Elektronisks valdes balsojums 16.08.2023. + Protokols Nr. 13/23

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) viceprezidents N.Penke 2023. gada 16. augustā izsludināja elektronisku valdes balsojumu, kurā valde tika lūgta saskaņot Latvijas sporta federācijas padomes piešķirto valsts dotāciju sadalījumu:

1. LSFP precizētā tāme 2023. gadam. Ziņo N. Penke, L. Krīgere