Valdes sanāksme par aktualitātēm 3.10.2023.

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” viceprezidents Normans Penke izsludina valdes sanāksmi ar šādiem jautājumiem: 

1. Mācības tiesnešiem. Ziņo K. Kanska

2. Mācības sacensību sekretāriem. Ziņo K. Kanska

3. Pirmās palīdzības mācības. Ziņo L. Krīgere

4. Ziedojuma līgums A. Ambrasas atbalstam. Ziņo L. Krīgere

5. Dažādi

Lēmumi šajā valdes sēdē netika veikti. Tika pārrunātas aktualitātes un precizēti jautājumi, kurus nepieciešams atrisināt.