LSFP izsludina pieteikšanos Sporta stipendiju konkursam 2023./2024.

Informējam, ka Latvijas Sporta federāciju padome (turpmāk – LSFP)ir izsludinājusi pieteikšanos ikgadējam Sporta stipendiju konkursam 2023./2024. mācību gadam.

Lai pieteiktos dalībai konkursā, pretendentam līdz 2023. gada 31. oktobrim jāiesniedz LSFP Sporta stipendiju komisijai nolikuma 5. punktā noteiktie dokumenti.

Konkursa ietvaros tiks vērtēti pretendentu sportiskie sasniegumi laika posmā no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam. Sportisko sasniegumu sarakstam jābūt apliecinātam (parakstītam) arī no attiecīgās sporta federācijas puses.

Sporta stipendiju konkursā var pieteikties arī Latvijas izlašu dalībnieki un kandidāti, kuri sekmīgi studē kādā no Latvijas vai Eiropas Savienības valstu augstskolām.

Vairāk par Sporta stipendiju konkursu, pieteikšanās kārtību, kā arī konkursa nolikums un attiecīgās veidlapas pieejamas LSFP tīmekļvietnē, šeit – https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/lsfp-izsludina-sporta-stipendiju-konkursu-20232024-macibu-gadam

Pielikumā konkursa nolikums un attiecīgie pielikumi – iesnieguma (konkursa pieteikuma) un sportisko sasniegumu saraksta veidlapas.