Elektroniskais balsojums 26.06.2023. + Protokols Nr. 10/23

Pamatojoties uz LZS Statūtu 8.7., punktu biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” viceprezidents N. Penke 31. maijā izsludināja elektronisku valdes balsojumu par šādu jautājumu:

Pieteikums Rīgas domes līdzfinansējumam K. Vaivodei dalībai  Pasaules čempionātā ILCA4 klasē . Ziņo L. Krīgere 


Ir saņemts pieteikums uz līdzfinansējuma iespēju dalībai Pasaules čempionātā ILCA4 klasē  – no K. Vaivodes. Sportiste lūdz atbalstu 650 Eur apmērā. Pasaules čempionāts notiks 22-30.07.2023 Grieķija, Volos.

Lēmums Nr. 96: Iepazīstoties ar saņemtajiem dokumentiem, neatbilstības netika konstatētas un valde vienbalsīgi lēma par abu sportistu pieteikumu iesniegšanu Rīgas Domes līdzfinansējumam.

R. Vaivods balsojumā nepiedalās.