Personiskā lokatora bāka jeb PLB

Personiskā lokatora bāku (PLB) un automātiskās identifikācijas sistēmu (AIS) tehnoloģija pēdējo desmit gadu laikā ir izteikti mainījusies. Tirgū ir daudz drošības ierīču, tāpēc ir svarīgi zināt, kura no tām jums ir nepieciešama, un vēl svarīgāk – kā to pareizi lietot.

Dažas ierīces iedarbina meklēšanas un glābšanas dienestus, dažas pārraida atrašanās vietu uz krastu, bet citas norāda uz nopietnu incidentu. Ārzonas pasākumiem ir īpašas prasības, tāpēc, apzinoties ierīces iespējas, ir svarīgi, lai kapteiņi un ekipāžas zinātu, kādai ierīcei viņiem ir jābūt, lai varētu piedalīties sacensībās.

Vairāk informācijas: https://www.sailing.org/2023/04/25/know-your-personal-locator-beacon/