes vēlēšanas notiks 10. martā (vieta tiks precizēta).

*Ja nav elektroniskā paraksta, derīgs ir arī ieskenēts iesniegums ar fizisku parakstu (oriģinālu iesniedzot līdz kopsapulces noteiktajam datumam – 10. martam)