Valdes sēde 18.07.2023. + Protokols Nr. 11/23

Pamatojoties uz LZS Statūtu punktu 8.7., otrdien, 18. jūlijā, 18:00 tiek izsludināta LZS valdes sēde, Grostonas ielā 6B (KLĀTIENĒ), ar šādiem dienas kārtības punktiem:

1.       LČ nolikumu apstiprināšana. Ziņo K. Kanska, N. Penke.

2.       Ziedojumu pieņemšanas kārtība. Ziņo N. Penke.

3.       LVM neizlietotais finansējums. Ziņo N. Penke.

4.       LZS valdes lēmuma Nr.90 (Protokols nr. 8/23) daļēja neizpilde par 420 laivas iegādi. Ziņo N. Penke.

5.       Drošības vestu un hidrotērpu sadale LZS dalīborganizāciju starpā. Ziņo N. Penke.

6.       Pārstāvis darba grupā pie iespējamās LSFP kritēriju pilnveidošanas un aktualizēšanas. Ziņo N. Penke.

7.       Paraksttiesības LZS ģenerālsekretārei. Ziņo N. Penke.

8.       Dažādi