Atskats uz izstādi “Latvijas burātāju pasaules maršruti un Elitas Viliamas marīnas”

Laika posmā no 1. jūlija līdz 7. augustam Ventspiī bija apskatāma izstāde “Latvijas burātāju pasaules maršruti un Elitas Viliamas marīnas”, ko organizēja katamarāna “KAUPO” ekipāžas locekļi un maksliniece Elita Viliama. Izstāde radīja interesi un viesa neviltotu interesi šīs skates apmeklētājos. Izstādē bija parādīti eksponāti, kas atainoja, kā attīstījās Latvijas burāšanas ekspedīciju vēsture pasaules okeānos.


Katamarāna “KAUPO” komandas loceklis Igors Pimenovs stāsta, ka katamarāna “KAUPO” projekts ir unikāls pasaules mērogā: “Projekta sākums ir meklējams 20.gadsimta 70.-80. gados un ir saistīts ar ātrgaitas un jūrasspējīgu katamarānu klases tipa “Centaurus” konstruēšanu, kā arī ar triumfālo piedalīšanos nozīmīgajās “Baltijas kausa” regatēs, to gadu laikā uzstādot arī ātruma rekordu.”

Kā norāda I. Pimenovs, laikā, kad tika atjaunota Latvijas republikas neatkarība, pašu būvētais katamarāns “KAUPO” tika papildināts un uzlabots, lai varētu piedalīties tāljūru burājumos. Sagatavošanās darbi un pirmais Latvijas vēsturē veiksmīgi noritējušais pasaules apceļojums notika bez sponsoru atbalsta.

Latvijas Mākslinieku savienības biedre Elita Viliama, jahtu kapteinis Igors Pimenovs un katamarāna “KAUPO” komandas loceklis Juris Petrovs izsaka lielu pateicību organizācijam un individuālajiem ziedotājiem, kuri palīdzēja izstādes sarīkošanā.