LSFP ir izsludinājusi pieteikšanos konkursam „Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem”

Informējam, ka Latvijas Sporta federāciju padome (LSFP) ir izsludinājusi pieteikšanos konkursam „Tālākizglītības programmu īstenošana sporta speciālistiem” 2023. gadā.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – līdz 2023. gada 26. jūnijam. LZS drīkst iesniegt vienu programmu, tāpēc lūgums interesentus iesniegt savu pieteikumu mums izvērtēšanai līdz 21. jūnijam (sūtot uz info@sailinglatvia.lv), aizpildot pieteikuma anketā visu nepieciešamo informāciju par programmas aprakstu:

Projektā, kura plānotās tālākizglītības programmas apjoms ir līdz 8 akadēmiskajām stundām – finansējums līdz 1200 euro

Projektā, kura plānotās tālākizglītības programmas apjoms ir 9 – 16 akadēmiskās stundas (2 dienas) – finansējums līdz 2 500 euro

Informācija par Konkursu, kā arī Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa pieejama LSFP tīmekļvietnē, šeit – https://lsfp.lv/jaunumi/zinas/konkurss-lidzfinansejuma-sanemsanai-talakizglitibas-programmu-istenosanai

Pirms Konkursa (Projekta) pieteikuma iesniegšanas LSFP, aicinām rūpīgi iepazīties ar Konkursa nolikumu un iesniegt pieteikumu nolikumā noteiktajā kārtībā. Uz līdzfinansējuma saņemšanu konkursa ietvaros šogad var pretendēt un tiks izvērtētas pieteiktās tālākizglītības programmas, kas tiek īstenotas no 2023. gada 1. jūlija līdz 31. decembrim.

Jautājumu gadījumā par Konkursu aicinām sazināties ar LSFP sertifikācijas un projektu speciālisti Aleksandru Švalkovsku (aleksandra.svalkovska@lsfp.lv, tālr. 68622302).