Valdes sēde 7.03.2023. + Protokols Nr. 6/23

Biedrības “Latvijas Zēģelētāju savienība” (turpmāk tekstā – LZS) viceprezidents N. Penke 2023. gada 6. martā izsludināja valdes sēdi ar šādu dienas kārtību:

 1. LZS 2022. gada pārskata apstiprināšana. Ziņo N. Penke.
 2. Revīzijas komisijas ziņojuma pieņemšana. Ziņo N. Penke un A. Špats
 3. LZS 2023. gada budžeta apstiprināšana. Ziņo N. Penke, A. Zumente
 4. Kopsapulces vietas un laika noteikšana. Ziņo N. Penke
 5. Gulf of Riga Regatta. Latvijas Atklātais jūras burāšana čempionāts 2023. Livonijas kausa izcīņa” nolikuma apstiprināšana. Ziņo K. Kanska
 6. Nolikums par buru jahtu vadītāju Burāšanas sacensību noteikumu ,,R” kategorijas eksamināciju. Ziņo N. Penke
 1. Iepirkuma komisijas atzinums par saņemtajiem piedāvājumiem iepirkumam Nr. LZS/2023/2 “Sporta buru laivu un burāšanas inventāra iegāde”. Ziņo R. Vaivods
 2. E. P.Kumpiņas pieteikums līdzfinansējumam RD uz Pasaules kausa posmu Francijā. Ziņo L. Krīgere
 3. D.Mazā pieteikums līdzfinansējumam RD uz Eiropas Čempionātu Grieķijā. Ziņo L. Krīgere
 4. Vēstule no I.Pimenova (KAUPO). Ziņo L. Krīgere
 5. Dažādi